Kutatási területek
теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; правові та економіко-правові засади розвитку туризму в умовах європейської інтеграції; правові засади захисту прав національних меншин в Україні; правове регулювання освітнього процесу; інноваційні методи викладання правових дисциплін у вищій школі.
Publikációk

Публікації за 2017-2022 рр.:

  1.  Моца А.А. Інноваційні технології навчання у вищій військовій освіті України: практичне застосування / А.А. Моца // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – Випуск № 5 (27)/2017. – Київ: ТОВ «Центр учбової літератури». – 2017. – ISSN 2520-2057. – С.26-34. – Електронний ресурс: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/14927174443530.pdf
  2. Моца А.А. Аналіз стандартів якості міжнародної академічної мобільності ВНЗ України: національні та європейські підходи / А.А. Моца // Юридична Україна. – 2017. – Випуск № 2-3. – ISSN 2308-9636 (print). – С. 94-102. – Електронний ресурс: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2017_2-3_14.
  3.   3. Моца А.А. Розвиток туристично-рекреаційного потенціалу Закарпатської області в умовах євроінтеграції України / А.А. Моца // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – Випуск № 10 (72)/2019. – Київ: ТОВ «Центр учбової літератури». – 2019. – ISSN 2520-2057. – С.70-75. – Електронний ресурс: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15626793222977.pdf
  4. Motsa A. The effect of regional tourism on economic development: Case study: The EU countries / Motsa AndriyRybakova SvitlanaShelemetieva TetianaZhuvahina IrynaHonchar Liliia // International Review (2021 No.1-2). – ISSN 2217-9739. – С. 67-75 (Web of Science). – Електронний ресурс: https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-9739/2021/2217-97392101067M.pdf
  5. Моца А.А. Проблеми обмеження прав людини під час пандемічної кризи / А.А. Моца, І.В. Огієнко, В.О. Бажанов // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». – 2021. – Випуск № 11 (45) (листопад), Том 2. – Київ: ТОВ «Центр учбової літератури». – ISSN 2520-2308. – С.85-89. – Електронний ресурс: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16384810107500.pdf
  6. Моца А.А. Роль громадянського суспільства у формуванні державної етнонаціональної політики єдності в Україні: правові засади // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – Випуск № 68 (2021). – 2021. – ISSN 2307-3322. –  С. 19–24.

Участь у наукових темах та розробках:

  • Приймав участь у дослідженні комплексної наукової теми «Конституційне будівництво в країнах Центральної Європи у ХХ-ХХІ ст.», яка розробляється науковцями кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету та зареєстрована у державному реєстрі за № 0198U007793 (2011-2017 рр.)

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

  • Член Асоціації міжнародного освітнього та наукового співробітництва, керівник її юридичної секції.

Підвищення кваліфікації: 

  • У період 8-26 лютого 2021 року пройшов підвищення кваліфікації обсягом 6 кредитів ЄКТС за програмою “Інновації у навчанні правознавчих дисциплін” у Навчально-науковому інституті неперервної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (м.Київ), отримав відповідне свідоцтво серії 12СС № 02125295/042762-21 від 26.02.2021 р.
  • У період з 4 по 16 жовтня 2021 року пройшов закордонне наукове стажування в Університеті Паннонія (Угорщина, м.Веспрем) обсягом 2 кредити ЄКТС на тему “Правові основи туристичної діяльності”, отримав відповідний сертифікат № 175/2021.