Kutatási területek

általános fizika és csillagászat, a plazmafolyamatok fizikája

Publikációk

Publikációk (az utóbbi 5 évben):

Scopus, Web of Science:

 1. Шуаибов A.K., М.П. Чучман., Л.В. Месарош. Электрические характеристики тлеющего разряда в воздухе над поверхностью раствора сульфата алюминия в воде.  Электронная обработка материалов, 2017, 53(3), 41–46.
 2. A.K. Shuaibov, M.P. Chuchman, L.V. Mesarosh. Electrical characteristics of a glow discharge in air over the surface of aluminum sulfate aqueous solution. Surface engineering and applied electrochemistry. Vol. 54  No. 3  2018. 267-272
 3. Livia Mesarosh, Mihailo Chuchman, Aleksandr Shuaibov. Variation of Temperatures of Discharge with a Liquid Electrode on the Basis of Distilled Water near the Ignition Threshold Mode.   Journal of Advances in Applied Physics. Vol. 2, No. 2, May 2020.

Ukrajnai tudományos szakfolyóiratokban megjelent publikciók («B» kategória):

 1. Дзямко В. Й., Mecарош Л. В. Професійна спрямованість фізико-математичної підготовки студентів нематематичних спеціальностей. Науковий вісник ужгородського університету. Серія Педагогіка. Соціальна робота. №41.- 2017.
 2. Дзямко В. Й., Mecарош Л. В. Формування стохастичної компетентності через реалізацію міжпредметних зв’язків. Науковий вісник ужгородського університету. Серія Педагогіка. Соціальна робота. №42.- 2018
 3. Mесарош Л. В., Дзямко В. Й. Визначення ролі задач з механіки у розвитку творчих здібностей і логічного мислення учнів через аналіз типових задач конкурсів «Кенгуру» та «Левеня». Науковий вісник ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2018. В. 2 (43) 173-176
 4. Mесарош Л. Визначення ролі телових явищ у розвитку логічного мислення і творчих здібностей учнів через розв’язування та аналіз типових задач. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2020. В. 77. 147-150
 5. Livia Mesarosh. Professional competencies of students of physical and mathematical specialties. ScienceRise: Pedagogical Education. 2 (41), 2021. 31–34.
 6. Mесарош Л. В. Вивчення впливу онлайн-технологій на сприйняття візуальної інформації на заняттях фізики. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова .2021. В.79. 206-211.
 7. Месарош Л. В., Чучман М. П. Зміна оптичних характеристик води внаслідок обробки розрядом. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2021. № 2. 120-125.
 8. Mесарош Л. В. Професійні компетенції майбутніх учителів фізики та математики. Педагогічні науки: реалії та перспективи Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгомановa. Випуск 85’2022 Серія 5. 123-127
 9. Mesarosh, L. (2022). The role and place of the discipline “History of mathematics in the 21st century”. ScienceRise: Pedagogical Education, 4 (49), 35–39.
 10. Месарош Лівіа. Аспекти формування інтелектуальної компетентності майбутніх фахівців у галузі природничих наук у епоху інформаційних технологій. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія. Педагогіка. Соціальна робота. Збірник наукових праць Випуск 2(51) Ужгород – 2022. 89-93.—-

Külföldi országokban tudományos folyóiratokban megjelent publikciók, amelyek  a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagjai:

Mesarosz Livia, Dziamko Viktoriya.  Rozwiązywanie zadań z fizyki i matematyki jako środek modulacji motywacji nauczania studentów wydziałów niematematycznych. Fundacja „ORkA” . LUBLIN. 2018. 60-68

Könyvek és monográfiák:

Месарош Л.В., Чучман М.П. Дослідження емісійних характеристик лазерної плазми. Беревогове: 2022. –138 с

Egyéb publikációk, tézisek:

 1. Лівіа Mecарош. Вивчення спектроскопічних характеристик ерозійної плазми. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 44. ‒ 167 с. (102-104 сс).
 2. Дзямко В. Й., Mecарош Л. В. Математичні функції та їх властивості в системі модернізації освіти. Матеріали ХХХVІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип.38. 29 серпня 2018 рок 105-109
 3. L.V. Mesarosh, M.P. Churchman, A.K. Shuaibov. Investigation of the radiation intensity of the discharge components depending on the current- AMPL-2019 XIV. Международная Конференция и Школа молодых учёных. AMPL-School 15-20. сентября 2019 года, Томск, Россия- p- 111-.
 4. Mесарош Лівіа Василівна. Визначення ролі розв’язування задач з кінематики у розвитку логічного мислення учнів через аналіз типових задач. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності» з нагоди 75-річного ювілею КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 12-13 травня 2019. 99-102ó
 5. Месарош Л. В. Кучінка К. Й., Пап Г. Г. (2020): Розвиток логічного мислення з використанням методу класифікації на уроках фізики та математики. In: The 7th International scientific and practical conference “Topical issues of the development of modern science” (March 11-13, 2020) Publishing House “ACCENT”, Sofia, Bulgaria. 2020. 323.
 6. Lіvіа Mesarosh STATE OF RESEARCH OF LOW-ENERGY ALUMINUM LASER PLASMA- Wissenschaftliche Ergebnisse und Errungenschaften: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (B. 2), 25. Dezember, 2020. München, Deutschland 2020 10-12
 7. M. Chuchman, O. Minya, M. Pop, Z. Gomoki, V. Danilo, A. Malinina, A. Shuaibov, L. Mesarosh, A. Pogodin, I. Studenyak. Possibility for the deposition of Ag8GeS6 films by the electric discharge method IX International seminar “Properties of ferroelectric and superionic systems” Uzhhorod, October 27, 2020 44-45.
 8. Л.В. Месарош. Дослідження інтенсивності випромінювання компонентів тліючого розряду в залежності від струму Конференція 50 років академічної науки на Закарпатті (ІЕФ-2021) 24-25 травня 2021 р 177-179.
 9. Месарош Лівіа Василівна. Особливості дистанційного навчання у школах. EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS. Abstracts of IV International Scientific and Practical ConferenceRome, Italy26-28 February 2021.
 10. V. Mesarosh, M.P. Churchman, A.K. Shuaibov. Investigation of temperature characteristics of the glow discharge by molecular emission. Pulsed Lasers and Laser Applications. (AMPL -2021) : Abstracts of XV International Conference. – Tomsk. 2021. Р. 70.
 11. Месарош Л. В., Лізак К.М.- Pозвиток логічного та критичного мислення студентів-Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects- Proceedings of VIII International Scientific and Practical Conference. Berlin, Germany. 23-25 January 2022. 401-405.

Általános információk

Általános információ az oktatóról:

2005 Ungvári Nemzeti Egyetem, fizika MSc diploma.
2009 Ungvári Nemzeti Egyetem, Magyar Nyelvű Humán és Természettudományi Kar, Fizika és Matematika Tanszék előadótanára.
2014 márciusában megvédtem a kandidátusi diszertációmat „Physics processes in low-temperature laser plasma and gas discharge of aluminum, tin and air” szeptembertől az Ungvári Nemzeti Egyetem Fizika és Matematika Tanszék docense.
2016 II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Matematika és Informatika Tanszék docense.
2022 II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Matematika és Informatika Tanszék, docensi cím megszerzése

Szakmai szövetségekben való részvétel:

A Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács tagja.
A Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság tagja.
A Magyar Tudományos Akadémia köztestületének külső tagja.

Szakmai és egyéb továbbképzések (az utóbbi 5 évben):

International internship at the University of Warsaw. Іnternational legal communication за напрямком «Modern information technology in Eu higher education institution» 01.12.2020-22.02.2021. № РL 94304.

Szakmai tapasztalat:

Szakterületen szerzett szakmai tapasztalat – több mint 19 év.