Месарош Лівіа Василівна

доцент;
кандидат фізико-математичних наук, доцент
Кафедра математики та інформатики

Сфера наукових зацікавлень

загальна фізика та астрономія, фізика плазмових процесів

Публікації

Список публікацій (за останні 5 років):

Scopus, Web of Science:

 1. Шуаибов A.K., М.П. Чучман., Л.В. Месарош. Электрические характеристики тлеющего разряда в воздухе над поверхностью раствора сульфата алюминия в воде.  Электронная обработка материалов, 2017, 53(3), 41–46.
 2. A.K. Shuaibov, M.P. Chuchman, L.V. Mesarosh. Electrical characteristics of a glow discharge in air over the surface of aluminum sulfate aqueous solution. Surface engineering and applied electrochemistry. Vol. 54  No. 3  2018. 267-272
 3. Livia Mesarosh, Mihailo Chuchman, Aleksandr Shuaibov. Variation of Temperatures of Discharge with a Liquid Electrode on the Basis of Distilled Water near the Ignition Threshold Mode. Journal of Advances in Applied Physics. Vol. 2, No. 2, May 2020.

Публікації у фахових виданнях України (категорія «Б»):

 1. Дзямко В. Й., Mecарош Л. В. Професійна спрямованість фізико-математичної підготовки студентів нематематичних спеціальностей. Науковий вісник ужгородського університету. Серія Педагогіка. Соціальна робота. №41.- 2017.
 2. Дзямко В. Й., Mecарош Л. В. Формування стохастичної компетентності через реалізацію міжпредметних зв’язків. Науковий вісник ужгородського університету. Серія Педагогіка. Соціальна робота. №42.- 2018
 3. Mесарош Л. В., Дзямко В. Й. Визначення ролі задач з механіки у розвитку творчих здібностей і логічного мислення учнів через аналіз типових задач конкурсів «Кенгуру» та «Левеня». Науковий вісник ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2018. В. 2 (43) 173-176
 4. Mесарош Л. Визначення ролі телових явищ у розвитку логічного мислення і творчих здібностей учнів через розв’язування та аналіз типових задач. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2020. В. 77. 147-150
 5. Livia Mesarosh. Professional competencies of students of physical and mathematical specialties. ScienceRise: Pedagogical Education. 2 (41), 2021. 31–34.
 6. Mесарош Л. В. Вивчення впливу онлайн-технологій на сприйняття візуальної інформації на заняттях фізики. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова .2021. В.79. 206-211.
 7. Месарош Л. В., Чучман М. П. Зміна оптичних характеристик води внаслідок обробки розрядом. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2021. № 2. 120-125.
 8. Mесарош Л. В. Професійні компетенції майбутніх учителів фізики та математики. Педагогічні науки: реалії та перспективи Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгомановa. Випуск 85’2022 Серія 5. 123-127
 9. Mesarosh, L. (2022). The role and place of the discipline “History of mathematics in the 21st century”. ScienceRise: Pedagogical Education, 4 (49), 35–39.
 10. Месарош Лівіа. Аспекти формування інтелектуальної компетентності майбутніх фахівців у галузі природничих наук у епоху інформаційних технологій. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія. Педагогіка. Соціальна робота. Збірник наукових праць Випуск 2(51) Ужгород – 2022. 89-93

Публікації у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку і Європейського Союзу:

Mesarosz Livia, Dziamko Viktoriya.  Rozwiązywanie zadań z fizyki i matematyki jako środek modulacji motywacji nauczania studentów wydziałów niematematycznych. Fundacja „ORkA” . LUBLIN. 2018. 60-68.

Монографії, розділи у монографіях:

Месарош Л.В., Чучман М.П. Дослідження емісійних характеристик лазерної плазми. Беревогове: 2022. –138 с

Інші публікації:

 1. Лівіа Mecарош. Вивчення спектроскопічних характеристик ерозійної плазми. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 44. ‒ 167 с. (102-104 сс).
 2. Дзямко В. Й., Mecарош Л. В. Математичні функції та їх властивості в системі модернізації освіти. Матеріали ХХХVІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип.38. 29 серпня 2018 рок 105-109
 3. L.V. Mesarosh, M.P. Churchman, A.K. Shuaibov. Investigation of the radiation intensity of the discharge components depending on the current- AMPL-2019 XIV. Международная Конференция и Школа молодых учёных. AMPL-School 15-20. сентября 2019 года, Томск, Россия- p- 111-.
 4. Mесарош Лівіа Василівна. Визначення ролі розв’язування задач з кінематики у розвитку логічного мислення учнів через аналіз типових задач. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності» з нагоди 75-річного ювілею КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 12-13 травня 2019. 99-102
 5. Месарош Л. В. Кучінка К. Й., Пап Г. Г. (2020): Розвиток логічного мислення з використанням методу класифікації на уроках фізики та математики. In: The 7th International scientific and practical conference “Topical issues of the development of modern science” (March 11-13, 2020) Publishing House “ACCENT”, Sofia, Bulgaria. 2020. 323.
 6. Lіvіа Mesarosh STATE OF RESEARCH OF LOW-ENERGY ALUMINUM LASER PLASMA- Wissenschaftliche Ergebnisse und Errungenschaften: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (B. 2), 25. Dezember, 2020. München, Deutschland 2020 10-12
 7. M. Chuchman, O. Minya, M. Pop, Z. Gomoki, V. Danilo, A. Malinina, A. Shuaibov, L. Mesarosh, A. Pogodin, I. Studenyak. Possibility for the deposition of Ag8GeS6 films by the electric discharge method IX International seminar “Properties of ferroelectric and superionic systems” Uzhhorod, October 27, 2020 44-45.
 8. Л.В. Месарош. Дослідження інтенсивності випромінювання компонентів тліючого розряду в залежності від струму Конференція 50 років академічної науки на Закарпатті (ІЕФ-2021) 24-25 травня 2021 р 177-179.
 9. Месарош Лівіа Василівна. Особливості дистанційного навчання у школах. EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS. Abstracts of IV International Scientific and Practical ConferenceRome, Italy26-28 February 2021.
 10. L.V. Mesarosh, M.P. Churchman, A.K. Shuaibov. Investigation of temperature characteristics of the glow discharge by molecular emission. Pulsed Lasers and Laser Applications. (AMPL -2021) : Abstracts of XV International Conference. – Tomsk. 2021. Р. 70.
 11. Месарош Л. В., Лізак К.М.- Pозвиток логічного та критичного мислення студентів-Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects- Proceedings of VIII International Scientific and Practical Conference. Berlin, Germany. 23-25 January 2022. 401-405.

Загальна інформація

Загальні відомості про викладача:

2005 ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,  фізичний факультет, спеціальність «Фізика», кваліфікація магістра, викладача фізики
2009 ДВНЗ «Ужгородський національний університет», старший викладач кафедри фізико-математичних диcциплін
2014 захист дисертації на засіданні Спеціалізованої вченої ради К.61.051.01 у ДВНЗ “Ужгородський національний університет” Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, вчена ступінь кандидата фізико-математичних наук,
Тема дисертації « Фізика процесів у низькотемпературній лазерній і газорозрядній плазмі алюмінію, олова і повітря »
2014 Ужгородський національний університет, доцент кафедри фізико-математичних дисциплін.
2016 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, доцент кафедри математики та інформатики.
2022 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, вчене звання доцента кафедри математики та інформатики.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

Член Закарпатського Угорськомовного Наукового Товариства.
Зовнішній член Угорської Академії Наук.
Член Закарпатської угорської академічної ради.

Підвищення кваліфікації, стажування (за останні 5 років):

Mіжнародне стажування на базі Варшавського університету в межах програми Іnternational legal communication за напрямком «Modern information technology in Eu higher education institution» 01.12.2020-22.02.2021. № РL 94304.

Досвід роботи за спеціальністю:

Досвід роботи за спеціальністю – понад 19 років.