Kutatási területek
számviteli elemzés a pénzügyi eszközök kezeléséhez kockázatorientált irányítás szempontjából
Publikációk

Publikációs lista:

(Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi)

 1. Paunov M, Bacho R., Makarovych V., Tsenkler N., Prodius O. Methodological bases of accounting valuation of human capital. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. Volume 23. Special Issue 2. 2019. URL : https://www.abacademies.org/articles/Methodological-Bases-of-Accounting-Valuation-of-Human-Capital-1528-2635-23-SI-2-424.pdf (Scopus)
 2. 2. Bacho R., Makarovych V., Tsenkler N. Vectors of development of accounting and analytical support of venture management. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. Volume 23. Issue 6. 2019. URL : https://www.abacademies.org/articles/Vectors-of-Development-of-Accounting-and-Analytical-Support-of-Venture-Management-1528-2635-23-6-488.pdf (Scopus).

 

Az elmúlt 5 év fontosabb publikációi:

 1. Макарович В.К., Григоревська О.О., Стойка Н.С. Особливості обліково-інформаційного забезпечення управління ризиками в умовах впливу COVID-19. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2020. N 3 (47). С. 40-46.
 2. Макарович В.К. Аутстафінг: обліковий аспект. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. Ужгород, 2019. Випуск 1 (53) C. 233-236.
 3. Макарович В.К., Сидорчук О.Г. Бухгалтерський інжиніринг в діяльності підприємства. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. Ужгород, 2019. Випуск 2 (54) C.129-134.
 4. Бачо Р., Макарович В. Компаративний аналіз моделей організації надання послуг з бухгалтерського обліку: аутсорсинг, інсорсинг, косорсинг. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. N 2(43). С. 11-16.
 5. Ценклер Н., Вигівська І., Макарович В. Тенденції розвитку бухгалтерського обліку в державному секторі: міжнародний контекст. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. N 2(43). С. 75-81.
 6. Вигівська І.М., Макарович В.К. Облікова складова методів управління ризиками факторингового бізнесу. Економічний форум. Науковий журнал. Луцький національний технічний університет. 1/2019. С. 166-170.
 7. Вигівська І.М., Макарович В.К.  Обліково-аналітичне забезпечення управління ризиками факторингового бізнесу : монографія. Житомир : Житомирська політехніка, 2019. 140 с.
 8. Makarovych V., Vyhivska I. Development of the teaching methods of economic analysis of factoring business efficiency in risk conditions. Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / Higher School of Social and Economic. Przeworsk: WSSG, 2019. Vol. 2. 400 p. P.228-237.
 9. Макарович В.К. Особистісно-орієнтований підхід у бухгалтерському обліку. Облік, аналіз, аудит, звітність та оподаткування в умовах глобалізації економіки: монографія / за ред. к.е.н., проф. Й.Я. Даньківа. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018.  С.39-49.
 10. Makarovych Viktoriia Innovative teaching methods of accounting di Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Volume 6, No. 1/2018. Kosice, Slovakia.  P. 99-101.
 11. Макарович В.К., Фортуненко К.О. Грошові кошти : проблемні аспекти відображення у звітності. Електронне наукове видання “Економіка та суспільство”, 2018. С.966-971.
 12. Вигівська І.М., Макарович В.К.  Особливості калькулювання кейтерингу: організаційно-методичні засади. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. пр.  Житомир: ЖДТУ, 2018. N 2(40). С. 3-6.
 13. Вигівська І.М., Макарович В.К.  Особисті компетенції бухгалтера та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. Ужгород, 2018. Випуск 1 (51) C. 401-406.
 14. Вигівська І.М., Макарович В.К.  Оцінка та документальне забезпечення факторингових операцій: ризик-орієнтований підхід. Економічний форум. Науковий журнал. Луцький національний технічний університет. 2/2018. С. 276-285.
 15. Вигівська І.М., Макарович В.К., Сіра Е.О. Особливості формування облікової політики кейтерингової компанії. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. пр. Випуск 1 (39). Житомир: ЖДТУ, 2018. С. 9-12.

 

Tudományos kutatásokban és fejlesztésekben való részvétel:

 1. Tudományos kutatás: “Az állami források elszámolásának fejlesztése a kockázat szempontjából” (állami nyilvántartási szám: №0119U103845), Zsitomiri Politechnikum, Gazdasági és szolgáltatási Kar, Számvitel és Auditálás Tanszék.
 2. Tudományos kutatás: “A számvitel, az elemzés, az ellenőrzés, a jelentéstétel és az adózás jelenlegi állása és kilátásai az európai integrációval összefüggésben” (állami nyilvántartási szám: №0115U001754), Ungvári Nemzeti Egyetem, Számvitel és Auditálás Tanszék.

Szakmai egyesületekben való részvétel szakterületenként:

Az “Ukrajna Könyvvizsgálói és Könyvelői Kamarája” nyilvánosság tagja.

Szakmai továbbképzés: Számvitel és auditálás docensi cím megszerzése (2020); „Felhő technológiák a karanténban távoktatásban” továbbképzés a Zsitomiri Politechnikum Állami Egyetem Információs és Számítástechnikai Karán (2020); Haladó képzés “A nyílt tudomány felhőszolgáltatásai oktatók számára” a Zsitomiri Politechnikum Állami Egyetem Információs és Számítástechnikai Karán (2020); Haladó képzés „Google-alkalmazások oktatási tevékenységekben” a minősített oktatási program keretében, amelyet a Google Ukrajna és az Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztérium együttműködésével hajtanak végre (2021); Nemzetközi tudományos gyakorlat és továbbképzés “A pénzügyi, gazdasági és számviteli tudományágak oktatásának modern módszerei az EU oktatási folyamatában”, Társadalom-gazdaságtudományi Egyetem (Przeworsk, Lengyelország) (2019).

Tapasztalat a szakterületen: gyakorló könyvelő. Szakmai tapasztalat: 6 év.