Сфера наукових зацікавлень
демогеографія Закарпаття та України, картографія, ГІС, географія Закарпаття
Публікації

Головні публікації останніх років:

 1. Molnár D. István: Kárpátalja lakosságának területi eloszlása az újonnan kialakított közigazgatási rendszer tükrében. In. Molnár D. Erzsébet és Molnár Ferenc szerk. Társadalomtudományi tanulmányok. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tanulmánykötete. P 348. II. RF KMF – „RIK-U” Kft. Beregszász–Ungvár, 2021. ISBN 978-617-7868-64-3 pp. 239-254
 2. Molnár D. István: A közigazgatási térfelosztás változásai Kárpátalján Ukrajna függetlenné válását követően [Зміни у адміністративно територіальному поділі Закарпаття після здобуття незалежності України]. In. Berghauer et al. szerk. Human Geographical Processes in East Central Europe: Problems, Tendencies and Trends. Volume 1. „RIK-U” LLC. Uzhhorod, 2020. ISBN 978-617-7868-12-4 pp. 139-146.
 3. Vince Tímea, Csoma Zoltán, Molnár D. István, Gönczy Sándor 2020: A felszíni vizek nehézfémtartalmának vizsgálata a nagymuzsalyi aranybánya meddőinek környezetében [Дослідження вмісту важких металів у підземних водах поблизу териконів мужіївського золоторудного родовища]. In. Berghauer et al. szerk. Human Geographical Processes in East Central Europe: Problems, Tendencies and Trends. Volume 2. „RIK-U” LLC. Uzhhorod, 2020. ISBN 978-617-7868-14-8 pp. 724-731.
 4. Molnár József, Ferenc Viktória, Molnár D. István: A kárpátaljai magyar óvodások számának várható alakulása 2018 és 2022 között. In: Kisebbségi Szemle, IV. évfolyam, 1. szám. Budapest, 2019. ISSN 2498-8049. pp. 49-70.
 5. Vince Tímea, Csoma Zoltán, Molnár D. István – Gönczy Sándor: A nagymuzsalyi aranybánya meddőinek hatása a felszín alatti vizekre. “Tájak működése és arculata” című tanulmánykötet (szerk. Fazekas I., Lázár I.) 452 p. Debrecen – MTA DTB Földtudományi Szakbizottság, 2019. ISBN 978-963-7064-39-5 pp 317-322
 6. Молнар Й.Й., Молнар Д.С., Дністрянський М.С: Демографічний паспорт трудового мігранта з середовища етнічних угорців Закарпаття. In. Регіон-2018. Стратегія оптимального розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 8–9 листопада 2018 р.). Харків, 2018. ISBN 978-966-285-535-7 С. 316-320.
 7. Molnár D. István: Perifériáról perifériára. Kárpátalja népessége 1869-től napjainkig. REGIO könyvek. MTA TK Kisebbségkutató Intézet. Kalligram. Budapest, 2018. 180 p.
 8. Tátrai Patrik, Molnár József, Molnár D. István, Kovály Katalin, Erőss Ágnes, Ferenc Viktória, Rákóczi Krisztián: A migrációs folyamatok hatása a kárpátaljai magyarok számának alakulására. In: Metszetek, Vol. 7 (2018), No. 1. ISSN 2063-6415. DOI 10.18392/metsz/2018/1/1. pp. 5-29.
 9. Molnár D. István: A nyelvi összetétel változása Kárpátalja területén 1880–1910 között. In: Nagy-Kolozsvári Enikő – Kovács Szilvia szerk. MULTIKULTURALIZMUS ÉS DIVERZITÁS A 21. SZÁZADBAN. Nemzetközi tudományos konferencia. Beregszász, 2018. március 27–28. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Beregszász, 2018. pp. 246-248.
 10. Molnár D. István, Molnár József: A kárpátaljai magyarok munkavállalói migrációja. In. Szónokyné Ancsin Gabriella szerk. Magyarok a Kárpát-medencében III. Egyesület Közép-Európa kutatására. Szeged, 2018. P264. ISSN 2062-3712, ISSBN: 978-615-80462-6-8 pp 227-236.
 11. Molnár József, Molnár D. István: A születésszámok alakulása Kárpátalján térben és időben. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2. Tudományos Nemzetközi Konferencia (szerk. Szónokyné Ancsin Gabriella). Egyesület Közép-Európa Kutatására, Szeged, 2017. ISSN 2062-3712, ISBN 978-615-80462-2-0 pp.395-409.
 12. Molnár D. István: A nyelvi összetétel változása Kárpátalja területén 1880–1910 között. In: Nagy-Kolozsvári Enikő, Kovács Szilvia szerk. MULTIKULTURALIZMUS ÉS DIVERZITÁS A 21. SZÁZADBAN. Nemzetközi tudományos konferencia. Beregszász, 2018. március 27–28. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Beregszász, 2018. pp. 246-248.
 13. Molnár D. István – Molnár József: A kárpátaljai magyarok munkavállalói migrációja. In. Szónokyné Ancsin Gabriella szerk. Magyarok a Kárpát-medencében III. Egyesület Közép-Európa kutatására. Szeged, 2018. P264. ISSN 2062-3712, ISSBN: 978-615-80462-6-8 pp 227-236.
 14. Molnár József, Molnár D. István: A születésszámok alakulása Kárpátalján térben és időben. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2. Tudományos Nemzetközi Konferencia (szerk. Szónokyné Ancsin Gabriella). Egyesület Közép-Európa Kutatására, Szeged, 2017. ISSN 2062-3712, ISBN 978-615-80462-2-0 pp.395-409.