Kutatási területek
Kárpátaljai magyarok a Szovjetunió hadifogoly- és kényszermunkatáboraiban (1944–1953); Kárpátalja szovjetizálásának vizsgálata
Publikációk

Ukrajnai tudományos folyóiratokban megjelent cikkek:

  1. Єлизавета Молнар Д. – Стефан Молнар Д. – Олександр Добош,: Розбудова радянської системи на території Закарпаття (1944–1946). In: Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2022. Вип. 35. 2022. р. 146-173. ISSN 2223-1196, DOI: 10.33402/ukr.2022-35-146-173

Könyvek és monográfiák:

  1. Molnár D. Erzsébet: A vidék szovjetizálása/szovjetesítése.; A szovjet típusú gazdaságpolitika erőszakos térnyerése; Pártfőtitkárok váltásának sodrásában: élelmiszerprogam és alkoholtilalom. In: Kárpátalja története. Örökség és kihívások: monográfia. Szerkesztőbizottság: Brenzovics László (szerk.-biz. elnöke), Csatáry György (főszerk.), Dobos Sándor, Orbán Melinda (felelős szerk.), Braun László, Szakál Imre, Szamborovszkyné Nagy Ibolya (szerk.-biz. tagjai). II. RF KMF – „RIK-U” Kft., Beregszász–Ungvár, 2021. 501-521., 631-634. o. (ISBN 978-617-8046-21-7) (Link: https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2021/11/karpatalja_tort_kotet_2021-11-11.pdf)
  2. Молнар Д. Єлізавета: Масові етнічні репресії на Закарпатті в період становлення радянської влади (1944–1946). In: Угорсько-українське пограниччя: етнополітичні, мовні та релігійні критерії самоідентифікації населення: монографія / [від. ред. І. Патер; упоряд.: О. Муравський, М. Романюк]; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів. 2020. 154–166. ISBN 978-966-02-9518-6
  3. Erzsébet Molnár D. – Natália Váradi – Karolina Darcsi – Ildikó Orosz – István Csernicskó: Struggle for Survival. The Transcarpathian Hungarians (1944 – 2022). Méry Ratio Publishing. Budapest. 2022. pp. 47–98. ISBN 978-80-907355-9-0

Fontosabb publikációk:

  1. Molnár D. Erzsébet:A szovjet megszállás kezdetei Kárpátalján 1944 októberében. In: Molnár D. Erzsébet – Molnár Ferenc (szerk.): Társadalomtudományi tanulmányok: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tanulmánykötete. Beregszász–Ungvár: Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont – RIK-U Kiadó, 2021. pp. 203-213.
  2. Molnár D. Erzsébet: Die Deportation von Ungarn und Deutschen aus Transkarpatien in die Sowjetunion 1944–1946: Mit einem Vorwort von Meinolf Arens. In: Liszka, József (hrg.) Az Etnológiai Központ Évkönyve. Komárno – Samorin: Forum Minority Research Institute, 2020. pp. 205-222.
  3. Molnár D. Erzsébet: „Kitárni az ország és a világ előtt az igazságot.” A kárpátaljai Magyarok 1944-es elhurcolása: tények, adatok, összefüggések. In: Dupka György (szerk.): „Kitárni az ország és a világ előtt az igazságot.” GULAG-GUPVI kutatón nemzetközi fóruma 2018. Ungvár – Budapest, Szolyvai Emlékparkbizottság – Intermix Kiadó, 2019. pp. 29-44.
  4. Erzsébet Molnár D.: Genocide in Transcarpathia in the Period of Building up the Soviet Regime (1944-1945). In: István Ötvös – Zsuzsanna Keresztfalvi (eds.): The First International Conference on Nation under Genocide. Budapest, Szent István Társulat, 2018. pp. 285-299.
  5. Molnár D. Erzsébet: Odvlečenie maďarského obyvateľstva z územia Podkarpatskej Rusi. Deportations of Hungarian Civilian Population from Transcarpathia. In: Martin Pekár – Attila Simon – Zuzana Tokárová (szerk.) Cena víťazstva: Odvlečenie obyvateľov z územia Československa, Maďarska a Poľska do Sovietskeho zväzu v rokoch 1944-1945. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2017. pp. 105-113.
  6. Molnár D. Erzsébet: Kárpátaljai magyarok és németek a Szovjetunió hadifogoly- és munkatáboraiban (1944-1949). In: Géczi Róbert (szerk.): Az Elbától Vorkutáig. Magyarok és magyarországi németek szovjet hadifogságban, kényszermunkán és a Gulágon. Veritas könyvek 9., Veritas, Magyar Napló, Budapest, 2017. pp. 173-193.