Сфера наукових зацікавлень
методика викладання англійської мови, інформаційні технології у процесі викладання англійської мови
Публікації
 1. Основні публікації:
  1. “Використання інформаційних технологій у процесі викладання англійської мови у середній загальноосвітній школі”. Науковий вісник Мукачівського державного університету «Педагогіка та психологія». Випуск 2 (8)’ 2018, Мукачево, ст. 167-1 DОІ 10.31339/2413-3329-2018-2(8)-167-169
  2. “Нові підходи до викладання іноземної мови в Угорщині “. Науковий вісник Мукачівського державного університету «Педагогіка та психологія». Випуск 1 (9)’ 2019, Мукачево, ст. 221-224.DOI31339/2413-3329-2019-1(9)-220-223
  3. “Дефінітивний аналіз соціокультурної компетентності в контексті підготовки майбутніх бакалаврів іноземної мови”. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка», Випуск 9/2019, Том 2. м.Одеса, ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2019, ст. 102-106. DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085- 2019-19-2-23
  4. “Підготовка майбутніх бакалаврів іноземної мови до організації комунікативного процесу як основа формування соціокультурної компетентності”. «Духовність особистості: методологія, теорія і практика». Збірник наукових праць – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – Вип. 6 (93). с.280-289.DOI: https://doi.org/10.33216/2220-6310-2019-93-6-280-289
  5. “Компоненти, критерії, показники та рівні соціокультурної компетентності майбутніх бакалаврів іноземної мови”. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. «Педагогічні науки: реалії та перспективи». 2020 – Вип 73. – Том 2. с.104-107(співавторство, Лізак К.М.) DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2020.73-2.24
  6. “Педагогічні умови і структурно-функціональна модель формування соціокультурної компетентності майбутніх бакалаврів іноземної мови на засадах міждисциплінарної інтеграції”. Науковий вісник Мукачівського державного університету «Педагогіка та психологія». Випуск 1 11)’ 2020,  Мукачево, ст. 81-83. (співавторство, Лавренова М. В.) DOI31339/2413-3329-2020-1(11)-
  7. “Методологічні основи формування соціокультурної компетентності майбутніх бакалаврів іноземної мови на засадах міждисциплінарної інтеграції “. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка», № 24, Том 2. м. Одеса, ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2020 . с.145-148. DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085/2020/24-2.29