Kutatási területek

szociolingvisztika, kárpátaljai magyarok kétnyelvűsége, kölcsönszóhasználat

Publikációk

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi:

 1. Газдаг В., Барань Єлизавета (Gazdag Vilmos–Bárány Erzsébet): Benedek Gergely: Komlóska ruszin nyelvjárása. Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 67 p. 1 (2023) https://doi.org/10.1556/060.2023.00115 Scopus
 2. Газдаг В. (Vilmos, Gazdag); György, Csatáry: A New Publication on the Ukrainian-Hungarian Language Contacts. Slavia: Casopis Pro Slovanskou Filologii XCII: 1 pp. 241-250. (2023) https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=566 Scopus
 3. Газдаг В. (Gazdag, Vilmos); Barany, Adalbert: István Csernicskó: Ukrainian multilingualism: Two sides of a coin. Méry ratio / Foundation for minorities – pro Minoritate, 2022, 1–156 pp., Hb, 3060 ft ISBN 978-615-6284-21-1. Language Policy 2023 p. https://doi.org/10.1007/s10993-023-09654-7 (2023) https://doi.org/10.1007/s10993-023-09654-7 Scopus
 4. Газдаг В. (Gazdag, Vilmos): Monográfia egy magyarországi ruszin település nyelvjárásáról: Benedek Gergely, Komlóska ruszin nyelvjárása. Magyar Nyelv 119: 2 pp. 231-233. (2023) https://ojs.elte.hu/magyarnyelv/article/view/6798/5228 Scopus
 5. Черничко С., Газдаг В. (Csernicskó István, Gazdag Vilmos): Kárpátaljai magyarok nyelvi tapasztalatai Magyarországon. Magyar Nyelv 119: 2 pp. 215-225. (2023) https://doi.org/10.18349/MagyarNyelv.2023.2.215 Scopus
 6. Газдаг В. (Gazdag Vilmos): Lektórium. Magyar Nyelv. 118 2 pp 212-216 (2022) https://doi.org/10.18349/MagyarNyelv.2022.2.212 Scopus
 7. Газдаг В., Чотарі Ю. (Gazdag, Vilmos; Csatáry, György): Єлизавета Барань, Hungaro-Ucrainica. Угорсько-українські зв’язки: мовна інтерференція і мовознавчі контакти. Magyar Nyelv 118: 1 pp. 110-117. , 8 p. (2022) https://ojs.elte.hu/magyarnyelv/article/view/3671/3349 Scopus
 8. Барань Єлизавета, Газдаг В. (Bárány Erzsébet – Gazdag Vilmos): Берегсасі Аніко – Черничко Степан: Гроші та (мовна) політика. Візуальна конструкція мовної політики на банкнотах на території сучасного Закарпаття // Beregszászi Anikó – Csernicskó István: Pénz és (nyelv)politika. А nyelvpolitika vizuális konstrukciója a bankjegyeken a mai Kárpátalja területén. Termini Egyesület, Törökbálint 2020. 120 lap. Magyar Nyelvőr évfolyam: 2. szám pp. 249-251. https://doi.org/10.38143/Nyr.2021.2.249 Scopus
 9. Газдаг В. (Gazdag Vilmos): Egy szovjetizmus története: kolhoz és származékai. Magyar Nyelv 116 évf. 2020. 4. 473-480. https://doi.org/10.18349/MagyarNyelv.2020.4.473 Scopus
 10. Барань Єлизавета, Газдаг В. (Bárányné, Komári Erzsébet; Gazdag, Vilmos): Búcsú Kótyuk Istvántól (1934-2020) Magyar Nyelv 116 évf. 2020. 4. 495-498. https://doi.org/10.18349/MagyarNyelv.2020.4.495 Scopus
 11. Газдаг В. (Gazdag, Vilmos): Леся Мушкетик: Сучасна угорська етнологія. Національна академія наук України Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Київ. 2017. 400 p: (Leszja Musketik: Kortárs magyar etnológia. Ukrán Tudományos Akadémia M. T. Rilszkij Művészettörténeti, Folklorisztikai és Etnológiai Intézete Kijev, 2017. 400 p.) Ethnographia 131 : 4 pp. 742-745. , 4 p. (2020) http://real-j.mtak.hu/14984/4/Ethnographia_2020_04_sz.pdf Scopus
 12. Газдаг В. (Gazdag Vilmos): Szesztra – egy kiveszett szláv jövevényszó regionális újrakölcsönzéséről. Magyar Nyelv évf. 2019: 4. 460-467. http://www.c3.hu/~magyarnyelv/19-4/GazdagV_MNy_19-4.pdf Scopus
 13. Газдаг В. (Gazdag Vilmos): Másodnyelvi homonimák a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban. Magyar Nyelv 114. évf. 2018: 3. szám 347–359. http://www.c3.hu/~magyarnyelv/18-3/GazdagV_MNy_18-3.pdf Scopus

Ukrajnai tudományos folyóiratokban megjelent cikkek:

 1. Газдаг В. (Vilmos, Gazdag); Aniko, Churman-Pushkash: Anikó Beregszászi – Katalin Dudics Lakatos Twenty-two. History of 22 years of Hungarian native language Education in Transcarpathia. (Termini, Törökbálint, Hungary, 2023.172 p.). Filologichnyj Chasopys: Zbirnyk Naukovyh Prac 2023: № 1 pp. 203-206., 4 p. (2023) https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2023.281384 Фахове видання України, Категорія Б.
 2. Барань Є., Берегсасі А., Дудич К., Газдаг В.: A kárpátaljai magyar nyelvhasználat regionális jegyeiről és az ezekhez fűződő beszélői attitűdökről. Мовознавчий вісник: збірник наукових праць Вип.33. С. 47–59. https://doi.org/10.31651/2226-4388-2022-33-47-59 Фахове видання України, Категорія Б.
 3. Берегсасі А., Газдаг В., Черничко С.: Методика досліджень у сфері мовного ландшафту (на основі міжнародного досвіду). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) 35 (2022): 99–112. https://doi.org/10.31652/2521-1307-2022-35-99-113 Фахове видання України, Категорія Б.
 4. Газдаг В. (Vilmos, Gazdag): Slavic words related to kolkhozes’ life in the Transcarpathian Hungarian language. Filologichnyj Chasopys : Zbirnyk Naukovyh Prac: № 1 (2022) pp. 28-34., 7 p. (2022) https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2022.257915 Фахове видання України, Категорія Б.
 5. Барань Є., Берегсасі А., Газдаг В.: Значення і роль спадщини Іштвана Ковтюка в закарпатській мовознавчій науці та угорськомовній освіті. Філологічний часопис / Philological Review 20(2022)/2: 169–177. https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2022.268684 Фахове видання України, Категорія Б.
 6. Вільмош, Газдаг: Українські та російські запозичення з професійної лексики в закарпатських угорських говорах. Filologichnyj Chasopys : Zbirnyk Naukovyh Prac 2022 : №2 pp. 5-12. https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2022.268633 Фахове видання України, Категорія Б.
 7. Газдаг, Вільмош; Лібак, Наталка: Східнословʼянські запозичення в мововживанні закарпатських угорців. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) 2022: Випуск 34 pp. 60-70., 11 p. (2022) https://doi.org/10.31652/2521-1307-2022-34-60-70 Фахове видання України, Категорія Б.
 8. Вільмош, Газдаг; Юрій, Чотарі: Галузь досліджень угорсько-українських міжмовних контактів збагатилася новим виданням. Мовознавчий вісник Випуск 31: 2021 pp. 123-136, 14 p. (2021) https://doi.org/10.31651/2226-4388-2021-31-123-136 Фахове видання України, Категорія Б.
 9. Вільмош, Газдаг: Вплив армійської служби на мововживання закарпатських угорців-чоловіків. Мовознавчий вісник № 30: 2021 pp. 68-77., 10 p. (2021) https://doi.org/10.31651/2226-4388-2021-30-68-77 Фахове видання України, Категорія Б.
 10. Газдаг В., Кордонець O: Російські лексичні елементи з військового побуту в романі «Табірна пошта» Ласло Варі-Фабіана. Filologichnyj Chasopys: Zbirnyk naukovyh prac: № 1 (2021) pp. 22-33. https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2021.232603 Фахове видання України, Категорія Б.
 11. Газдаг, Вільмош: Тематичні групи східнослов’янських лексичних елементів в угорських говірках Берегівського району Закарпатської області. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність 2021: 34 pp. 290-317, 28 p. (2021) https://doi.org/10.33402/ukr.2021-34-290-317 Фахове видання України, Категорія Б.
 12. Барань Єлизавета, Газдаг В.: Іштван Ньомаркаї (1937–2020) – гідний представник угорської мовознавчої славістики. Українська полоністика Випуск 18 pp. (2020) 56-57. http://polonistyka.zu.edu.ua/article/view/222523 Фахове видання України, Категорія Б.
 13. Берегсасі А., Газдаг В., Черничко С.: Методика дослідження у сфері мовної політики. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) 2020 20-33., 14 p. (2020). https://doi.org/10.1007/s10993-018-9485-3 Фахове видання України, Категорія Б.
 14. Берегсасі А., Газдаг В., Черничко С.: Мовна політика і мовний ландшафт: Польська мова на банкнотах Чехословацької Республіки 1919–1938. Українська полоністика. Випуск 18 (2020): 13–29. https://doi.org/10.35433/2220-4555.18.2020.fil-2 Фахове видання України, Категорія Б.

Könyvek és monográfiák:

 1. Дудич Лакатош Катерина – Газдаг Вільмош (Dudics Lakatos Katalin–Gazdag Vilmos) Dialektológiai alapismeretek filológus hallgatók számára. Törökbálint, Magyarország : Termini Egyesület (2023), 116 p.
 2. Газдаг Вільмош (Gazdag, Vilmos) Magyar-ukrán nyelvészeti szakszótár. Beregszász, Ukrajna , Ungvár, Ukrajna : II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, RIK-U Kiadó (2021), 184 p
 3. Газдаг Вільмош (Gazdag Vilmos): Szláv elemek a kárpátaljai Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban. Törökbálint, Magyarország : Termini Egyesület (2021), 228 p.
 4. Газдаг Вільмош (Gazdag Vilmos): Segédkönyv a szláv–magyar nyelvi kapcsolatok tanulmányozásához. Ungvár, Ukrajna, Beregszász, Ukrajna: RIK-U Kiadó 2018, 124 p.

Az elmúlt öt év további fontosabb publikációi:

 1. Bárány, Erzsébet; Gazdag, Vilmos: Szemelvények az ukrán-magyar és magyar-ukrán kétnyelvűség- és kölcsönszókutatás XX. századi történetéből. In: Nagy, Sándor István; Zachar, Viktor (szerk.) Új kihívások, új módszerek: Filológia egy változó világban. Budapest, Magyarország: MTA Modern Filológiai Társaság (2023) 229 p. pp. 31-43.
 2. Gazdag, Vilmos: A kétnyelvűségkutatás eredményeinek megjelenése a magyarországi és a kárpátaljai magyar középiskolai oktatásban. Acta Academiae Beregsasiensis. Philologica II: 1 pp. 161-181., 21 p. (2023)
 3. Gazdag, Vilmos: A kárpátaljai magyar nyelvváltozatok szovjet párt- és kolhozélettel kapcsolatos archaizálódó neologizmusai. Fórum Társadalomtudományi Szemle: A Szlovákiai Magyar Tudományos Műhelyek Folyóirata 24: 2 pp. 31-44., 14 p. (2022)
 4. Gazdag, Vilmos: A Kárpátaljáról Magyarországra költözöttek nyelvi értékítéleteiről, kétnyelvűséghez és kölcsönszóhasználathoz való viszonyáról. In: Márku, Anita; Karmacsi, Zoltán; Tóth-Orosz, Enikő (szerk.) Mozaikok a magyar nyelvhasználatból: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból VI. Törökbálint, Magyarország: Termini Egyesület (2022) 215 p. 66-78.
 5. Gazdag, Vilmos: A kolhozélet orosz és ukrán szavai Kárpátalján. Magyar Nyelvjárások (2021) 173–183.
 6. Gazdag, Vilmos: A katonai szolgálat hatása a kárpátaljai magyar férfiak nyelvhasználatára. In: Nagy, Sándor István (szerk.) A nyelvtudomány aktuális kérdései: Tanulmányok Nyomárkay István emlékére. Budapest, Magyarország: MTA Modern Filológiai Társaság (2021) 496 p. pp. 187-199.
 7. Gazdag, Vilmos: A kárpátaljai magyar katonai szleng szláv kölcsönszavairól. In: Heltai, János Imre; Oszkó, Beatrix (szerk.) Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül: A 20. Élőnyelvi Konferencia Előadásaiból Budapest, Magyarország: MTA Nyelvtudományi Intézet (2020) pp. 140-153.
 8. Gazdag, Vilmos: A szláv–magyar nyelvi kapcsolatok alakulása egy elfeledett keleti szláv jövevényszó regionális újjáéledése tükrében. In: Bárány, Erzsébet (szerk.) Еміль Балецький – мовознавець, письменник, освітянин / Baleczky Emil – nyelvész, költő, tanár; Beregszász, Ukrajna : II. RF KMF – „RIK-U” Kft., (2020) pp. 41-48.
 9. Gazdag, Vilmos: A kárpátaljai magyar nyelvjárások különfejlődéséről az államnyelvi kölcsönszavak fényében. Magyar Nyelvjárások 57 pp. 101-121. (2019)
 10. Gazdag, Vilmos: Ukrán kölcsönszavak a kárpátaljai magyar nyelvhasználati színtereken. In: Balla, Evelina; Bárány, Erzsébet; Csonka, Tetyána; Gazdag, Vilmos; Stefuca, Viktória (szerk.) Ukrainisztika Magyarországon és a határon túlon / Україністика в Угорщині та поза її межами. Nyíregyháza, Magyarország: RIK-U Kiadó, (2019) pp. 47-54.