Сфера наукових зацікавлень
обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовими інструментами в умовах ризико-орієнтованого управління
Публікації

Список публікацій:

(Scopus, Web of Science )

 1. Paunov M, Bacho R., Makarovych V., Tsenkler N., Prodius O. Methodological bases of accounting valuation of human capital. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. Volume 23. Special Issue 2. 2019. URL : https://www.abacademies.org/articles/Methodological-Bases-of-Accounting-Valuation-of-Human-Capital-1528-2635-23-SI-2-424.pdf (Scopus)
 2. 2. Bacho R., Makarovych V., Tsenkler N. Vectors of development of accounting and analytical support of venture management. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. Volume 23. Issue 6. 2019. URL : https://www.abacademies.org/articles/Vectors-of-Development-of-Accounting-and-Analytical-Support-of-Venture-Management-1528-2635-23-6-488.pdf (Scopus).

Основні публікації:

 1. Макарович В.К., Григоревська О.О., Стойка Н.С. Особливості обліково-інформаційного забезпечення управління ризиками в умовах впливу COVID-19. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2020. N 3 (47). С. 40-46.
 2. Макарович В.К. Аутстафінг: обліковий аспект. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. Ужгород, 2019. Випуск 1 (53) C. 233-236.
 3. Макарович В.К., Сидорчук О.Г. Бухгалтерський інжиніринг в діяльності підприємства. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. Ужгород, 2019. Випуск 2 (54) C.129-134.
 4. Бачо Р., Макарович В. Компаративний аналіз моделей організації надання послуг з бухгалтерського обліку: аутсорсинг, інсорсинг, косорсинг. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. N 2(43). С. 11-16.
 5. Ценклер Н., Вигівська І., Макарович В. Тенденції розвитку бухгалтерського обліку в державному секторі: міжнародний контекст. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. N 2(43). С. 75-81.
 6. Вигівська І.М., Макарович В.К. Облікова складова методів управління ризиками факторингового бізнесу. Економічний форум. Науковий журнал. Луцький національний технічний університет. 1/2019. С. 166-170.
 7. Вигівська І.М., Макарович В.К.  Обліково-аналітичне забезпечення управління ризиками факторингового бізнесу : монографія. Житомир : Житомирська політехніка, 2019. 140 с.
 8. Makarovych V., Vyhivska I. Development of the teaching methods of economic analysis of factoring business efficiency in risk conditions. Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / Higher School of Social and Economic. Przeworsk: WSSG, 2019. Vol. 2. 400 p. P.228-237.
 9. Макарович В.К. Особистісно-орієнтований підхід у бухгалтерському обліку. Облік, аналіз, аудит, звітність та оподаткування в умовах глобалізації економіки: монографія / за ред. к.е.н., проф. Й.Я. Даньківа. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018.  С.39-49.
 10. Makarovych Viktoriia Innovative teaching methods of accounting di Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Volume 6, No. 1/2018. Kosice, Slovakia.  P. 99-101.
 11. Макарович В.К., Фортуненко К.О. Грошові кошти : проблемні аспекти відображення у звітності. Електронне наукове видання “Економіка та суспільство”, 2018. С.966-971.
 12. Вигівська І.М., Макарович В.К.  Особливості калькулювання кейтерингу: організаційно-методичні засади. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. пр.  Житомир: ЖДТУ, 2018. N 2(40). С. 3-6.
 13. Вигівська І.М., Макарович В.К.  Особисті компетенції бухгалтера та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. Ужгород, 2018. Випуск 1 (51) C. 401-406.
 14. Вигівська І.М., Макарович В.К.  Оцінка та документальне забезпечення факторингових операцій: ризик-орієнтований підхід. Економічний форум. Науковий журнал. Луцький національний технічний університет. 2/2018. С. 276-285.
 15. Вигівська І.М., Макарович В.К., Сіра Е.О. Особливості формування облікової політики кейтерингової компанії. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. пр. Випуск 1 (39). Житомир: ЖДТУ, 2018. С. 9-12.

Участь у наукових темах та розробках:

 1. НДР “Розвиток бухгалтерського обліку суспільних ресурсів в умовах ризику” (державний реєстраційний номер: №0119U103845), факультет бізнесу та сфери обслуговування, кафедра обліку і аудиту ДУ “Житомирська політехніка”.
 2. НДР “Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції” (державний реєстраційний номер: №0115U001754), кафедра обліку і аудиту ДВНЗ “Ужгородський національний університет”.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

Член Громадської спілки “Палата аудиторів і бухгалтерів України”

Підвищення кваліфікації: Отримання звання доцента кафедри обліку і аудиту (2020 р.); Підвищення кваліфікації “Хмарні технології у дистанційному навчанні в умовах карантину” на факультеті інформаційно-комп’ютерних технологій Державного університету “Житомирська політехніка” (2020 р.); Підвищення кваліфікації “Хмарні сервіси відкритої науки для освітян” на факультеті інформаційно-комп’ютерних технологій Державного університету “Житомирська політехніка” (2020 р.); Підвищення кваліфікації “Додатки Google в освітній діяльності” ” в межах сертифікатної освітньої програми, яка проводиться за участю партнерства Google України з Міністерством освіти і науки України (2021 р.);  Міжнародне наукове стажування та підвищення кваліфікації “Сучасні методи викладання фінансово-економічних та облікових дисциплін в освітньому процесі ЄС” : Університет соціально-економічних наук (м. Пшеворськ, Республіка Польща) (2019 р.).

Досвід роботи за спеціальністю: практикуючий  бухгалтер. Досвід роботи за спеціальністю понад 6 років.