Kutatási területek

Kárpátalja történetének historiográfiája, a magyar kormányzat nemzetiségpolitikája Északkelet-Magyarországon (19. század vége – 20. század eleje)

Publikációk

Ukrajnai tudományos folyóiratokban megjelent cikkek:

  1. І. О. Мандрик – О. Минда. СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ В ІСТОРИЧНОМУ РОЗВИТКОВІ НАРОДІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ У НОВИЙ ЧАС (ХVІ – ПОЧАТОК ХХ СТ.). // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Історія / відп. за вип. Данилець Юрій. – Ужгород : Говерла, 2022. – Вип. 2. (47) – pp. 163-171. DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(47).2022.267398
  2. І. О. Мандрик. Роль професора Івана Гранчака в підготовці педагогічної та наукової зміни // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Історія / відп. за вип. Н. П. Керецман. – Ужгород : Говерла, 2017. – Вип. 2. – pp. 41-44.
  3. І. О. Мандрик – М. В. Олашин. Патріарх Закарпатської історіографії: штрихи до портрета професора Івана Гранчака // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Історія / відп. за вип. Н. П. Керецман. – Ужгород : Говерла, 2017. – Вип. 2. – pp. 7-12.

Fontosabb publikációk:

  1. І. О. Мандрик. Боротьба полського народу за відродження незалежної держави у XIX на початку XX ст. // Міжнародний науковий вісник. Ужгородський національний університет. Ужгород, 2019. Вип. 1-2. pp. 59-66.
  2. І. О. Мандрик. Зростання наукової та освітньої ролі університетів у прискоренні соціольно-економічного розвитку Європи XVIII-XIX століть. // Міжнародний науковий вісник. Ужгородський національний університет. Ужгород, 2017. 2017. – Вип. 1-2. – pp. 7-14.
  3. І. О. Мандрик. Єдність історичної долі та співробітництво народів і країн Центральної Європи // Геополітика України: історія і сучасність. Ужгород, 2017. – Вип. 1. – pp. 7-15.