Сфера наукових зацікавлень
Закарпатські угорці у таборах військовополонених та робочих таборах СРСР (1944–1953 рр.); Дослідження радянізації Закарпаття
Публікації

Головні публікації останніх 5 років:

  1. Molnár D. Erzsébet: Die Deportation von Ungarn und Deutschen aus Transkarpatien in die Sowjetunion 1944–1946: Mit einem Vorwort von Meinolf Arens. In: Liszka, József (hrg.) Az Etnológiai Központ Évkönyve. Komárno – Samorin: Forum Minority Research Institute, 2020. pp. 205-222.
  2. Molnár D. Erzsébet: „Kitárni az ország és a világ előtt az igazságot.” A kárpátaljai Magyarok 1944-es elhurcolása: tények, adatok, összefüggések. In: Dupka György (szerk.): „Kitárni az ország és a világ előtt az igazságot.” GULAG-GUPVI kutatón nemzetközi fóruma 2018. Ungvár – Budapest, Szolyvai Emlékparkbizottság – Intermix Kiadó, 2019. pp. 29-44.
  3. Erzsébet Molnár D.: Genocide in Transcarpathia in the Period of Building up the Soviet Regime (1944-1945). In: István Ötvös – Zsuzsanna Keresztfalvi (eds.): The First International Conference on Nation under Genocide. Budapest, Szent István Társulat, 2018. pp. 285-299.
  4. Molnár D. Erzsébet: Odvlečenie maďarského obyvateľstva z územia Podkarpatskej Rusi. Deportations of Hungarian Civilian Population from Transcarpathia. In: Martin Pekár – Attila Simon – Zuzana Tokárová (szerk.) Cena víťazstva: Odvlečenie obyvateľov z územia Československa, Maďarska a Poľska do Sovietskeho zväzu v rokoch 1944-1945. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2017. pp. 105-113.
  5. Molnár D. Erzsébet: Kárpátaljai magyarok és németek a Szovjetunió hadifogoly- és munkatáboraiban (1944-1949). In: Géczi Róbert (szerk.): Az Elbától Vorkutáig. Magyarok és magyarországi németek szovjet hadifogságban, kényszermunkán és a Gulágon. Veritas könyvek 9., Veritas, Magyar Napló, Budapest, 2017. pp. 173-193.