Сфера наукових зацікавлень
динаміка карстових провалів на території Солотвинського солерудника, дослідження міграція важких металів у ґрунтів Берегівського горбогір’я, природні ресурси та геотуристичні можливості Закарпаття, вулканологічні дослідження на території масиву Синяк
Публікації

Публікації в Scopus або Web of Science:

 1. Szűcs, E., Gönczy, S., Bozsó, I., Bányai, L., Szakacs, A., Szárnya, Cs., Wesztergom, V.: Evolution of surface deformation related to salt-extraction-caused sinkholes in Solotvyno (Ukraine) revealed by Sentinel-1 radar interferometry. Natural Hazards and Earth System Sciences, 21, pp. 977–993, 2021. https://doi.org/10.5194/nhess-21-977-2021 (WEB OF SCIENCE)
 2. Szilárd Szabó, Gyöngyi Gosztonyi, Beáta Babka, Nikoletta Dócs, Mihály Braun, Péter Csorba, Gábor Türk, Lajos Szabolcs Molnár, Beáta Bakos, György Szabó, István Futó, Sándor Gönczy, Csaba Ágoston, Magdolna Szabó, Gergely Szabó, József Prokisch: GIS database of heavy metal sin the floodplain of the Tisza river. Studia Universitatis “Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţele Vieţii. Vol. 20, issue 4, 2010, pp. 97-104. Arad. (SCOPUS)

Головні публікації останніх років:

 1. Gönczy, S., Fodor, Gy., Oláh, N., Nagy, T., Ésik, Szepesi, J.: Geoheritage values of the Northeastern Carpathians, Transcarpathia, Ukraine. Geoconservation Research. Volume 3 / Issue 2 / 2020, pp. 32-48, e-ISSN: 2588-7343. DOI: 10.30486/gcr.2020.1904340.1026
 2. Lontai-Szilágyi Zs., Oláh N., Tóth N. M., Gönczy S.: Keresletelemzés a Magyarországról a kárpátaljai Beregvidékre érkező turisták körében [Дослідження попиту серед туристів з Угорщини, які приїжджають до закарпатської Берегівщини]. Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok. Nemzetközi földrajzi konferencia, 2020. Tanulmánykötet. pp. 495-503. ISBN: 978-617-7868-14-8
 3. Vince T., Csoma Z., Molnár D. I., Gönczy S.: A felszíni vizek nehézfémtartalmának vizsgálata a nagymuzsalyi aranybánya meddőinek környezetében / [Дослідження вмісту важких металів у поверхневих водах поблизу териконів мужіївського золоторудного родовища]. Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok. Nemzetközi földrajzi konferencia. Tanulmánykötet, 2020. pp. 731-737. ISBN: 978-617-7868-14-8
 4. Sümegi P., Törőcsik T., Gönczy S., Papucs A.: Paleohidrológia / [Палеогідрологія]. Egyetemi tankönyv (elektronikus tananyag) / Підручник. Szegedi Tudományegyetem, TTIK Földrajzi és Földtudományi Intézet, 2020, Szeged. p. 885. https://eta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/3358
 5. Vince T., Csoma Z., Molnár D. I., Gönczy S.: A nagymuzsalyi aranybánya meddőinek hatása a felszín alatti vizekre. In: Fazekas István ‑ Lázár István (szerk.): Tájak működése és arculata. MTA DTB Földtudományi Szakbizottság, Debrecen, 2019. pp. 317–322. ISBN: 978-9637064-39-5.
 6. Kinárov K., Túri Z. K., Gönczy S.: Űrfelvétel-alapú változásvizsgálatok a Beregszászi-dombságon. X. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás. Debrecen, 2019. május 23–24. ISBN: 978-963-318-054-9
 7. Móga J., Gönczy S., Berghauer S., Móga K.: Erőforrás vagy veszélyforrás? Az aknaszlatinai (Solotvyno) sóbányák múltja, jelene és jövője. GeoMetodika 3. 2. 2019, pp. 5–19. DOI: https://doi.org/10.26888/GEOMET.2019.3.2.1
 8. Móga J., Szabó J., Gönczy S., Lippmann L., Bódai B.: Az aknaszlatinai-sókarszt dinamikusan változó felszínformáinak vizsgálata terepi és GIS módszerekkel. Karsztfejlődés XXII, 2017. pp.139-161. DOI:10.17701/17.139-161
 9. Gönczy S.: Kárpátalja magmás komplexumai (Adattár, ősföldrajz és esettanulmányok) [Магматичні комплекси Закарпаття (Банк даних, палеогеографія та тематичні дослідження)]. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola kiadványa. „RIK-U” kiadó, Ungvár-Beregszász, 2016. 190 p. ISBN 978-617-7404-13-1.

https://www.researchgate.net/profile/Sandor-Goenczy/research