Сфера наукових зацікавлень
етнографія, народні вірування та народна медицина, інтеретнічні фольклорні зв’язки
Публікації

Публікації Scopus або Web of Science (WoS) за 2018–2023 рр.

 

Публікації за 2018–2023 рр., які включені до переліку фахових наукових видань України:

 1. Кейс Борнобаш, КейсМаргарeта. Доісторії досліджень давньоугорських поховальних пам’ятокЗакарпаття. Україна: культурна спадщина, національнасвідомість, державність; Вип. 35. НАН України, Інститутукраїнознавстваім. І. Крип’якевича, Львів, 195–214. (2022) ISSN 2223-1196; УДК [94:902:8](477)(082) У 45;https://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/publications/materials/ukraina/Фахове виданняУкраїни, Категорія Б.
 2. БорнобашКейс – МаргарeтаКейс: Кухня та піч традиційної закарпатської селянської хати. Народознавчі зошити. № 5 (167), Львів, 1080–1091. (2022) ISSN 1028-5091. УДК [[39:728.6]:643.3](477.87=511.14)  DOI https://doi.org/10.15407/ Фахове виданняУкраїни, Категорія Б.

Монографії, книги за 2018–2023 рр.

 1. Kész Barnabás– Kész Margit: A Kárpát-medence néprajzi sajátosságai. In: Molnár József, Papp Géza (szerk.): A Kárpát-medence földrajza. Természet, társadalom, gazdaság, néprajz. Monográfia. Termini Egyesület – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Budapest – Beregszász, 2022. 422–489. ISBN 978-615-81834-4-4. https://kmf.uz.ua/hu/kiadvanyaink/a-karpat-medence-foldrajza-termeszet-tarsadalom-gazdasag-neprajz-monografia/

Головні публікації за 2018–2023 рр.

 1. Kész Margit– Kész Barnabás: A nagydobronyi viselet jellemzése Zorkóczy Miklósné népi iparművész jegyzetében 2023https://kmf.uz.ua/wpcontent/uploads/2023/05/a_nagydobronyi_viselet_jellemzese.pdf
 2. Kész Barnabás, Kész Margit: A SZERNYE-MOCSÁR FALVAINAK NÉPRAJZI JELLEMZÉSEGÖNYEY (ÉBNER) SÁNDOR KUTATÁSAI ALAPJÁN (FORRÁSKÖZLÉS), 2023 http://okt.kmf.uz.ua/ttt/oktatttt/MA_Istoriya_ta_arkheolohiya_Tortenelem_es_regeszet/Metodychni_vyd_Modszertani_kiadvanyok/
 3. Kész Margit – Kész Barnabás – Gál Adél – Mónus Dóra – Csurman-Puskás Anikó: Adalékok a kárpátaljai magyar folklór tanulmányozásához. Módszertani segédlet a Folklór c. tantárgyból magyar szakos hallgatók számára. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász 2023 https://kmf.uz.ua/wpcontent/uploads/2023/05/adalekok_karpatalja_folklorjanak_tanulmanyozasahoz.pdf
 4. BEREGSZÁSZI ANIKÓ – KÉSZ MARGIT – CSONKA TETJANA – MÓNUS DÓRA: SZEMINÁRIUMI FELADATOK GYŰJTEMENYE ANTIK IRODALOM C TANTÁRGYBÓL FILOLÓGUS HALLGATÓK SZÁMÁRA. http://okt.kmf.uz.ua/mtc/oktatmtc/3_Modszertani_kiadvanyok/Antik_irodalom/Antik_irodalom_szemin%c3%a1riumi_feladatok.pdf
 5. Берегсасі Аніко – Кейс Маргарита – Чонка Тетяна – Мовнуш Дора: План-конспект семінарів з дисципліни «Історія зарубіжної літератури: література хх століття» https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2023/06/6_plan-konspekt-seminariv-z-disciplini-literatura-hh-stolittja.pdf
 6.  Hon- és népismeret. I. rész. Segédtankönyv az általános iskolák 5. osztálya számára. Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tankönyv- és Taneszköztanácsa, Beregszász-Ungvár 2022/ Kész Barnabás; Kész Margit, Gabóda Éva, Hutterer Éva. 72 p./ Формат А4/ ISBN: 978-966-97853-47, «рецензованевидання»
 7. Hon- és népismeret. II. rész. Segédtankönyv az általános iskolák 6. osztálya számára. Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tankönyv- és Taneszköztanácsa, Beregszász-Ungvár 2022/ Kész Barnabás; Kész Margit, Gabóda Éva, Hutterer Éva. 72 p./ Формат А4/ ISBN: 978-966-97853-71, «рецензованевидання»
 8. Kész Margit: Ruszin-magyar kölcsönhatások és párhuzamok az archaikus/apokrif eredetű szövegekben Kárpátalján http://chartaxxi.eu/kesz-margit-ruszin-magyar-kolcsonhatasok-archaikus-szovegekben/
 9. Kész Margit: A húsvéti pászkaszenteléshez fűződő hagyományok Kárpátalján.  In: „Madaradnak fogadj engem…”. Tanulmányok Lengyel Ágnes tiszteletére. Szerk.: Vasvári Zoltán. Palóc Múzembarátok Egyesülete, Balassagyarmat, 2021. 167–176
 10. Kész Margit: Egy salánki görögkatolikus asszony kéziratos imádságos füzetei In: Imák a népi és a populáris kultúrában. Tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna születésének 100. évfordulója alkalmából. Szerk.: Frauhammer Krisztina – Horváth Sándor – Landgraf Ildikó. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT NÉPRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET (ELKH) – MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG BUDAPEST, 2021. 183-197