Kutatási területek
szociolingvisztika, többnyelvűség, nyelvi antropológia
Publikációk

Scopus és Web of Science besorolású publikációi:

Réka Máté – István Csernicskó: The pluricentricity of Hungarian from a Transcarpathian point of view as demonstrated by family names. In: Rudolf Muhr, Ildikó Vančo, István Kozmács and Máté Huber eds. Hungarian as a Pluricentric Language in Language and Literature. Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 290 pp. (2020) Scopus

 

Az elmúlt évek további fontosabb publikációi:

Máté Réka: Az idegennyelv-oktatás hatékonyságvizsgálata kárpátaljai magyar tannyelvű középiskolák 11.osztályos tanulóinak körében. (The Language Teaching of Transcarpathian HungarianSchools in the Light of Empiricism) In: SZOTÁK SZILVIA, BODÓ BARNA szerk.: Fiatal tudomány – tudományunk fiataljai a Kárpát-medencében. Külgazdasági és

Külügyminisztérium. 242–256. (2017)

István, Csernicskó – Réka, Máté: Bilingualism in Ukraine: Value or a Challenge? Sustainable Multilingualism 10: pp. 14-35.  (2017)

Máté Réka: Ha az oroszajkú az ukránul beszélő magyart gond nélkül megérti, onnantól bármi

lehetséges…”Egy nyelvtanuló nem mindennapi(?) története. Karmacsi, Z. – Máté, R. szerk.:

Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti

Kutatóközpont kutatásaiból IV. Ungvár (2018)

Máté Réka: Angol és ukrán nyelvi felmérések tapasztalatai Kárpátalja magyar tannyelvű általános iskoláiban. Közoktatás XXII. évfolyam, 2017/4, 14-15

Máté Réka: Az idegennyelv-oktatás hatékonyságvizsgálata kárpátaljai magyar tannyelvű középiskolák 11. osztályos tanulóinak körében. In: MÁRKU ANITA, TÓTH ENIKŐ (szerk.) Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont Kutatásaiból III.. 236 p. Ungvár: RIK-U Kiadó. (2017)

Máté Réka:  „Így zajlik az élet a nyelvhatáron”: egy többnyelvű kárpátaljai település bemutatása. In: Csernicskó István és Márku Anita szerk.: A nyelvészet műhelyeiből. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból V. Ungvár: Autdor-Shark, 2019

Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő: Tévút az ukrán nyelvpolitikában. Ukrajna törvénye „Az ukrán mint államnyelv működésének biztosításáról” (elemző áttekintés). (Szerzők: Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő). Törökbálint: Termini Egyesület (2020)

Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő: Ukrainian language policy gone astray. Törökbálint: Termini Egyesület (2020)

Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő: A magyarok és a magyar nyelv Kárpátalján. Törökbálint: Termini Egyesület, 2021