Publikációk

Ukrajnai tudományos folyóiratokban megjelent cikkek:

 1. Єлизавета Молнар Д. – Стефан Молнар Д. – Олександр Добош,: Розбудова радянської системи на території Закарпаття (1944–1946). Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2022. Вип. 35. 2022. р. 146-173. ISSN 2223-1196, DOI: 10.33402/ukr.2022-35-146-173

Scopus, Web of Science:

 1. Olha Pryhara, Myroslav Kozak, István Molnár D, Iryna Berezovetska, Mariia Bykova, 2022: Current Trends in the development of rural green tourism in the post war period. In: Ad Alta. Volume 12, Issue 2, Special Issue XXXL. Magnanimitas, Hradec Kralove (Czech Republic), 2022. ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (ONLINE). Web of Science
 1. Molnár D., I. (2022) „Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő (2021): A magyarok és a magyar nyelv Kárpátalján (Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, Termini Egyesület, Törökbálint, p. 160)”, Tér és Társadalom, 36(2), o. 144–149. doi: 10.17649/TET.36.2.3407.

Könyvek és monográfiák:

 1. Molnár D. István (2018): Perifériáról perifériára. Kárpátalja népessége 1869-től napjainkig. REGIO könyvek. MTA TK Kisebbségkutató Intézet. Kalligram. Budapest, 2018. P. 180.
 2. Császár István, Dancs György, Darcsi Karolina, Dobos Sándor,Braun László, Csatáry György,Kész Barnabás,Orosz Ildikó,Szakál Imre, Híres-László Kornélia, Molnár D. Erzsébet, Molnár D. István, Molnár Ferenc,Rácz Béla, Suslik Ádám ,Szőlősi Nóra, Szamborovszkyné Nagy Ibolya, Váradi Natália (2021): Kárpátalja története. Örökség és kihívások. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, „RIK-U” Kft., Beregszász-Ungvár, 2021. 788 p. ISBN 978-617-8046-21-7
 3. Andrik Éva – Bálint Lajos – Berghauer Sándor – Csernicskó István – Csoma Zoltán – Csorba Péter – Dávid Lóránt Dénes – Dobos Endre – Dövényi Zoltán –Fodor Gyula – Gönczy Sándor – Hadnagy István – Horvát Dániel – Kész Barnabás – Kész Margit – Kocsis Károly – Kohut Erzsébet – Kolozsvári István –Makay Zsuzsanna – Marselek Sándor – Molnár D. István – Molnár Ernő – Molnár Ferenc – Molnár József – Papp Géza – Remenyik Bulcsú – Tátrai Patrik –Vince Tímea – Wéber András (2022): A Kárpát-medence földrajza: Természet, társadalom, gazdaság, néprajz. Budapest, Magyarország, Beregszász, Ukrajna : Termini Egyesület, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (2022) , 503 p. ISBN 978-615-81834-4-4
 4. Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Molnár D. István, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő: Hungarians and the Hungarian language in Transcarpathia. Törökbálint, Magyarország : Termini Egyesület (2023) , 220 p. ISBN: 9786158183482

Tanulmányok:

 1. Tátrai Patrik, Molnár József, Molnár D. István, Kovály Katalin, Erőss Ágnes, Ferenc Viktória, Rákóczi Krisztián (2018): A migrációs folyamatok hatása a kárpátaljai magyarok számának alakulására. In: Metszetek, Vol. 7 (2018), No. 1. ISSN 2063-6415. DOI 10.18392/metsz/2018/1/1. pp. 5–29.
 2. Molnár D. István (2018): A nyelvi összetétel változása Kárpátalja területén 1880–1910 között. In: Nagy-Kolozsvári Enikő – Kovács Szilvia szerk. MULTIKULTURALIZMUS ÉS DIVERZITÁS A 21. SZÁZADBAN. Nemzetközi tudományos konferencia. Beregszász, 2018. március 27–28. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Beregszász, 2018. pp. 246-248.
 3. Молнар Й.Й., Молнар Д.С., Дністрянський М.С (2018): Демографічний паспорт трудового мігранта з середовища етнічних угорців Закарпаття. In. Регіон-2018. Стратегія оптимального розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 8 – 9 листопада 2018 р.). Харків, 2018. ISBN 978-966-285-535-7 pp 316-320.
 4. Molnár D. István, Molnár József: A kárpátaljai magyarok munkavállalói migrációja. Szónokyné Ancsin Gabriella szerk. Magyarok a Kárpát-medencében III. Egyesület Közép-Európa kutatására. Szeged, 2018. P264. ISSN 2062-3712, ISSBN: 978-615-80462-6-8 pp 227-236.
 5. Vince Tímea, Csoma Zoltán, Molnár D. István, Gönczy Sándor (2019): A nagymuzsalyi aranybánya meddőinek hatása a felszín alatti vizekre. “Tájak működése és arculata” című tanulmánykötet (szerk. Fazekas I. – Lázár I.) 452 p.Debrecen – MTA DTB Földtudományi Szakbizottság, 2019. ISBN 978-963-7064-39-5 pp 317-322
 6. Molnár József, Ferenc Viktória, Molnár D. István (2019): A kárpátaljai magyar óvodások számának várható alakulása 2018 és 2022 között. In: Kisebbségi Szemle, IV. évfolyam, 1. szám. Budapest, 2019. ISSN 2498-8049. pp. 49–70.
 7. Vince Tímea, Csoma Zoltán, Molnár D. István, Gönczy Sándor (2020): A felszíni vizek nehézfémtartalmának vizsgálata a nagymuzsalyi aranybánya meddőinek környezetében [Дослідження вмісту важких металів у підземних водах поблизу териконів мужіївського золоторудного родовища]. In. Berghauer et al. szerk. Human Geographical Processes in East Central Europe:Problems, Tendencies and Trends. Volume 2. „RIK-U” LLC. Uzhhorod, 2020. ISBN 978-617-7868-14-8 pp. 724–731.
 8. Molnár D. István (2020): A közigazgatási térfelosztás változásai Kárpátalján Ukrajna függetlenné válását követően. Berghauer et al. szerk. Human Geographical Processes in East Central Europe: Problems, Tendencies and Trends. Volume 1. pp. 139-146. „RIK-U” LLC. Uzhhorod, 2020. ISBN 978-617-7868-12-4
 9. Molnár D. István (2021): Kárpátalja lakosságának területi eloszlása az újonnan kialakított közigazgatási rendszer tükrében. Molnár D. Erzsébet és Molnár Ferenc szerk. Társadalomtudományi tanulmányok. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tanulmánykötete. P 348. II. RF KMF – „RIK-U” Kft. Beregszász–Ungvár, 2021. ISBN 978-617-7868-64-3 pp. 239-254
 10. Orosz Ildikó, Pataki Gábor, Molnár D. István (2021): Beregszász és térségének fejlesztési terve. Molnár D. Erzsébet és Molnár Ferenc szerk. Társadalomtudományi tanulmányok. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tanulmánykötete. P 348. II. RF KMF – „RIK-U” Kft. Beregszász–Ungvár, 2021. ISBN 978-617-7868-64-3 pp. 289-316
 11. Darcsi Karolina, Orosz Ildikó, Molnár D. István (2021): A „KMKSZ” – UMP szereplése a 2020-as Ukrajnai helyhatósági választásokon. Molnár D. Erzsébet és Molnár Ferenc szerk. Társadalomtudományi tanulmányok. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tanulmánykötete. P 348. II. RF KMF – „RIK-U” Kft. Beregszász–Ungvár, 2021. ISBN 978-617-7868-64-3 pp.275-288