Kutatási területek
néprajz, népi hitvilág és népi gyógyászat, interetnikus néprajzi kapcsolatok Kárpátalján
Publikációk

Az elmúlt évek további fontosabb publikációi:

  1. Kész Margit: „Foly a szent vére, szomorkodik szent lelke, hervad szent színe”archaikus népi imádságok Kárpátalján. Együtt folyóirat. A Magyar Írószövetség kárpátaljai írócsoportjának folyóirata 2016/5 71-83
  2. Kész Margit: „Toldjuk a mesét tovább…” – A magyar népmese jellegzetességei különös tekintettel a kárpátaljai kutatási lehetőségekre. Mesemondásra buzdító jó tanácsok. Közoktatás. Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 2016. 22-26
  3. Kész Margit: A népmesekutatás lehetőségei Kárpátalján a 21. században In: Gazdag Vilmos-Karmacsi Zoltán-Tóth Enikő (szerk.): Értékek és kihívások II. Autdor-Shark, Ungvár 2016. 74-81
  4. Kész Margit: Ruszin-magyar kölcsönhatások és párhuzamok az archaikus/apokrif eredetű szövegekben Kárpátalján http://chartaxxi.eu/kesz-margit-ruszin-magyar-kolcsonhatasok-archaikus-szovegekben/
  5. Sok szép imádságot leírtam”. Archaikus imák a szakrális népi kéziratos füzetekben Ugocsa megye magyar falvaiban. In Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel (szerk.): Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. 79–92. Kolozsvár: IDEA Nyomda, 2019
  6. Archaikus népi imádságok az egyéni vallásgyakorlatban a 21. századi Kárpátalján. In: Tánczos Vilmos (szerk.): Mágia, ima, misztika. Tanulmányok a népi vallásosságról. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület. Kríza János Néprajzi Társaság, 2019. 113-130.