Сфера наукових зацікавлень
історіографія історії Закарпаття, національна політика угорських урядів на території Закарпаття наприкінці XIX – на початку ХХ ст.
Публікації

Публікації: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0265134 

Az elmúlt 5 év fontosabb publikációi/ Головні публікації останніх 5 років:

  1. І. О. Мандрик. Боротьба полського народу за відродження незалежної держави у XIX на початку XX ст. // Міжнародний науковий вісник. Ужгородський національний університет. Ужгород, 2019. Вип. 1-2. pp. 59-66.
  2. І. О. Мандрик. Зростання наукової та освітньої ролі університетів у прискоренні соціольно-економічного розвитку Європи XVIII-XIX століть. // Міжнародний науковий вісник. Ужгородський національний університет. Ужгород, 2017. 2017. – Вип. 1-2. – pp. 7-14.
  3. І. О. Мандрик. Єдність історичної долі та співробітництво народів і країн Центральної Європи // Геополітика України: історія і сучасність. Ужгород, 2017. – Вип. 1. – pp. 7-15.
  4. І. О. Мандрик. Роль професора Івана Гранчака в підготовці педагогічної та наукової зміни // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Історія / відп. за вип. Н. П. Керецман. – Ужгород : Говерла, 2017. – Вип. 2. – pp. 41-44.
  5. І. О. Мандрик – М. В. Олашин. Патріарх Закарпатської історіографії: штрихи до портрета професора Івана Гранчака // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Історія / відп. за вип. Н. П. Керецман. – Ужгород : Говерла, 2017. – Вип. 2. – pp. 7-12.