Горенко Олена Павлівна

доцент;
доктор філологічних наук, доцент
Відділення англійської філології

Публікації

Публікації Scopus або Web of Science (WoS) за 2018–2023 рр.

 

Публікації за 2018–2023 рр., які включені до переліку фахових наукових видань України:

 1. Горенко О.П. «Ріп ван Вінкль» на перетині літератури і історії. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. Випуск № 60, т.1. 2023, С. 107 -110 DOI: https://doi.org/10.328441/2409-1154.2023.60.1.25.
 2. Горенко О.П. Музика імен у творах Едгара Алана По. Advanced Linguistics №11, 2023. – С. 36-41. Категорія «Б».DOI: https://doi.org/10.2053/2617-5339.2023.11.277359
 3. Горенко О.П. Антропонімічна парадигма мовної гри. Virtus: Scientific Journal, № 59, January, 2022- URL: http://conference-ukraine.com.ua/ua/virtus/archivej/.
 4. Горенко О.П. Повсякденність vs оповсякденення в оповіданні А. Бірса «Випадок на мосту через Совиний струмок». Сучасні літературознавчі студії. Випуск 18. Поетика повсякденного у полі культури. Збірник наукових праць. Киів, КНЛУ, 2021. С.30-36. DOI: https://doi.org/10.32589/2411-3883.18.2021
 5. Горенко О.П. Концептосфера власного імені в античній філософській традиції. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія.Ку Кльтурологія: Збірник наукових праць. – Вип. 1 (33). – К.: НАУ, 2021. – с.10-16.
 6. Горенко О.П. Простір власного імені: Мовознавчий та літературознавчий контекст. Збірник КНЛУ Сучасні літературознавчі студії. Географія, переміщення та ідентичності у художньому дискурсі.  Випуск 17, 2020. с.13-18. https://doi.org/10.32589/2411-3883.17.2020.221821
 7. Горенко О.П. Дискурсивний потенціал власного імені на межі міфологічного та релігійного світоглядів. // Сучасні дослідження з іноземної філології. Випуск 18 – Ужгород, 2020. – С. 271–281.

Монографії, книги за 2018–2023 рр.

 1. Gorenko, Olena. Illustrated manual of American literature. Навчальний посібник з американської літератури. – Берегово: Закарпатський угорський інститут ім.Ференца Ракоці ІІ, 2021 – 210с.
 2. Горенко О.П. Антропонімічний вимір постмодерної літератури. ЗУІ ім.Ф.Ракоці ІІ – ТОВ «РІК-У». Берегове-Ужгород, 2020 – 92 с.
 3. Горенко О.П. Advanced English for Mathematicians. Закарпатський угорський інститут ім.Ференца Ракоці ІІ, м.Берегове та ТОВ «РІК-У», м.Ужгород. Third, extended edition, 2020. –  188 с.

Головні публікації за 2018–2023 рр.

 1. Gorenko Olena participated in ESRA2023 Conference “Then fate o’erruled”: Change in Shakespeare organised by Pázmány Péter Catholic University in Budapest, July 6‒9, 2023.
 2. Горенко О.П. «Ріп ван Вінкль» на перетині літератури і історії. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. Випуск № 60, т.1. 2023, С. 107 -110
 3. Горенко О.П. Музика імен у творах Едгара Алана По. Advanced Linguistics №11, 2023. – С. 36-41.
 4. Горенко О.П. Антропонімічна парадигма мовної гри. Virtus: Scientific Journal, № 59, January, 2022
 5. Горенко О.П. Повсякденність vs оповсякденення в оповіданні А. Бірса «Випадок на мосту через Совиний струмок». Сучасні літературознавчі студії. Випуск 18. Поетика повсякденного у полі культури. Збірник наукових праць. Киів, КНЛУ, 2021. С.30-36.
 6. Горенко О.П. Концептосфера власного імені в античній філософській традиції. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія.Ку Кльтурологія: Збірник наукових праць. – Вип. 1 (33). – К.: НАУ, 2021. – с.10-16.
 7. Горенко О.П. Простір власного імені: Мовознавчий та літературознавчий контекст. Збірник КНЛУ Сучасні літературознавчі студії. Географія, переміщення та ідентичності у художньому дискурсі. Випуск 17, 2020. с.13-18.
 8. Горенко О.П. Історія і література: Ріп ван Вінкль – погляд із минулого. Матеріали виступу на Міжнародній науковій конференції Політика пам’яті та»Битви за минуле» – – Державна установа «Інститут Всесвітньої історії НАН Київ.: 25 червня 2020 р.