Сфера наукових зацікавлень
теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; правові та економіко-правові засади розвитку туризму в умовах європейської інтеграції; правові засади захисту прав національних меншин в Україні; правове регулювання освітнього процесу; інноваційні методи викладання правових дисциплін у вищій школі
Публікації

Головні публікації останніх років:

  1. Моца А.А.: Системний підхід до самооцінки якості міжнародної академічної мобільності як складової стратегії інтернаціоналізації вищої освіти України. – Інноваційний університет: концепція становлення і розвитку: Монографія / І.В. Артьомов, І.П. Студеняк, С.І. Устич та ін.; за заг. ред. І.В. Артьомова. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2016. – 524 с. (Серія «Євроінтеграція: український вимір». Вип. 30). – ISBN 978-617-7333-10-3. – С. 80-91.
  2. Моца А.А.: Впровадження інноваційних технологій – основа модернізації вищої школи України. – Інноваційний університет: концепція становлення і розвитку: Монографія / І.В. Артьомов, І.П. Студеняк, С.І. Устич та ін.; за заг. ред. І.В. Артьомова. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2016. – 524 с. (Серія «Євроінтеграція: український вимір». Вип. 30). – ISBN 978-617-7333-10-3. – С. 277-285.
  3. Моца А.А.: Інноваційні технології навчання у вищій юридичній освіті України: роль та значення // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – Випуск № 37. – 2016. – ISSN 2307-3322. –  С. 30–37.
  4. Моца А.А.: Роль та значення інноваційних технологій при вивченні у ВНЗ юридичних дисциплін // Міжнародний науковий вісник. – Випуск 1 (12). – Ужгород. – 2016. – ISSN 2218-5348. – С. 96–106.
  5. Моца А.А.: Щодо окремих питань адаптації законодавства України до законодавства ЄС// Геополітика. – Випуск 1 (16). – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ». – 2016. – ISSN 2078-1431. – С.166-176.
  6. Моца А.А.: Розвиток туристично-рекреаційного потенціалу Закарпатської області в умовах євроінтеграції України// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – Випуск № 10 (72)/2019. – Київ: ТОВ «Центр учбової літератури». – 2019. – ISSN 2520-2057. – С.70-75.