Маринець Надія Василівна

доцент;
кандидат філософських наук, доцент
Кафедра історії та суспільних дисциплін

Сфера наукових зацікавлень

професійні компетенції педагога, демократична освіта

Публікації

Публікації, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science (WoS):

  1. Nadiia Marynets; Hanna Marynchenko, Renata Vynnychuk, Halyna Voloshchuk, Tatiana Voropayeva.  Education of humanitarian specialists during COVID-19 pandemic. In: International Journal of Health Sciences  6 (1), 2022. С. 244–254.  https://doi.org/10.53730/ijhs.v6n1.3907  – англ.мовою, закордонне видання. (Scopus)
  2. Nadiia Marynets: Hybrid Education in the Context of the Covid-19 Pandemic: Peculiarities of Training Humanitarian Specialists. In: Journal of Curriculum and Teaching, том. 11, № 9; Спецвипуск, 2022. DOI: https://doi.org/10.5430/jct.v11n9p30. – індекс. Scopus

Публікації, які включені до переліку фахових наукових видань України:

  1. Маринець Н.В. Патріотичний дух українців як шлях до перемоги. Вісник Львівського університету. /Серія філософсько-політичні студії. №44, 2022р. – журнал категорії Б.
  2. Маринець Н.В. Застосування смарт-технологій у підготовці майбутніх фахівців. Наукові записки/Ред.кол.:В.Ф.Черкасов – Випуск 189. – Серія Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВЦДПУ ім. В.Винниченка, 2020. – 26-29 с.
  3. Маринець Н.В. Полікультурна компетентність як складова професійної компетентності студентів майбутніх фахівців соціономічної сфери. Наукові записки / Ред.кол.: В.Ф.Черкасов – Випуск 188. – Серія Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. – 16-20 с.
  4. Маринець Н.В. Професійні компетенції педагога – менеджера в управлінні освітнім процесом. Науковий вісник льотної академії. Серія: Педагогічні науки: зб.наук.праць / ред.:Т.С. Плачиндата, м. Кропивницький КЛА НАУ , 2017 – Вип.1.- 480с.

Головні публікації:

  1. Маринець Н.В. Democratic education to prepare future pedagogues in pedagogical universities. НПУ імені М.П.Драгоманова, Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць/Гол. Ред.. В.М. Вашкевич. – К: „Видавництво Гілея”, 2017. – Вип.117(2) – 206 с.
  2. Маринець Н.В. Демократична освіта для демократичного суспільства в умовах євроінтеграції.  Науковий вісник  „Педагогіка та психологія”.– Мукачево : МДУ, 2017 – 224с.