Сфера наукових зацікавлень
загальна фізика та астрономія, фізика плазмових процесів
Публікації

Публікації які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science (WoS):

 1. Livia Mesarosh, Mihailo Chuchman, Aleksandr Shuaibov. Variation of Temperatures of Discharge with a Liquid Electrode on the Basis of Distilled Water near the Ignition Threshold Mode. Journal of Advances in Applied Physics. Vol. 2, No. 2, May 2020.
 2. A.K. Shuaibov, M.P. Chuchman, L.V. Mesarosh. Electrical characteristics of a glow discharge in air over the surface of aluminum sulfate aqueous solution. Surface Engineering and Applied Electrochemistry. Vol. 54 No. 3  2018. 267-272
 3. M. P. Chuchman, L.V. Mesarosh, A.K. Shuaibov, V.V. Kiris, N. V. Tarasenko. Glow-discharge emission spectra in air with liquid electrode based on distilled water. Journal of Applied Spectroscopy, V.83. N5. 2016. 781-785.
 4. M. P. Chuchman, L. V. Mesarosh, A. K. Shuaibov Analysis of the initial stage of the spatiotemporal evolution of the concentration of electrons and aluminum atoms in a laser plasma plume. International Journal of Photonics and Optical Technology Vol. 2, Iss. 4, pp: 2016. 1-5.

Головні публікації останніх років: 

 1. Livia Mesarosh. Professional competencies of students of physical and mathematical specialties. ScienceRise: Pedagogical Education. 2 (41), 2021. 31–34.
 2. Possibility for the deposition of Ag8GeS6 films by the electric discharge method M. Chuchman, O. Minya, M. Pop, Z. Gomoki, V. Danilo, A. Malinina, A. Shuaibov, L. Mesarosh, A. Pogodin, I. Studenyak “Properties of ferroelectric and superionic systems” IX International seminar Uzhhorod, October 27, 2020 p 44-45.
 3. Месарош Л. В. Кучінка К. Й., Пап Г. Г. (2020): Розвиток логічного мислення з використанням методу класифікації на уроках фізики та математики. In: The 7th International scientific and practical conference “Topical issues of the development of modern science” (March 11-13, 2020) Publishing House “ACCENT”, Sofia, Bulgaria. 2020. 323.
 4. L.V. Mesarosh, M.P. Chuchman, A.K. Shuaibov. Investigation of the radiation intensity of the discharge components depending on the current- AMPL-2019 XIV Международная Конференция и Школа молодых учёных. AMPL-School 15-20 сентября 2019 года, Томск, Россия. c. 111.
 5. Mесарош Лівіа Василівна. Визначення ролі розв’язування задач з кінематики у розвитку логічного мислення учнів через аналіз типових задач. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності» з нагоди 75-річного ювілею КВНЗ  «Херсонська академія неперервної освіти» 12-13 травня 2019. 99-102.
 6. Дзямко В. Й., Mecарош Л. В. Формування стохастичної компетентності через реалізацію міжпредметних зв’язків. Науковий вісник ужгородського університету. Серія Педагогіка. Соціальна робота. №42.- 2018.
 7. Mesarosz Livia, Dziamko Viktoriya. Rozwiązywanie zadań z fizyki i matematyki jako środek modulacji motywacji nauczania studentów wydziałów niematematycznych. Fundacja „ORkA” . LUBLIN. 2018. 60-68
 8. Mесарош Л. В., Дзямко В. Й. Визначення ролі задач з механіки у розвитку творчих здібностей і логічного мислення учнів через аналіз типових задач конкурсів «Кенгуру» та «Левеня». Науковий вісник ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2018. Випуск 2 (43) 173-176
 9. Лівіа Mecарош. Вивчення спектроскопічних характеристик ерозійної плазми. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 44. ‒ 167 с. 26.
 10. Дзямко В. Й., Mecарош Л. В. Математичні функції та їх властивості в системі модернізації освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 36.
 11. Шуаибов A.K., М.П. Чучман., Л.В. Месарош. Электрические характеристики тлеющего разряда в воздухе над поверхностью раствора сульфата алюминия в воде. Электронная обработка материалов, 2017, 53(3), 41–46.
 12. Дзямко В. Й., Mecарош Л. В. Професійна спрямованість фізико-математичної підготовки студентів нематематичних спеціальностей. Науковий вісник ужгородського університету. Серія педагогіка. Соціальна робота. №41.- 2017.
 13. Л.В. Месарош. Дослідження випромінювання тліючого розряду в повітрі з електродом на основі дистильованої води. Міжнародна конференція молодих вчених та аспірантів “ІЕФ’2017” 23-26 травня 2017 р. 138c.
 14. L.V. Mesarosh, M.P. Chuchma, A.K. Shuaibov. Calculation of plasma parameters of the glow discharge on the water in air at atmospheric pressure AMPL-2017 XIII Международная Конференция и Школа молодых учёных. AMPL-School 10-15 сентября 2017 года, Томск, Россия.
 15. Mecарош Лівіа. Дослідження спектрального складу лазерної плазми алюмінію ХХХV Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Bітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», 21 вересня 2017 р.
 16. Mecарош Л. Дзямко В. Роль і місце фізико – математичних дисциплін у формуванні професійних компетентностей фахівців нематематичних спеціальностей. ХХХVІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», 20 жовтня 2017 р. 148-190.
 17. Дзямко В. Й., Mecарош Л. В. Забезпечення реалізації міжпредметних звʼязків у вузах у процесі вивчення стохастики. Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Tенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 19 грудня 2017 р .287-290.
 18. L.V. Mesarosh. The investigation of temporal evolution of electron concentration in aluminium plasma plume. XVII International young scientists’ conference on applied physics. Kyiv, Ukraine May, 23-27, 2017, 132.
 19. А.К. Шуаибов, Л.В. Месарош, М.П. Чучман, Плотность электронов в одноканальном тлеющем разряде атмосферного давления над поверхностью дистиллированной воды. Технічна електродинаміка. № 2. 2016. 25-28.
 20. L. Mesarosh, M. Chuchman and A. Shuaibov. Temporal evolution of electron concentration of the aluminium plasma plume. XVI International young scientists conference on applyed physics, June 15-18 Kyiv 2016.
 21. Mikhailo Chuchman, Livia Mesarosh, Aleksandr Shuaibov. Spectroscopic Diagnostics of Laser Plasma Plume of Aluminum. Optics. Vol. 4, No. 5, 2015, pp. 31-36.
 22. Л.В. Месарош. Визначення концентрації електронів плазми тліючого розряду над поверхнею водного розчину сульфату алюмінію Hауковий вісник ужгородського університету. Серія фізика. 37. 2015.  57-60.
 23. Л.В. Месарош, О.К. Шуаібов. Джерело неканцерогенного ультрафіолетового випромінювання. XIII Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Шевченківська весна 2015: Радіофізика. Електроніка. Комп’ютерні системи” Київ Україна 3-5 квітня 2015. 94-95.
 24. Месарош Л.В., Шуаібов О.К., Чучман М.П. Визначення концентрації електронів у тліючому розряді для катоду на основі розчину Al2(SO4)3 . // ІЕФ Тез. допов. Міжнародна конференція молодих учених і аспірантів. Ужгород. 2015. с. 81.