Kutatási területek

néprajz, népi hitvilág és népi gyógyászat, interetnikus néprajzi kapcsolatok Kárpátalján

Publikációk

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációia 2018–2023 évi időszakból

 

Ukrajnai tudományos folyóiratokban megjelent cikkek a 2018–2023 évi időszakból

 1. Кейс Борнобаш, КейсМаргарeта. Доісторії досліджень давньоугорських поховальних пам’ятокЗакарпаття. Україна: культурна спадщина, національнасвідомість, державність; Вип. 35. НАН України, Інститутукраїнознавстваім. І. Крип’якевича, Львів, 195–214. (2022) ISSN 2223-1196; УДК [94:902:8](477)(082) У 45;https://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/publications/materials/ukraina/Фахове виданняУкраїни, Категорія Б.
 2. БорнобашКейс – МаргарeтаКейс: Кухня та піч традиційної закарпатської селянської хати. Народознавчі зошити. № 5 (167), Львів, 1080–1091. (2022) ISSN 1028-5091. УДК [[39:728.6]:643.3](477.87=511.14)  DOI https://doi.org/10.15407/ Фахове виданняУкраїни, Категорія Б.

Könyvek és monográfiák a 2018–2023 évi időszakból

 1. Kész Barnabás– Kész Margit: A Kárpát-medence néprajzi sajátosságai. In: Molnár József, Papp Géza (szerk.): A Kárpát-medence földrajza. Természet, társadalom, gazdaság, néprajz. Monográfia. Termini Egyesület – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Budapest – Beregszász, 2022. 422–489. ISBN 978-615-81834-4-4. https://kmf.uz.ua/hu/kiadvanyaink/a-karpat-medence-foldrajza-termeszet-tarsadalom-gazdasag-neprajz-monografia/

Az elmúlt öt év további fontosabb publikációi:

 1. Kész Margit– Kész Barnabás: A nagydobronyi viselet jellemzése Zorkóczy Miklósné népi iparművész jegyzetében 2023https://kmf.uz.ua/wpcontent/uploads/2023/05/a_nagydobronyi_viselet_jellemzese.pdf
 2. Kész Barnabás, Kész Margit: A SZERNYE-MOCSÁR FALVAINAK NÉPRAJZI JELLEMZÉSEGÖNYEY (ÉBNER) SÁNDOR KUTATÁSAI ALAPJÁN (FORRÁSKÖZLÉS), 2023 http://okt.kmf.uz.ua/ttt/oktatttt/MA_Istoriya_ta_arkheolohiya_Tortenelem_es_regeszet/Metodychni_vyd_Modszertani_kiadvanyok/
 3. Kész Margit – Kész Barnabás – Gál Adél – Mónus Dóra – Csurman-Puskás Anikó: Adalékok a kárpátaljai magyar folklór tanulmányozásához. Módszertani segédlet a Folklór c. tantárgyból magyar szakos hallgatók számára. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász 2023 https://kmf.uz.ua/wpcontent/uploads/2023/05/adalekok_karpatalja_folklorjanak_tanulmanyozasahoz.pdf
 4. BEREGSZÁSZI ANIKÓ – KÉSZ MARGIT – CSONKA TETJANA – MÓNUS DÓRA: SZEMINÁRIUMI FELADATOK GYŰJTEMENYE ANTIK IRODALOM C TANTÁRGYBÓL FILOLÓGUS HALLGATÓK SZÁMÁRA. http://okt.kmf.uz.ua/mtc/oktatmtc/3_Modszertani_kiadvanyok/Antik_irodalom/Antik_irodalom_szemin%c3%a1riumi_feladatok.pdf
 5. Берегсасі Аніко – Кейс Маргарита – Чонка Тетяна – Мовнуш Дора: План-конспект семінарів з дисципліни «Історія зарубіжної літератури: література хх століття» https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2023/06/6_plan-konspekt-seminariv-z-disciplini-literatura-hh-stolittja.pdf
 6.  Hon- és népismeret. I. rész. Segédtankönyv az általános iskolák 5. osztálya számára. Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tankönyv- és Taneszköztanácsa, Beregszász-Ungvár 2022/ Kész Barnabás; Kész Margit, Gabóda Éva, Hutterer Éva. 72 p./ Формат А4/ ISBN: 978-966-97853-47, «рецензованевидання»
 7. Hon- és népismeret. II. rész. Segédtankönyv az általános iskolák 6. osztálya számára. Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tankönyv- és Taneszköztanácsa, Beregszász-Ungvár 2022/ Kész Barnabás; Kész Margit, Gabóda Éva, Hutterer Éva. 72 p./ Формат А4/ ISBN: 978-966-97853-71, «рецензованевидання»
 8. Kész Margit: Ruszin-magyar kölcsönhatások és párhuzamok az archaikus/apokrif eredetű szövegekben Kárpátalján http://chartaxxi.eu/kesz-margit-ruszin-magyar-kolcsonhatasok-archaikus-szovegekben/
 9. Kész Margit: A húsvéti pászkaszenteléshez fűződő hagyományok Kárpátalján.  In: „Madaradnak fogadj engem…”. Tanulmányok Lengyel Ágnes tiszteletére. Szerk.: Vasvári Zoltán. Palóc Múzembarátok Egyesülete, Balassagyarmat, 2021. 167–176
 10. Kész Margit: Egy salánki görögkatolikus asszony kéziratos imádságos füzetei In: Imák a népi és a populáris kultúrában. Tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna születésének 100. évfordulója alkalmából. Szerk.: Frauhammer Krisztina – Horváth Sándor – Landgraf Ildikó. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT NÉPRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET (ELKH) – MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG BUDAPEST, 2021. 183-197