Сфера наукових зацікавлень
бази даних, інформаційні системи
Публікації

Головні публікації останніх років:

  1. O. Mitsa, J. Holovács, R. Holomb, O. Levchuk Investigation of the influence of errors the parameters of the layers of optical filters on the stability of their spectral characteristics, Proceedings of the 11th International Conference on Applied Informatics Eger, Hungary, January 29–31, 2020, published at http://ceur-ws.org, p. 242-249.
  2. Головач Й.І., Міца О.В., Філософські аспекти біологічної інформації, Religion, Religiosity, Philosophy and the Humanities in the Modern Information Space: National and International Aspects, Issue 11, Materials of the ХХІ International scientific and practical conference December 14-15, 2020, p. 6-10.
  3. Берегсасі С.С., Головач Й.І. Використання дистанційних засобів навчання в курсі вузівської інформатики в двомовному середовищі. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти. ПМО-2019» Черкаси, 11-12 квітня 2019 р. с. 197-198.
  4. Головач Й.І., Берегсасі С.С. Розробка електронного українсько-угорського (угорсько-українського) математичного словника. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти. ПМО-2019» Черкаси, 11-12 квітня 2019 р. с. 205-206.
  5. Головач Й.Г., Міца О.В. Електронний українсько-угорський (угорсько-український) математичний словник // Праці IX міжнародної школи-семінару “Теорія прийняття рішень”. – Ужгород: ПП “Інвазор”, 2019. – С. 154-155
  6. Головач Й.Г., Міца О.В., Оришич С.С. Синтез одного класу теплообмінних систем, як задача прийняття рішень // Праці VIII міжнародної школи-семінару “Теорія прийняття рішень”. – Ужгород: УжНУ, 2016. – С. 91-92..
  7. O. Mitsa, V. Petcko, J. Holovács, O.Levchuk „ Optimization of the Parameters of the Layer System on the Example of the Optical Structure” // Data Stream Mining &Processing. Proceedings of the 2016 IEEE First International Conference on Data Stream Mining &Processing (DSMP), August 23-27, 2016, Lviv, Ukraine, p. 96-99.
  8. J. Holovács, G. Kusper Information as mapping, 9th International Conference on Applied Informatics, Eger, Hungary. 366 p. Eger: Eszterházy Károly Főiskola, 2015. pp. 329-337. Volume 1. ISBN: 978-615-5297-19-9
  9. Mitsa A., Holovács J., Pecko V. Optimization of structure of the wide band interference filters, 9-th International Conference on Applied Informatics, Eger, Hungary. 366 p. Eger: Eszterházy Károly Főiskola, 2015. Volume 2. p. 17-21. ISBN: 978-615-5297-19-9