Kutatási területek

Kárpátaljai magyarok a Szovjetunió hadifogoly- és kényszermunkatáboraiban (1944–1953); Kárpátalja szovjetizálásának vizsgálata

Publikációk

Ukrajnai tudományos folyóiratokban megjelent cikkek:

 1. Єлизавета Молнар Д. – Стефан Молнар Д. – Олександр Добош,: Розбудова радянської системи на території Закарпаття (1944–1946). Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2022. Вип. 35. 2022. р. 146-173. ISSN 2223-1196, DOI: 10.33402/ukr.2022-35-146-173

Könyvek és monográfiák:

 1. Erzsébet Molnár D. – Natália Váradi – Karolina Darcsi – Ildikó Orosz – István Csernicskó: Struggle for Survival. The Transcarpathian Hungarians (1944–2022). Platform of European Memory and Conscience, Méry Ratio Publishing, Budapest, 2022., 240. ISBN 978-80-907355-9-0
 2. A vidék szovjetizálása/szovjetesítése. In: Kárpátalja története. Örökség és kihívások. Szerkesztette: Csatáry György. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, „RIK-U” Kft., Beregszász-Ungvár, 2021., p. 501–513. ISBN 978-617-8046-21-7
 3. A szovjet típusú gazdaságpolitika erőszakos térnyerése. In: Kárpátalja története. Örökség és kihívások. Szerkesztette: Csatáry György. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, „RIK-U” Kft., Beregszász-Ungvár, 2021., p. 513–521. ISBN 978-617-8046-21-7
 4. Pártfőtitkárok váltásának sodrásában: élelmiszerprogam és alkoholtilalom. In: Kárpátalja története. Örökség és kihívások. Szerkesztette: Csatáry György. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, „RIK-U” Kft., Beregszász-Ungvár, 2021., p. 631–635. ISBN 978-617-8046-21-7
 5. Масові етнічні репресії на Закарпатті в період становлення радянської влади (1944–1946). In: Угорсько-українське пограниччя: етнополітичні, мовні та релігійні критерії самоідентифікації населення: монографія / [від. ред. І. Патер;упоряд.: О. Муравський, М. Романюк]; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів. 2020. 348 с. 154–166. ISBN 978-966-02-9518-6

Tanulmányok:

 1. Kárpátaljai családok a „málenkij robot” árnyékában. In: Családok a kitelepítések árnyékában. Szerkesztette: Bali János – Deáky Zita – Vámos Gabriella. ELTE BTK – CC Printing Kft., Budapest, 2022., p. 45-57. ISBN 978-963-489-492-6
 2. A templom- és közösségépítő. In: „Hívek maradtak bajban, vészben…” Fejezetek a Kárpátaljai Református Egyház 20. századi történetéből. Szerkeszette: Erdős Kristóf – Szamborovszkyné Nagy Ibolya. Nemzeti Emlékezet Bizottsága – Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány, Budapest, 2022., p. 127–147. ISBN 978-615-5656-38-5
 3. A „málenkij robot” következményei a kárpátaljai magyar családokra. In: „Kárpátsorsűzte nép…” A Gulág-Gupvikutatók nemzetközi fóruma Kárpátalján, 2021. Szerkesztette: Zékány Krisztina. Szolyvai Emlékparkbizottság – Intermix Kiadó, Ungvár – Budapest, 2022., p. 32–45. ISBN 978-615- 5757-33-4, ISSN 1022-0283
 4. Túlélve a túlélhetetlent. „Málenkij robotra” hurcoltak visszatérése Kárpátaljára. In: GUPVI, GULAG – magyarok a szovjet lágerbirodalomban 1944/45–2019/20 A Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társasága VIII. nemzetközi konferenciájának tanulmánykötete. Szerkesztette: Bognár Zalán és Muskovics Andrea Anna. Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társasága Miskolc, 2021., p.132–150. ISBN 978-615-01-2333-2
 5. Molnár D. Erzsébet: A kárpátaljai görögkatolikus magyarság és a málenkij robot. In: „Mert szeretetre van szükség, hogy… szenvedés után megbékéljenek a lelkek…” A GULAG – GUPVI-kutatók Nemzetközi fóruma Kárpátalján. Szerkesztette: dr. Dupka György – dr. Zubánics László. Szolyvai Emlékparkbizottság – Intermix Kiadó, Ungvár – Budapest, 2021., p. 52–71. ISBN 978-615-5757-31-0, ISSN 1022-02832020
 6. Erzsébet Molnár D.: József Bakajsza. Pouring Drinks to Save Lives. In: Heroes Among Us. 50 True Stores of Brave Hungarians in the 20th Edited by: Gergely Czókos – Réka Kiss – Áron Máthé – Zoltán Szalai. Open Books Publishing, 2021., p. 29–34. ISBN 978-963-572-000-2
 7. Molnár D. Erzsébet: A szovjet megszállás kezdetei Kárpátalján 1944 októberében. In: Társadalomtudományi tanulmányok. A Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont tanulmánykötete. Szerkesztette: Molnár D. Erzsébet – Molnár Ferenc. Beregszász – Ungvár, II. RF KMF – „RIK-U” Kft., 2021. p. 203–213. ISBN 978-617-7868-64-3
 8. Molnár D. Erzsébet: Koncepciós perek Kárpátalján a második világháború után. In: Kultúra, művelődés, agrárium. Tanulmányok ifj.Barta János 80. születésnapjára. Szerkesztette: Papp Klára – Bárány Attila – Kerepeszki Róbert – Pallai László. Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 2020. p. 393–404. ISSN 2060-9213 ISBN 978-963-490-208-9
 9. Molnár D. Erzsébet: A Szovjetunióhoz csatolt Kárpátaljáról a Donyec-medencei szénbányákba. Kárpátaljai magyarok a donbászi FZO-iskolákban. In: „Élni kell, élni muszáj.” A GULÁG – GUPVI-kutatók nemzetközi fóruma Kárpátalján 2019. Szerkesztette: dr. Dupka György – dr. Zubánics László. Szolyvai Emlékparkbizottság – Intermix Kiadó, Ungvár – Budapest, 2020. p. 51–68., ISBN 978-615-5757-26-6, ISSN 1022-0283
 10. Molnár D. Erzsébet: Szútor Jenő. Dacolva a szovjethatalommal. In: Magyar hősök. Elfeledett életutak a 20. századból. Szerkesztette: Czókos Gergely – Kiss Réka – Máté Áron – Szalai Zoltán. Mathias Corvinus Collegium Alapítvány – a Nemzeti Emlékezet Bizottsága – Mandiner.hu, Budapest, 2020. p. 415 – 419. ISBN 978-615-80718-9-5, ISBN 978-615-5656-30-9
 11. Molnár D. Erzsébet: Bakajsza József. Embermentés szovjetitatással. In: Magyar hősök. Elfeledett életutak a 20. századból. Szerkesztette: Czókos Gergely – Kiss Réka – Máté Áron – Szalai Zoltán. Mathias Corvinus Collegium Alapítvány – a Nemzeti Emlékezet Bizottsága – Mandiner.hu, , Budapest, 2020. p. 35 – 39. ISBN 978-615-80718-9-5, ISBN 978-615-5656-30-9
 12. Molnár D. Erzsébet: Die Deportation von Ungarn und Deutschen aus Transkarpatien in die Sowjetunion 1944–1946. In: Acta Ethnologica Danubiana 22. Az Etnológiai Központ Évkönyve / Ročenka Výskumného centra európskej etnológie Jahrbuch des Forschungszentrums für Europäische Ethnologie. Szerkesztette: Liszka József, Forum Minority Research Institute, Komárom–Somorja, 2020. p. 205 – 222. ISBN 978-80-89978-16-8
 13. Molnár D. Erzsébet: „Kitárni az ország és a világ előtt az igazságot.” A kárpátaljai magyarok 1944-es elhurcolása: tények, adatok, összefüggések. In: Dupka György (szerk.): „Kitárni az ország és a világ előtt az igazságot. GULÁG–GUPVI-kutatók Nemzetközi Fóruma 2018. Szolyvai Emlékparkbizottság–Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2019. p.29–44.
 14. Molnár D. Erzsébet: A málenkij robot nemzetiségi és felekezeti vonatkozásai Kárpátalján, különös tekintettel a református közösségre. In: Szamborovszkyné Nagy Ibolya (szerk.): Magyar öntudat és krisztusi, keresztény elvek. A Narancsik Imre Kutatói Műhely tanulmánykötete. Református múltunk kezesség sorozat III., Narancsik Imre Kutatói Műhely, Beregszász, 2019. p.111–135.
 15. Molnár D. Erzsébet: Genocide in Transcarpathia in the Period of Building up the Soviet Regime (1944-45). In: The First International Conference on Nations Under Genocide. Pázmány Péter Catholic University – Salahaddin University – Erbil, ISBN 978-963-277-758-0. 2018. p.285 –299.