Kutatási területek
adatbázisok, információs rendszerek
Curriculum vitae
Publikációk

Publikációk (az utóbbi 5 évben):

Külföldi tudományos folyóiratokban megjelent publikációk:

  1. O. Mitsa, J. Holovács , R. Holomb, O. Levchuk, Investigation of the Influence of Errors on the Parameters of the Layers of Optical Filters on the Stability of Their Spectral Characteristics // Proceedings of the 11th International Conference on Applied Informatics – Eger, Hungary, January 29–31, 2020, p. 242-249.
  2. О. Міца, Й. Головач, С. Берегсасі, Н. Боркач, Г. Копча-Горячкіна, М. Сичов, Дослідження впливу похибок параметрів шарів просвітлюючих оптичних фільтрів на стійкість їх спектральних характеристик, Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, IX (33), Issue: 262, 2021 Dec. p. 14-18.

Egyéb publikációk, tézisek:

  1. Головач Й.І., Міца О.В. Електронний українсько-угорський (угорсько-український) математичний словник. Міжнародний науковий симпозіум «Інтелектуальні рішення» Теорія прийняття рішень. Матеріали ІХ міжнародної школи-семінару, 15-20 квітня 2019 року, Ужгород, с. 154-155.
  2. Берегсасі С.С., Головач Й.І. Використання  дистанційних засобів навчання в курсі вузівської інформатики в двомовному середовищі. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти. ПМО-2019» Черкаси, 11-12 квітня 2019 р. с. 197-198.
  3. Головач Й.І., Берегсасі С.С. Розробка електронного українсько-угорського (угорсько-українського) математичного словника. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти. ПМО-2019» Черкаси, 11-12 квітня 2019 р. с. 205-206.
  4. Головач Й.І., Міца О.В. Деякі філософські аспекти біологічної інформації, Religion, Religiosity, Philosophy and the Humanities in the Modern Information Space: National and International Aspects, Issue 11, Center of Modern Pedagogy “Learning Without Borders”, 2020. с. 6-10
  5. І. Дудаш, Й. Головач, С. Берегсасі  Створення онлайн інформаційної системи для адміністрування навчальним процесом для закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, Матеріали ХХXІIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи», Збірник наукових праць, Переяслав– 2021. Випуск 33, с. 206-21.

 

Általános információ az oktatóról:

1964 Ungvári Állami Egyetem, Fizikai és Matematikai Kar, matematika szak, számítógépes matematikus
1965 Ungvári Állami Egyetem,  Számító központ mérnöke
1966 Szumgait Olaj- és Vegyi Üzem, Szumgait, Azerbajdzsán, mérnök
1967 Azerbajdzsán  Tudományos Akadémia Kémiai Technológia Elméleti Problémák Intézet (Baku), mérnök, vezetőm mérnök
1969 Kémiai Technológia Elméleti Problémák Intézet, műszaki tudományok kandidátusa.
A Doktori értekezés témája: “Hőcserélő rendszerek matematikai modellezése és elemzése”.
1971 – 1998 Ungvári Nemzeti Egyetem,
1971 Számítógépes Matematika Tanszék docense,
1976 Számítógépes Matematika Tanszék egyetemi docens címe.
1987 – 1998 a Kibernetika és Alkalmazott Matematika Tanszék tanszékvezetője.
1987 Harkovi Rádióelektronikai Intézet, műszaki tudományok doktora.
A Doktori értekezés témája: “Hőcserélő rendszerek szerkezeteinek szintézise és vezérlése (módszerek és algoritmusok)”.
1988 Kibernetika és Alkalmazott Matematika Tanszék professzori címe.
1992 – 1997 Matematika Kar dékánja,
1998 – 2012 Esterházy Károly Főiskola (Eger), Számítástudományi Tanszék tanszékvezetője
2012 Ungvári Nemzeti Egyetem,  Kibernetika és Alkalmazott Matematika Tanszék professzora,
2014 a FIT Rendszerszoftver Tanszék tanszékvezetője,
2018 II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Matematika és Informatika Tanszék docense.

Szakmai szövetségekben való részvétel:

A Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács tagja.
A Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság tagja.

Szakmai és egyéb továbbképzések (az utóbbi 5 évben):

Dragomanov Nemzeti Pedagógiai Egyetemen való továbbképzés (Kijev, Ukrajna), 2021. Február (180 óra / 6 kredit);

Szakmai tapasztalat:

Szakterületen szerzett szakmai tapasztalat – 52 év.