Kutatási területek
tanári szakmai kompetenciák, demokratikus oktatás
Publikációk

Publikációs lista: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0034415

 Az elmúlt 5 év fontosabb publikáció:

  1. Маринець Н.В. Застосування смарт-технологій у підготовці майбутніх фахівців. Наукові записки/Ред.кол.:В.Ф.Черкасов – Випуск 189. – Серія Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВЦДПУ ім. В.Винниченка, 2020. – 26-29 с.
  2. Маринець Н.В. Полікультурна компетентність як складова професійної компетентності студентів майбутніх фахівців соціономічної сфери. Наукові записки / Ред.кол.: В.Ф.Черкасов – Випуск 188. – Серія Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. – 16-20 с.
  3. Маринець Н.В. Професійні компетенції педагога – менеджера в управлінні освітнім процесом. Науковий вісник льотної академії. Серія: Педагогічні науки: зб.наук.праць / ред.:Т.С. Плачиндата,  м. Кропивницький КЛА НАУ , 2017 – Вип.1.- 480с.
  4. Маринець Н.В. Democratic education to prepare future pedagogues in pedagogical universities. НПУ імені М.П.Драгоманова, Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць/Гол. Ред.. В.М. Вашкевич. – К: „Видавництво Гілея”, 2017. – Вип.117(2) – 206 с.
  5. Маринець Н.В. Демократична освіта для демократичного суспільства в умовах євроінтеграції.  Науковий вісник  „Педагогіка та психологія”.– Мукачево : МДУ, 2017 – 224с.