Kutatási területek
- pénzügyi eszközök kezelésének számviteli és elemzési támogatása a kockázatorientált menedzsment szempontjából; - a vállalkozás innovatív tőkének számvitele: elméleti és módszertani szempontok.
Publikációk

Publikációk (az utóbbi 5 évben):

Scopus, Web of Science:

 1. Lehenchuk S., Tumpach M., Vyhivska I., Makarovych V., Laichuk S. The Impact of Innovation on the Profitability of Slovak Pharmaceutical Companies. Marketing and Management of Innovations, 2, 2022. pp. 184-296. (Web of Science)
 2. Slatvinska M., Chyzhova T., Grytsay O., Makarovych V., Kholodna J. and Dibrova H. Analysis and Justification of the Choice of a Simplified Taxation System for Sustainable Development of Small and Medium-Sized Businesses. Econ. Aff., 67(04): 2022. pp. 589-600. DOI: https://doi.org/10.46852/0424-2513.4.2022.25 (Scopus).
 3. Lehenchuk S., Ostapchuk T., Raboshuk A., Vyhivska I., Makarovych V. The Inverted-U relationship between R&D and profitability: evidence from the slovak medical device industry. Intellectual Economics. Vol. 16 No. 2 (2022). pp. 121-137. DOI: https://doi.org/10.13165/IE-22-16-2-07 (Scopus).
 4. Mykhaylo  P.,  Sochka K.,  Makarovych V.,  Yoltukhovska O.,  Keretsman N. Sustainable development in polyethnic border regions of Ukraine (on the example of Transcarpathia). E3S Web Conf. 255 01047 (2021). DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125501047 (Scopus).
 5. Paunov M, Bacho R., Makarovych V., Tsenkler N., Prodius O. Methodological bases of accounting valuation of human capital. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. Volume 23. Special Issue 2. 2019. URL: https://www.abacademies.org/articles/Methodological-Bases-of-Accounting-Valuation-of-Human-Capital-1528-2635-23-SI-2-424.pdf (Scopus).
 6. Bacho R., Makarovych V., Tsenkler N. Vectors of development of accounting and analytical support of venture management. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. Volume 23. Issue 6. 2019. URL: https://www.abacademies.org/articles/Vectors-of-Development-of-Accounting-and-Analytical-Support-of-Venture-Management-1528-2635-23-6-488.pdf (Scopus).

Ukrajnai tudományos szakfolyóiratokban megjelent publikciók («B» kategória):

 1. Макарович В. К. Аналіз шляхів розв’язання дилеми обліку інноваційного капіталу підприємства. Економіка, управління та адміністрування. 2023. (3(105), 75–80.
 2. Макарович В.К. Теоретичні засади обліку інноваційного капіталу на основі ресурсного підходу. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. Ужгород, 2023.  Випуск 1 (61). C. 189-195. DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2023.1(61).189-195
 3. Макарович, В. К. Потреби і запити користувачів інформації про інноваційний капітал підприємства: проблема релевантності. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2023. (1(54). C.38–45. https://doi.org/10.26642/pbo-2023-1(54)-38-45
 4. Огородник В., Варцаба В., Макарович В. Капітальні інвестиції в нерухомість України у сучасних реаліях. Acta Academiae Beregsasiensis. Economics : наук. журн. Закарпат. угор. ін-т ім. Ф. Ракоці ІІ. Берегове, 2023. Вип. 3 (2023). С. 258-270. DOI: https://doi.org/10.58423/2786-6742/2023-3-258-270
 5. Макарович В.К.  Необхідність розуміння інноваційної діяльності як капіталоутворюючого процесу в системі обліку. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2022. 3(53). С. 21–27. DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2022-3(53)-21-27
 6. Поліщук, І.Р., Вигівська, І.М., Макарович, В.К. Обліково-аналітичне забезпечення управління достовірністю показників фінансової звітності. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2022. Вип. 1(51). С. 17–22. DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2022-1(51)-17-22
 7. Макарович В.К. Консерватизм облікових стандартів в частині досліджень та розробок підприємств. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. Ужгород, 2022.  Випуск 2 (60). C. 138-145. DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2022.2(60).138-146
 8. Пойда-Носик Н.Н., Бачо Р.Й., Потокі Г.Ф., Макарович В.К. Концептуальні засади забезпечення фінансової безпеки акціонерних товариств в Україні. БІЗНЕСІНФОРМ № 8 ’2021. 162-172. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-8-162-172
 9. Макарович В.К., Селецька Д.О., Пиріжок С.Є. Інформаційно-аналітичне забезпечення Social Media Marketing. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. (2021).  (3(50), С.29-35. DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2021-3(50)-29-35
 10. Макарович В.К., Григоревська О.О., Стойка Н.С. Особливості обліково-інформаційного забезпечення управління ризиками в умовах впливу COVID-19. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. (2020).  (3(47), 40–46. DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2020-3(47)-40-46
 11. Вигівська І.М., Макарович В.К. Облікова складова методів управління ризиками факторингового бізнесу. Економічний форум. Науковий журнал. Луцький національний технічний університет. 1/2019. С. 166-170.
 12. Макарович В.К. Аутстафінг: обліковий аспект. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка.  Ужгород, 2019. Випуск 1 (53). C. 233-236.
 13. Ценклер Н., Вигівська І., Макарович В. Тенденції розвитку бухгалтерського обліку в державному секторі: міжнародний контекст. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2019. N 2(43). С. 75-81. DOI : https://doi.org/10.26642/pbo-2019-2(43)-75-81.
 14. Бачо Р., Макарович В. Компаративний аналіз моделей організації надання послуг з бухгалтерського обліку: аутсорсинг, інсорсинг, косорсинг. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2019. N 2(43). С. 11-16. DOI : https://doi.org/10.26642/pbo-2019-2(43)-11-16.
 15. Вигівська І.М., Макарович В.К., Сіра Е.О. Особливості формування облікової політики кейтерингової компанії. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. пр. Випуск 1 (39). Житомир: ЖДТУ, 2018. С. 9-12.  DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2018-1(39)-9-12.
 16. Вигівська І.М.,  Макарович В.К.  Оцінка та документальне забезпечення факторингових операцій: ризик-орієнтований підхід. Економічний форум. Науковий журнал. Луцький національний технічний університет. 2/2018. С. 276-285.
 17. Вигівська І.М.,  Макарович В.К.  Особисті компетенції бухгалтера та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. Ужгород, 2018. Випуск 1 (51) C. 401-406. DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).401-406
 18. Вигівська І.М.,  Макарович В.К.  Особливості калькулювання кейтерингу: організаційно-методичні засади. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. пр.  Житомир: ЖДТУ, 2018.  № 2(40).  С. 3-6. DOI : https://doi.org/10.26642/pbo-2018-2(40)-3-6
 19. Макарович В.К., Фортуненко К.О. Грошові кошти : проблемні аспекти відображення у звітності. Електронне наукове видання “ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО”, 2018. С.966-971.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetben és az Európai Unió tagsággal rendelkező más országok folyóirataiban megjelenő kiadványok:

 1. Garasymliuk, M., Danylyshyn, B., Martyniuk, U., Makarovych, V., Polivoda, O., Nezveshchuk-Kohut, T., & Popadynets, N. Non-Price Competitivenes Factors in a Value Chain of a Tourism Product. Journal Of Environmental Management And Tourism. 2023. 14(4), 1996 – 2003.
 2. Makarovych Viktoriia. Innovative teaching methods of accounting disciplines. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Volume 6, No. 1/2018.  Kosice, Slovakia. P. 99-101.

Monográfiák, monográfiák fejezetei:

 1. Вигівська І.М.,  Макарович В.К.  Обліково-аналітичне забезпечення управління ризиками факторингового бізнесу : монографія. Житомир : Житомирська політехніка, 2019. 140 с.
 2. Makarovych V., Vyhivska I. Development of the teaching methods of economic analysis of factoring business efficiency in risk conditions. Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / Higher School of Social and Economic. Przeworsk: WSSG, 2019. Vol. 2. 400 p. P.228-237.
 3. Макарович В.К.  Особистісно-орієнтований підхід у бухгалтерському обліку. Облік, аналіз, аудит, звітність та оподаткування в умовах глобалізації економіки: монографія / за ред. к.е.н., проф. Й.Я. Даньківа. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018.  С.39-49.

Egyéb publikációk:

 1. Макарович В.К. Інновації при підготовці фахівців обліковців. Збірник тез VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Нові інформаційні технології управління бізнесом”. Київ: Спілка автоматизаторів бізнесу, 2023. С.109-110.
 2. Макарович В.К. Інформаційні запити користувачів щодо інноваційного капітал підприємства. Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс]: Зб. матеріалів VІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції. (м. Київ, 31 березня 2023 року).  К.: КНЕУ, 2023. 330 с. С. 66-69.
 3. Макарович В.К.  Інноваційний капітал підприємства: обліковий аспект.  Трансформаційні процеси національної економіки в умовах сьогодення : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 8 квітня 2023 р.).  Львів-Торунь : Liha-Pres, 2023. С.129-132 DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-296-1-28
 4. Макарович В.К.  Проблеми системи бухгалтерського обліку щодо інноваційної діяльності підприємства. Синергетичні драйвери розвитку обліку, податкового аудиту та бізнес-аналітики [Електронне видання] : збірник тез за матеріалами II Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, м. Ірпінь, 28 квітня 2023 р. Ірпінь : Державний податковий університет, 2023. С.379-382.
 5. Макарович В.К. Розвиток системи бухгалтерського обліку в умовах економіки знань. Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування та фінансів в умовах євроінтеграції: тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 22 травня 2023 р., м. Миколаїв / Миколаївський національний аграрний університет. Миколаїв : МНАУ, (22 травня 2023 р.) 2023. ) С. 82-84.
 6. Макарович В., Ганусин А. Податкова культура та етика сплати податків в Україні. Abstracts of XXIII International Scientific and Practical Conference. Bilbao, Spain. 2023. Pp. 89-90.
 7. Макарович В.К., Матяшовська Б.О. Оптимізаційні моделі оподаткування. Міжнародна наукова інтернет-конференція “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 66)” / Збірник тез доповідей: випуск 66 (м. Тернопіль, 6-7 квітня 2022 р.). Тернопіль.  2022.  С.47-48.
 8. Makarovics V., Izsák Sz. Az innovatív költségoptimalizálási módszerek sajátosságai. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. С.170-174.
 9.   Макарович В., Вірліч Ш. Удосконалення обліку фінансових результатів діяльності транспортних підприємств.. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. С.174-175.
 10. Макарович В., Ганусин А. Надання факторингових послуг банківськими установами. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. С.331-333.
 11. Макарович В.К. Особливості оподаткування ІТ-індустрії: регіональний аспект (на прикладі Закарпаття). Acta Akademiae Beregsasiensis. Economics : наук. журн. Вип. 2 (2022). Берегове : ЗУІ, 2022. C. 184-195.
 12. Макарович В.К. Електронний документообіг в бухгалтерському обліку. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2021 р.)] / відп. ред. О.М. Павлова, К. В. Павлов, Л. В. Шостак, А. М. Лялюк,  Луцьк, 2021. c.353-355.
 13. Макарович В.К., Ганусин А.А. Економічний зміст факторингових операцій в системі управління підприємствами для цілей їх облікового відображення. Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 28 квітня 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 1. 71 с. C.60-62.
 14. Іжак С.Т., Макарович В.К. Оптимізація витрат: теоретичні аспекти. Облік, аналіз і контроль в управлінні суб’єктами економіки: тези доповідей VII Міжнародної студентської наукової конференції.  Львів: Видавництво Львівської політехніки, (21 жовтня 2021 р). 2021.  С.186-188.
 15. Макарович В.К. Облік депозитних операцій в банківських установах. Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28 жовтня 2021 р., м. Мукачево. С.40-42.
 16. Макарович В.К. Лоскоріх Г.Л., Модель організації бухгалтерського обліку для ІТ-компаній. Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України: Матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-12 листопада 2021 року). Одеса: Державний університет «Одеська політехніка», 2021.  202 с. C.57-58.
 17. Макарович В.К., Огородник В.О. Основні підходи до оцінки людського капіталу. Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Ужгород, 16 квітня 2020 р.). Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2020. С. 61-62.
 18. Бачо Р.Й., Макарович В.К. Система бухгалтерського обліку: аспекти впливу COVID-19. Сучасні виклики сталого розвитку бізнесу: тези виступів Міжнар. наук.конф. (м. Житомир, 5-6 листопада 2020 р.). Житомир: Житомирська політехніка, 2020.  404 с. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/zbirnyk_tez_05_06_11_2021.pdf
 19. Дьордяй В.П., Макарович В.К. Аналіз операційних витрат на підприємствах енергорозподільчої галузі. Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки (м. Житомир,15-17 травня 2019 р.). Житомир : ЖДТУ, 2019. 1008 с. С.302.
 20. Makarovych Viktoriia  Modern innovative teaching methods of accounting disciplines. Research and Innovation: Collection of scientific articles. Fadette editions, Namur, Belgium, 2019. 140 p.  P.61-64.
 21. Макарович В.К. Аутстафінг: економічна сутність та обліковий аспект. IIІ International Scientific Conference Modern Transformation in Economics and Management: Conference Proceedings, Part II March 29th, 2019. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. 146 pages.  С. 78-82.
 22. Макарович В.К. Економічна ефективність аутстафінгу. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів / тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород : Видавництво ” ФОП Сабов А.М.”, 2019. С.167-169.
 23. Макарович В.К. Аутстафінг: переваги та недоліки для цілей бухгалтерського обліку. Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та управління персоналом. Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (17-18 квітня 2019 р.). Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2019. C.194-197
 24. Макарович В.К. Похідні балансові звіти в системі бухгалтерського інжинірингу. Розвиток інтегрованої звітності підприємств: тези виступів Міжнар. наук. конф. (4-5 жовтня 2019 р.) Житомир: Житомирська політехніка, 2019. С.108-109.
 25. Макарович В.К.  Стратегія аутсорсингу в системі організації бухгалтерського обліку.  Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства”. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. C.131-133.

Általános információ az oktatóról:

Egyetemi végzettség:

 • 2001, Ungvári Nemzeti Egyetem
 • Szak „Számvitel és Auditálás”
 • Képesités: közgazdász magiszter
 • 2022, Ungvári Nemzeti Egyetem
 • Képzési ág: “Információs technológiák”
 • Szak: „Számítástechnika tudományok”
 • Képzési program: Számítástechnika tudományok
 • Képesítés: magiszter
 • Szakképesítés: informatika tanár

Tudományos fokozat: gazdaságtudományok kandidátusa

 • 2015, Zsitomiri Állami Műszaki Egyetem
 • Szak: 08.00.09 – “Számvitel, elemzés és auditálás (közgazdasági tevékenységek típusai szerint)”
 • A disszertáció témája: “A faktoring üzlet kockázatkezelésének számviteli és elemzési támogatása”

Tudományos cím: egyetemi docens, 2019

Részvétel tudományos kutatási témákban, kutatócsoportokban, projektekben (az elmúlt 5 évben):

 1. «A pénzügyi, számviteli és adózási rendszer működése a globális hatótényezőknek a gazdaság innovatív működésére gyakorolt hatásai függvényében» c. tudományos kutatási téma kutatója (Állami nyilvántartási szám: № 0121U113720),  II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2021-2026.
 2. «A számviteli információ önkéntes közzétételének fogalma: elmélet, módszertan, szervezés» c. tudományos kutatási téma kutatója (Állami nyilvántartási szám: № 0121U113631), Zsitomiri Állami Politechnikai Egyetem, 2021-2024.
 3. «A számvitel, elemzés, könyvvizsgálat, beszámolás és adózás  jelenlegi helyzete és fejlődési kilátásai az európai integráció körülményei között» (Állami nyilvántartási szám: № 0119U100735), Ungvári Nemzeti Egyetem, 2019-2023.
 4. «A közforrások számvitelének fejlesztése kockázati feltételek mellett» (Állami nyilvántartási szám: № 0119U103845), Zsitomiri Állami Politechnikai Egyetem, 2019-2020.

Szakmai szövetségekben való részvétel:

Az „Ukrán Könyvelői és Könyvvizsgálói Kamara” szövetségének tagja. Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületének tagja.

Szakmai és egyéb továbbképzések (az utóbbi 5 évben):

 1. Erasmus+ Akadémiai Mobilitási Program tanároknak és tudósoknak. Eötvös József Főiskola (Baja, Magyarország), 2023. május 08.-12.  (30 óra/1 ECTS kreditérték).
 2. „Könyvvizsgáló és szakmai könyvelő” c. online képzés ACCA anyagok alapján, Nexia DK Kft., 2023. április 20. – május 03. (30 óra / 1 ECTS kreditérték).
 3. Továbbképzés. „A felsőoktatás digitális átalakítása”, „Európai Egyetem” magánoktatási intézmény, 2023. április 12.-24. Tanusítvány száma:  ПК №24366800/000301-23 (180 óra / 6 ECTS kreditérték).
 4. Szakmai továbbképzés CIMA  (Chartered Institute of Management Accountants). Accounting, AICPA & CIMA Faculty Hour Series, Tanusítvány száma: №141642, 2023. április 14. (1,5 ECTS kreditérték), Tanusítvány száma: № 141642, 2023. április 21. (1,5 ECTS kreditérték), Tanusítvány száma: № 141642, 2023. május 25. (1,5 ECTS kreditérték).
 5. Sumy Állami Egyetem. A Jean Monnet Erasmus projekt (101085395— TARGETS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH EU) keretében megvalósuló virtuális mobilitási program «EU-Ukrajna legjobb gyakorlatai a fenntartható fejlesztési célok eléréséhez», 2023.április 19.-május 24. (1 ECTS kreditérték).
 6. Továbbképzés. „Pénzügyi instrumentumok az IFRS-ben: elszámolás a megjelenítéstől az elidegenítésig példákkal” c. program, IFRS Agency Kft., Tanusítvány száma: № 723, 2023. május 03. (6 óra /0,2 ECTS kreditérték).
 7. Online képzés „Asszertív kommunikáció”, Campster Kft., Tanusítvány száma:  № 465119, 2023. április 05. (36 óra /1,2 ECTS kreditérték).
 8. Szakmai továbbképzés Uni-Biz Bridge Camp Egyetemen (az üzlet és az “Uni-Biz Bridge Camp” egyetemek együttműködése a soft-skills oktató fejlesztéséről), 2022. július. 11.-14. Tanusítvány száma:  No926, 2022. július.14.  (10 óra / 0,3 ECTS kreditérték).
 9. Továbbképzés. „IT Ukraine Association Teacher’s Internship program”,  EPAM Systems (2022. augusztus – szeptember), Tanusítvány száma: 960. (180 óra / 6 ECTS kreditérték).
 10. Erasmus+ Akadémiai Mobilitási Program tanároknak és tudósoknak. Eötvös József Főiskola (Baja, Magyarország), 2022. június 20.–24. (30 óra/1 ECTS kreditérték).
 11. MAKOVECZ akadémiai mobilitási program tanároknak és diákoknak, 2021.október 11.-15. (30 óra/1 ECTS kreditérték).
 12.  Továbbképzés. American Council on International Education támogatásával: ACTR/ACCELS a Prometheus nyílt online kurzusok platformján keresztül „Akadémiai integritás: online tanfolyam oktatóknak” (2021).
 13. Online képzés a „Google Applications in Educational Activities”  tanúsító oktatási program keretén belül, amelyet a Google Ukraine és az ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium  részvételével valósult meg. Tanusítvány száma: БЦ-С-6021, kelt: 2021. január 15. (60 óra / 2 ECTS kreditérték).
 14. Online képzés a Sumy Állami Egyetem és a Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem közös nemzetközi virtuális mobilitási programjában.Téma: „A számvitel, a könyvvizsgálat és az adózás területén folytatott tudományos kutatás jelenlegi trendjei” (30 óra / 1 ECTS kreditérték), 2021. őszi-téli félév.
 15. Lesya Ukrainka Volynyi Nemzeti Egyetem. Részvétel a Számviteli és Adózási albizottságának, a Tudományos – Módszertani Üzleti Jogi Vezetési bizottságának kibővített ülésén.  2021. szeptember 27.–28., Tanusítvány száma: NMK-071 No0026 (16 óra / 0,5 ECTS kreditérték).
 16. Nemzetközi szakmai továbbképzés a Tudományos és Innovációs Központ Sustainable KFT Interintelligens nemzetközi projekt programjának keretén belül (Szlovénia, Ljubljana). Téma: „Közgazdaságtan, menedzsment és pénzügyi beszámolás”. 2021. június 07.-25.(60 óra / 2 ECTS kreditérték), Tanusítvány száma: 2021OMB60-25-29M-15n-4378-35.
 17. Online képzés a „Hatékony megoldások a Google for Education  felhő interakcióhoz”   tanúsító oktatási program keretén belül, amelyet a Google Ukraine és az ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium  részvételével valósult meg. Tanusítvány száma: БС-02645, 2020. november 24. (60 óra / 2 ECTS kreditérték).
 18. Szakmai továbbképzés. «Felhőtechnológiák a távoktatásban karantén körülmények között» kurzus a Zsitomiri Állami Politechnikai Egyetem Informatikai és Számítástechnikai Karán. 2020. március 30.-április 03. Tanusítvány száma: №ПК 054078870/226-20, 2020. április 06.
 19. Szakmai továbbképzés. „A nyílt tudomány felhőszolgáltatásai oktatóknak” kurzus a Zsitomiri Állami Politechnikai Egyetem Informatikai és Számítástechnikai Karán, 2020. május 18.-22. Tanusítvány száma:  №ПК 054078870/1180-20, 2020. május 27.
 20. Szakmai továbbképzés. „ Adórobbanás: számviteli újítások, ÁFA, egyéni vállalkozó, szabadságpénz és bírságok”,  Kijev Könyvelési Szolgálat Kft. 2020. június 02.
 21. Nemzetközi tudományos szakmai gyakorlat és továbbképzés “A pénzügyi, gazdasági és számviteli tudományok oktatásának modern módszerei az EU oktatási folyamatában”. Társadalomgazdasági Tudományok Egyeteme (Przeworsk, Lengyel Köztársaság), 2019. április 13-20. (6 ECTS kreditérték, 180 óra).
 22. Páneurópai Egyetem (Pozsony, Szlovák Köztársaság), Műszaki Egyetem (Kassa, Szlovák Köztársaság), Mihajlo Boludianszkij Akadémiai Közösség (Kassa, Szlovák Köztársaság), Bécsi Egyetem (Bécs, Ausztria), 2018. február 19-23., 2018.02.23-i 036/1-2018. sz. tanúsítvány (3,6 ECTS kreditérték, 108 óra).

Egyéb eredmények (az utóbbi 5 évben):

 1. Az «Acta Academiae Beregsasiensis. Economics» c. tudományos folyóirat főszerkesztő-helyettese, felelős szerkesztője. URL: https://aab-economics.kmf.uz.ua/aabe
 2. A VI Összukrán Programozó Iskola és a «Kárpátaljai Programozó Kupa – 2023» diákolimpia szervezőbizottságának tagja, (Beregszász, 2023. június 23-30.).
 3.  «A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére»  c. IІІ. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia szervezőbizottságának tagja (Beregszász, 2022. június 15.).
 4. Hallgatói pályamunkák témavezetője. XVІІ. Kárpátaljai tudományos diákköri konferencia. Szekció: Számvitel és Adóügy. 2023. május 12.
 5. Hallgatói pályamunkák témavezetője. XVІ. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia. Szekció: Fizika, Matematika, Informatika és Számvitel. 2022. május 13.
 6. Hallgatói pályamunkák témavezetője. XV. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia. Szekció: Matematika és számvitel. 2021. május 14.
 7. «A számvitel, elemzés, könyvvizsgálat, jelentéskészítés és adózás jelenlegi helyzete és kilátásai az európai integráció körülményei között» c. II. Nemzetközi Tudományos és Gyakorlati Internet Konferencia tudományos titkára. (Ungvár, 2020. április 16.).

Szakmai tapasztalat:

gyakorló könyvelő

Szakmában szerzett tapasztalat – tőbb mint 6 év.