Kutatási területek
petrográfia, vulkanológia, geomorfológia
Publikációk

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Sandor-Goenczy

 • Rozsa, P. – Csámer, Á. – Tóth, S. – Szikszai, Z. – Kertész, Zs. – Csepregi, Á. – Gönczy, S. – Rácz, B. (2021): Provenance Study of Silicic Stone Tools from Hajdúság (E Hungary) by Using PIXE and PIGE Techniques. International Obsidian Conference. A Virtual Event. April 30 through May 2, 2021
  http://arf.berkeley.edu/files/attachments/pages/IOC_Posters2021.pdf 
 • Szűcs, E. – Gönczy, S. – Bozsó, I., – Bányai, L., – Szakacs, A. –Szárnya, Cs. – Wesztergom, V. (2021): Evolution of surface deformation related to salt-extraction-caused sinkholes in Solotvyno (Ukraine) revealed by Sentinel-1 radar interferometry. Natural Hazards and Earth System Sciences, 21, 977–993. https://doi.org/10.5194/nhess-21-977-2021
 • Gönczy, S.Fodor, Gy. – Oláh, N. – Nagy, T. – Ésik Zs. – Szepesi, J. (2020): Geoheritage values of the Northeastern Carpathians, Transcarpathia, Ukraine. Geoconservation Research. Volume 3 / Issue 2 / pages (32-48), e-ISSN: 2588-7343. DOI: 10.30486/gcr.2020.1904340.1026
 • Lontai-Szilágyi Zs. – Oláh N. – Tóth N. M. – Gönczy S. (2020): Keresletelemzés a Magyarországról a kárpátaljai Beregvidékre érkező turisták körében / Аналіз попиту серед туристів з Угорщини, які відвідують Берегівщину (Закарпатська область). Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok. Nemzetközi földrajzi konferencia. Tanulmánykötet. pp.495-503. ISBN: 978-617-7868-14-8
  https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2020/09/final_2_kotet-foldrajzfkonf-2020-07-14.pdf
 • Vince T. – Csoma Z. – Molnár D. I. – Gönczy S. (2020): A felszíni vizek nehézfémtartalmának vizsgálata a nagymuzsalyi aranybánya meddőinek környezetében / Дослідження вмісту важких металів у поверхневих водах поблизу мужіївського золоторудного родовища. Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok. Nemzetközi földrajzi konferencia. Tanulmánykötet. pp.731-737. ISBN: 978-617-7868-14-8
  https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2020/09/final_2_kotet-foldrajzfkonf-2020-07-14.pdf
 • Sümegi P. ‑ Törőcsik T. ‑ Gönczy S. ‑ Papucs A. (2020): Paleohidrológia. Egyetemi tankönyv (elektronikus tananyag) / Палеогідрологія. Підручник (електронне видання). Szegedi Tudományegyetem, TTIK Földrajzi és Földtudományi Intézet, Szeged. https://eta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/3358
 • Gönczy S. – Lontai-Szilágyi Zs. (2019): A turisztikai kereslet sajátosságai / Особливості туристичного попиту. In: Berghauer Sándor és Sass Enikő: A kárpátaljai magyarság turizmusfejlesztési stratégiája. Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács. pp.22-23. Gáborprint, Beregszász. p.74.
  https://www.researchgate.net/publication/344565273_A_karpataljai_magyarsag_turizmusfejlesztesi_strategiaja
 • Vince T. – Csoma Z. – Molnár D. I. – Gönczy S. (2019): A nagymuzsalyi aranybánya meddőinek hatása a felszín alatti vizekre / Вплив Mужіївських золоторудникових териконів на ґрунтові води. In: Fazekas István ‑ Lázár István (szerk.): Tájak működése és arculata. MTA DTB Földtudományi Szakbizottság, Debrecen. ISBN: 978-9637064-39-5. pp.317–322.
  https://www.researchgate.net/publication/339552457_A_nagymuzsalyi_aranybanya_meddoinek_hatasa_a_felszin_alatti_vizekre
 • Kinárov K. – Túri Z. K. – Gönczy S. (2019): Űrfelvétel-alapú változásvizsgálatok a Beregszászi-dombságon / Дослідження ландшафтних змін на території Берегівського горбогір’я, на основі супутникових знімків. X. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás. pp.139-146. Debrecen, 2019. május 23–24. ISBN: 978-963-318-054-9.
  https://www.researchgate.net/publication/339552366_Urfelvetel-alapu_valtozasvizsgalatok_a_Beregszaszi-dombsagon
 • Móga J. – Gönczy S. – Berghauer S. – Móga K. (2019): Erőforrás vagy veszélyforrás? Az aknaszlatinai (Solotvyno) sóbányák múltja, jelene és jövője / Ресурс чи джерело небезпеки? Минуле, сучасне та майбутнє cоляних шахт Солотвина. GeoMetodika 3. 2. (2019) pp. 5–19. DOI: https://doi.org/10.26888/GEOMET.2019.3.2.1
 • Gönczy S. – Kurtyák Á. – Tar E. – Móga J. (2018): A bányászati tevékenység hatása Aknaszlatinán: egy monitoring vizsgálat előzetes eredményei / Вплив гірничого виробництва в Солотвині: попередні результати одного моніторингового дослідження. XIV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia kiadványa. Szerkesztő: Dr. Füleky Gy. pp. 109-114. Gödöllő. ISBN: 978-615-00-1645-0.
 • Móga J. – Szabó J. – Gönczy S. – Lippmann L. – Bódai B. (2017): Az aknaszlatinai-sókarszt dinamikusan változó felszínformáinak vizsgálata terepi és GIS módszerekkel / Дослідження динамічно мінливих форм поверхні шахт польовими та ГІС-методами. Karsztfejlődés XXII. pp.139-161. DOI:10.17701/17.139-161
  https://www.researchgate.net/publication/321551220_AZ_AKNASZLATINAI-SOKARSZT_DINAMIKUSAN_VALTOZO_FELSZINFORMAINAK_VIZSGALATA_TEREPI_ES_GIS_MODSZE-REKKEL_THE_STUDY_OF_THE_DINAMICALLY_CHANGING_LANDFORMS_OF_AKNASZLATINA_SALT_KARST_BY_FIELD_AND_GIS_METHOD

Cikkek / Статті:

Balla, A. – Mohsen, A. – Gönczy, S. – Kiss, T. (2022): Spatial Variations in Microfiber Transport in a Transnational River Basin. Applied Sciences, 12, 10852 https://doi.org/10.3390/app122110852 (Q2, Impact Factor: 2.838)
Kiss, T. – Gönczy, S. – Nagy, T. – Mesaroš, M – Balla, A. (2022): Deposition and Mobilization of Microplastics in a Low-Energy Fluvial Environment from a Geomorphological Perspective. Applied Sciences 2022, 12(9), 4367; https://doi.org/10.3390/app12094367 (Q2, Impact Factor: 2.838)
Szűcs, E. – Gönczy, S. – Bozsó, I., – Bányai, L., – Szakacs, A. –Szárnya, Cs. – Wesztergom, V. (2021): Evolution of surface deformation related to salt-extraction-caused sinkholes in Solotvyno (Ukraine) revealed by Sentinel-1 radar interferometry. Natural Hazards and Earth System Sciences, 21, 977–993. https://doi.org/10.5194/nhess-21-977-2021 (Q1,: 4.345)
Gönczy, S. – Fodor, Gy. – Oláh, N. – Nagy, T. – Ésik Zs. – Szepesi, J. (2020): Geoheritage values of the Northeastern Carpathians, Transcarpathia, Ukraine. Geoconservation Research. Volume 3 / Issue 2 / pages (32-48), e-ISSN: 2588-7343. https://doi.org/10.30486/gcr.2020.1904340.1026 (WOS)
Móga J. – Gönczy S. – Berghauer S. – Móga K. (2019): Erőforrás vagy veszélyforrás? Az aknaszlatinai (Solotvyno) sóbányák múltja, jelene és jövője / Ресурс чи джерело небезпеки? Минуле, сучасне та майбутнє cоляних шахт Солотвина. GeoMetodika 3. 2. (2019) pp. 5–19. DOI: https://doi.org/10.26888/GEOMET.2019.3.2.1 

Módszertani kiadványok / Методичні видання

Gönczy S. – Berghauer S. – Tóth A. (2022): Geomorfológia. Módszertani útmutató elméleti és gyakorlati foglalkozásokhoz. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Beregszász. p. 56. / Генці Ш. Бергхауер О. – Товт А. (2022): Геоморфологія. Методичні вказівки до теоретичних та практичних занять. Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II. м. Берегове. c. 56.
Gönczy S. – Izsák T. – Berghauer S. (2022): Geológia. Módszertani útmutató elméleti és gyakorlati foglalkozásokhoz. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Beregszász. p. 150. / Генці Ш.Іжак Т. – Бергхауер О. (2022): Геологія. Методичні вказівки до теоретичних та практичних занять. Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II. м. Берегове. c. 150.
Gönczy S. – Izsák T. – Berghauer S. (2022): Kontinensek és óceánok természeti földrajza. Módszertani útmutató gyakorlati foglalkozásokhoz. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Beregszász. p. 122. / Генці Ш.Іжак Т. – Бергхауер О. (2022): Фізична географія матеріків та океанів. Методичні вказівки до практичних занять. Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II. м. Берегове. c. 124.

Könyvek, könyvrészletek / Видані книги, розділи книг

Gönczy S. (2022): A Kárpát-medence földtani viszonyainak áttekintése / Огляд геологічних відносини Карпатського басейну. In: Molnár J. – Papp G. (szerk): A Kárpát-medence földrajza: természet, társadalom, gazdaság, néprajz / Географія Карпатського басейну: природа, суспільство, господарство, етнографія. Monográfia / Монографія. Termini Egyesület – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Budapest–Beregszász. 503 p. pp. 19-39. ISBN 978-615-81834-4-4.
Gönczy S. (2022): Természetes felszínalakulás a Kárpát-medencében / Геоморфологія Карпатського басейну. In: Molnár J. – Papp G. (szerk): A Kárpát-medence földrajza: természet, társadalom, gazdaság, néprajz / Географія Карпатського басейну: природа, суспільство, господарство, етнографія. Monográfia / Монографія. Termini Egyesület – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Budapest–Beregszász. 503 p. pp. 40-59. ISBN 978-615-81834-4-4.
Gönczy S. (2022): Ásványi kincsek / Мінеральні ресурси. In: Molnár J. – Papp G. (szerk): A Kárpát-medence földrajza: természet, társadalom, gazdaság, néprajz / Географія Карпатського басейну: природа, суспільство, господарство, етнографія. Monográfia / Монографія. Termini Egyesület – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Budapest–Beregszász. 503 p. pp. 60-73. ISBN 978-615-81834-4-4.
Sümegi P. ‑ Törőcsik T. ‑ Gönczy S. ‑ Papucs A. (2020): Paleohidrológia. Egyetemi tankönyv (elektronikus tananyag) / Палеогідрологія. Підручник (електронне видання). Szegedi Tudományegyetem, TTIK Földrajzi és Földtudományi Intézet, Szeged. p.894. https://eta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/3358

Szakmai egyesületekben való részvétel:

 • 2015: A Magyar Tudományos Akadémia Külső Köztestületi tagja / Член Зовнішнього громадського органу Угорської академії наук
 • https://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=10045766
 • 2015: A Magyarhoni Földtani Társulat tagja / Член геологічного товариства Угорщини.
 • 2019: A Magyar Földrajzi Társaság tagja / Член географічного товариства Угорщини.

Részvétel tudományos témákban és fejlesztésekben:

Szakmai továbbképzés:

 • 1999: Okleveles földrajz szakos tanár (okl. szám: Pt B 0001653)
 • 2014: PhD fokozatszerzés, Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Földtudományok Doktori Iskola. A disszertáció címe: A Szinyák-hegység (Kárpátalja) miocén vulkanizmusa, földtani és vulkanológiai környezete. A doktori oklevél anyakönyvi száma: 132/2014 PhD
  https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/196266
 • 1999: XXIV. OTDK (Debrecen) I. helyezett,
 • A2-JÁDJ-13-0213, Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj a konvergencia régiókban, 2013.
 • 2020: címzetes egyetemi docens, Debreceni Egyetem
 • 2020: a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács díja ”a kiemelkedő tudományos, illetve tudományszervezői munkásságért” természettudományok kategóriában.
 • 2021: okleveles főiskolai docens, АД № 008429
 • Részvétel az ERASMUS programban:
  • 2016: Debreceni Egyetem, 0532 Földtudományok, Kárpátalja földtana és geomorfológiája.
 • 2018: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 0521 Környezet-tudományok, Kárpátalja környezeti problémái.
 • 2021: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 0521 Környezet-tudományok, Földtani értékvédelem Kárpátalján

Konferenciák / Конференції

Rozsa, P. – Csámer, Á. – Tóth, S. – Szikszai, Z. – Kertész, Zs. – Csepregi, Á. – Gönczy, S. – Rácz, B. (2021): Provenance Study of Silicic Stone Tools from Hajdúság (E Hungary) by Using PIXE and PIGE Techniques. International Obsidian Conference. A Virtual Event. April 30 through May 2, 2021
Lontai-Szilágyi Zs. – Oláh N. – Tóth N. M. – Gönczy S. (2021): Keresletelemzés a Magyarországról a kárpátaljai Beregvidékre érkező turisták körében / Аналіз попиту серед туристів з Угорщини, які відвідують Берегівщину (Закарпатська область). Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok. Nemzetközi földrajzi konferencia. Beregszász (Kárpátalja, Ukrajna), 2021. március 25–26.
Vince T. – Csoma Z. – Molnár D. I. – Gönczy S. (2021): A felszíni vizek nehézfémtartalmának vizsgálata a nagymuzsalyi aranybánya meddőinek környezetében / Дослідження вмісту важких металів у поверхневих водах поблизу мужіївського золоторудного родовища. Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok. Nemzetközi földrajzi konferencia. Beregszász (Kárpátalja, Ukrajna), 2021. március 25–26.
Vince T. – Csoma Z. – Molnár D. I. – Gönczy S. (2019): A nagymuzsalyi aranybánya meddőinek hatása a felszín alatti vizekre / Влпив мужіївського золоторудного родовища на підземні води. VIII. Magyar Tájökológiai Konferencia. Kisvárda, 2019. augusztus 29-31. Debreceni Egyetem, Földtudományi Intézet.
Gönczy S. – Kurtyák Á. – Tar E. – Móga J. (2018): A bányászati tevékenység hatása Aknaszlatinán: egy monitoring vizsgálat előzetes eredményei / Вплив гірничого виробництва в Солотвині: попередні результати одного моніторингового дослідження. XIV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Szent István Egyetem, Regionális Tudástranszfer Központ, Gödöllő, 2018. április 5-7.