Сфера наукових зацікавлень

соціолінгвістика, багатомовність, лінгвістична антропологія

Публікації

Публікації Scopus або Web of Science (WoS) за 2018–2023 рр.

 1. Réka Máté – István Csernicskó (2020): The pluricentricity of Hungarian from a Transcarpathian point of view as demonstrated by family names. In: Rudolf Muhr, Ildikó Vančo, István Kozmács and Máté Huber eds. Hungarian as a Pluricentric Language in Language and Literature. Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 290 pp.

Публікації за 2018–2023 рр., які включені до переліку фахових наукових видань України

 1. Гіреш-Ласлов Корнелія, Матей Рейка, Товт-Орос Еніке (2023): Використання багатомовності. Мовний ландшафт закладів торгівлі в румунських та угорських населених пунктах Закарпаття. НАУКОВІ ЗАПИСКИ Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) Вип. 36. 107-126. DOI 10.31652/2521-1307-2022-36-107-126
 2. Гіреш-Ласлов, К., Матей, Р., & Товт-Орос, Е. (2023): Multilingual Covid-19 Linguistic Landscape in Berehove. Філологічний часопис, (1), 5–17. https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2023.281351
 3. Матей, Р. (2022): Мовні системи вивчення мов та роль особистих наративів. Роль досліджень мовного ландшафту в соціальних та гуманітарних студіях Закарпаття. НАУКОВІ ЗАПИСКИ Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) Вип. 35. 123-129. DOI 10.31652/2521-1307-2022-35-123-132
 4. Гіреш-Ласлов, К., Матей, Р., & Товт-Орос, Е. (2022): Роль досліджень мовного ландшафту в соціальних та гуманітарних студіях Закарпаття. НАУКОВІ ЗАПИСКИ Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) Вип. 35. 113-122. DOI 10.31652/2521-1307-2022-35-113-123

Монографії, книги за 2018–2023 рр

 1. Csernicskó, István; Hires-László, Kornélia; Karmacsi, Zoltán; Márku, Anita; Máté, Réka; Tóth-Orosz, Enikő (2023): Hungarians and the Hungarian Language in Transcarpathia. Törökbálint: Termini Egyesület
 2. Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő (2021): A magyarok és a magyar nyelv Kárpátalján. Törökbálint: Termini Egyesület
 3. Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő (2020): Tévút az ukrán nyelvpolitikában. Ukrajna törvénye „Az ukrán mint államnyelv működésének biztosításáról” (elemző áttekintés). Törökbálint: Termini Egyesület
 4. Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő (2020): Ukrainian language policy gone astray. Törökbálint: Termini Egyesület

Головні публікації за 2018–2023 рр.

 1. Рейка Матей – Еніке Товт-Орос – Степан Черничкo (2022): Онлайн-словник плюрицентричної угорської мови. Acta Academiae Beregsasiensis, Philologica, № 1
 2. Hires-László Kornélia – Máté Réka – Tóth-Orosz Enikő (2022): Kereskedelmi egységek nyelvi tájképe: kárpátaljai román- és magyarlakta települések példája alapján. In: Karmacsi Zoltán – Márku Anita – Tóth-Orosz Enikő szerk.: Mozaikok a magyar nyelvhasználatból Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból VI. Termini Egyesület, Törökbálint
 3. Csernicskó, István – Márku, Anita – Máté, Réka (2022) The (online) dictionary of pluricentric Hungarian. In: Pluricentric languages in different theoretical and educational contexts. Pluricentric languages worldwide. Series 1: Pluricentric theory (4). PCL-PRESS, Graz/Berlin, pp. 145-154. ISBN 0401384769
 4. Máté, Réka (2020):  Kontra Miklós: Felelős nyelvészet. Gondolat Kiadó, Budapest, 2019. 264 o. Nyelvtudományi Közlemények, 116. pp. 372-375.
 5. Máté Réka (2019):  „Így zajlik az élet a nyelvhatáron”: egy többnyelvű kárpátaljai település bemutatása. In: Csernicskó István és Márku Anita szerk.: A nyelvészet műhelyeiből. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból V. Ungvár: Autdor-Shark
 6. Máté Réka (2018): “Ha az oroszajkú az ukránul beszélő magyart gond nélkül megérti, onnantól bármi lehetséges…”: Egy nyelvtanuló nem mindennapi(?) története In: Karmacsi, Zoltán; Máté, Réka (szerk.) Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben, Ungvár, Ukrajna : RIK-U, 226 p. pp. 49-58.