Сфера наукових зацікавлень
соціолінгвістика, проблеми двомовності, мовне контактування, лексичні запозичення
Публікації

Публікації за 2016–2020 рр., які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science (WoS):

 1. Gazdag, Vilmos: Egy szovjetizmus története: kolhoz és származékai. Magyar Nyelv 116: 4 pp. 473-480. http://www.c3.hu/~magyarnyelv/20-4/GazdagV_MNy_20-4.pdf
 2. Bárányné, Komári Erzsébet–Gazdag, Vilmos: Búcsú Kótyuk Istvántól (1934-2020). Magyar Nyelv 116: 4 pp. 495-498. http://www.c3.hu/~magyarnyelv/20-4/Baranyne_Gazdag_MNy_20-4.pdf
 3. Gazdag, Vilmos: Szesztra – egy kiveszett szláv jövevényszó regionális újrakölcsönzéséről. Magyar Nyelv 115. évf. 2019: 4. 460-467. http://www.c3.hu/~magyarnyelv/19-4/GazdagV_MNy_19-4.pdf
 4. Gazdag Vilmos: Másodnyelvi homonimák a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban. Magyar Nyelv 114. évf. 2018: 3. szám 347–359. http://www.c3.hu/~magyarnyelv/18-3/GazdagV_MNy_18-3.pdf
 5. Gazdag Vilmos: Csernicskó István: Nyelvpolitika a háborús Ukrajnában. Magyar Nyelvőr 140. évfolyam 2016: 1. 107-110. http://nyelvor.c3.hu/period/1401/140109.pdf

Публікації за 2016–2020 рр., які включені до переліку фахових наукових видань України:

 1. Beregszászi Anikó, Gazdag Vilmos, Csernicskó István: Методика досліджень у сфері мовної політики. Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство). Випуск 30 (2020): 20–32. DOI: 10.31652/2521-1307-2020-30-20-32 (фаховий журнал)
 2. Beregszászi Anikó, Gazdag Vilmos, Csernicskó István: Мовна політика і мовний ландшафт: польська мова на банкнотах Чехословацької Республіки 1919–1938 рр. Українська полоністика 18 (2020): https://doi.org/10.35433/2220-4555.18.2020.fil-2 (фаховий журнал)
 3. Єлизавета, Барань ; Вільмош, Газдаг: Іштван Ньомаркаї (1937–2020) – гідний представник угорської мовознавчої славістики. Українська полоністика Випуск 18 pp. 56-57., 2 p. (2020)

Монографії, книги за 2016–2020 рр.:

 1. Gazdag, Vilmos: Szláv elemek a kárpátaljai Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban. Törökbálint, Magyarország: Termini Egyesület (2021), 228 p.
 2. Gazdag, Vilmos: Segédkönyv a szláv–magyar nyelvi kapcsolatok tanulmányozásához. Ungvár, Ukrajna, Beregszász, Ukrajna: RIK-U Kiadó (2018), 124 p.
 3. Gazdag, Vilmos (szerk.): Українсько-угорський словник лінгвістичних термінів (Ukrán-magyar nyelvészeti szakszótár). Ungvár, Ukrajna: Autdor-Shark (2016), 164 p.

Головні публікації за 2016–2020 рр.:

 1. Gazdag, Vilmos: A katonai szolgálat során jelentkező államnyelvi hatások tükröződése Vári Fábián László Tábori posta című regényében. Együtt: A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának folyóirata 2021 : 1 pp. 41-53., 13 p. (2021)
 2. Gazdag, Vilmos: Államnyelvi hatás a kárpátaljai magyar felsőoktatásban tanuló diákok nyelvhasználatában. Magyar Nyelvjárások 58 pp. 175-187. (2020)
 3. Газдаг, Вільмош: Семантичні модифікації східнослов’янських лексичних елементів у закарпатських угорських говорах. In: Alla, Arkhanhelska; Radan, Merzová; Oxana, Taran (szerk.) UCRAINICA IX. Současná ukrajinistika problémy jazyka, literatury a kultury. Olomouc, Csehország : Univerzita Palackého v Olomouci pp. 44-52. (2020)
 4. Gazdag, Vilmos: Ukrán kölcsönszavak a kárpátaljai magyar nyelvhasználati színtereken. In: Balla, Evelina; Bárány, Erzsébet; Csonka, Tetyána; Gazdag, Vilmos; Stefuca, Viktória (szerk.) Ukrainisztika Magyarországon és a határon túlon / Україністика в Угорщині та поза її межами. Nyíregyháza, Magyarország: RIK-U Kiadó  240 p. pp. 47-54. (2019)
 5. Gazdag, Vilmos: A kárpátaljai magyar nyelvjárásokban meghonosodott keleti szláv kölcsönszavak alakváltozatainak létrejöttéről. Hungaro-Ruthenica 2018: VIII pp. 69-77., 9 p. (2018)

Gazdag, Vilmos: A kárpátaljai magyar nyelvjárások keleti szláv kölcsönszavainak szemantikai változásairól. In: Karmacsi, Zoltán; Máté, Réka (szerk.) Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben. Ungvár, Ukrajna : RIK-U Kiadó (2018) pp. 132-138., 7 p.