Сфера наукових зацікавлень
бази даних, інформаційні системи
Публікації

Список публікацій (за останні 5 років):

Публікації  в іноземних наукових виданнях:

  1. O. Mitsa, J. Holovács , R. Holomb, O. Levchuk, Investigation of the Influence of Errors on the Parameters of the Layers of Optical Filters on the Stability of Their Spectral Characteristics // Proceedings of the 11th International Conference on Applied Informatics – Eger, Hungary, January 29–31, 2020, p. 242-249.
  2. О. Міца, Й. Головач, С. Берегсасі, Н. Боркач, Г. Копча-Горячкіна, М. Сичов, Дослідження впливу похибок параметрів шарів просвітлюючих оптичних фільтрів на стійкість їх спектральних характеристик, Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, IX (33), Issue: 262, 2021 Dec. p. 14-18.

Інші публікації:

  1. Головач Й.І., Міца О.В. Електронний українсько-угорський (угорсько-український) математичний словник. Міжнародний науковий симпозіум «Інтелектуальні рішення» Теорія прийняття рішень. Матеріали ІХ міжнародної школи-семінару, 15-20 квітня 2019 року, Ужгород, с. 154-155.
  2. Берегсасі С.С., Головач Й.І. Використання  дистанційних засобів навчання в курсі вузівської інформатики в двомовному середовищі. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти. ПМО-2019» Черкаси, 11-12 квітня 2019 р. с. 197-198.
  3. Головач Й.І., Берегсасі С.С. Розробка електронного українсько-угорського (угорсько-українського) математичного словника. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти. ПМО-2019» Черкаси, 11-12 квітня 2019 р. с. 205-206.
  4. Головач Й.І., Міца О.В. Деякі філософські аспекти біологічної інформації, Religion, Religiosity, Philosophy and the Humanities in the Modern Information Space: National and International Aspects, Issue 11, Center of Modern Pedagogy “Learning Without Borders”, 2020. с. 6-10
  5. І. Дудаш, Й. Головач, С. Берегсасі  Створення онлайн інформаційної системи для адміністрування навчальним процесом для закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, Матеріали ХХXІIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи», Збірник наукових праць, Переяслав– 2021. Випуск 33, с. 206-21.

 

Загальні відомості про викладача:

1964 Ужгородський державний університет, фізико-математичний факультет, спеціальність «Математика», кваліфікація математик-обчислювач
1965 Ужгородський державний університет, інженер Обчислювального центру
1966 Сумгаїтський нафто-хімкомбінат, Сумгаїт, Азербайджан, інженер
1967 Інститут теоретичних проблем хімічної технології АН АзРСР (м. Баку) інженер, старший інженер
1969 Інститут теоретичних проблем хімічної технології АН АзРСР  вчена ступінь кандидата технічних, наук.
Тема дисертації «Математичне моделювання теплообмінних систем і задач їх аналізу»
1971 – 1998 Ужгородський національний університет,
1971 доцент кафедри обчислювальної математики
1976 вчене звання доцента кафедри обчислювальної математики
1984 – 1998 завідувач кафедри кібернетики та прикладної математики
1987 Харківський інститут радіоелектроніки,  вчена ступінь доктора технічних, наук, спеціальність  управління в технічних системах.
Тема дисертації «Синтез структур теплообмінних систем та керування ними (методи та алгоритми) ”.
1988 вчене звання професора кафедри кібернетики та прикладної математики
1992 – 1997 декан математичного факультету
1998 – 2012 Інститут ім. Карой Естерхазі, м. Егер, Угорщина, завідувач кафедри обчислювальних наук
2012 Ужгородський національний університет, професор кафедри кібернетики та прикладної математики,
2014 завідувач кафедри програмного забезпечення систем ФІТ
2018 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, професор кафедри математики та інформатики.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

Член Закарпатського Угорськомовного Наукового Товариства.
Член Закарпатської угорської академічної ради.

Підвищення кваліфікації, стажування (за останні 5 років):

Фахове підвищення кваліфікації  в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. м. Київ, Україна,  лютий 2021 р. (180 годин /6 кредитів)

Досвід роботи за спеціальністю:

Досвід роботи за спеціальністю –  52 років.