Сфера наукових зацікавлень
туризм, туризм Закарпаття
Публікації

Головні публікації останніх років:

  1. Sándor Gönczy, Gyula Fodor, Natália Oláh, Tibor Nagy, Zsuzsanna Ésik, János Szepesi: Geoheritage Values of the Northeastern Carpathians, Transcarpathia, Ukraine. In: Geoconservation Research, Volume 3 / Issue 2, Isfahan, 2020 (pp. 32-48), DOI: 10.30486/gcr.2020.1904340.1026 Link to the article: http://gcr.khuisf.ac.ir/article_677190.html
  2. Машіка Г.В., Якоб Н.К.: Теоретичні підходи до розвитку винного туризму Закарпатської області. Електронне наукове фахове видання “Економіка та суспільство”, Мукачівський державний університет, випуск 13, 2017 рік. ISSN (Online) 2524-0072 Index COPERNICUS (ICV 2015: 35.93)
  3. Машіка Г.В., Якоб (Олаг) Н.К.: Перспективи розвитку господарсько-туристичного потенціалу карпатського регіону // Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів: збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково практичної конференції, 17-18 травня 2018 р., Мукачево / Ред.кол.: Т.Д. Щербан (гол.ред.) таін. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2018. – 536 c. ISBN 978-617-7495-20-7
  4. Машіка Г.В., Олаг Н.К.: Специфіка розвитку винного туризму в Закарпатській області // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції” Міжнародний та національний досвід суспільно-географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції”.Мукачево: РВВ МДУ, 2018. – 253 c. – С. 51-54.
  5. Lontai-Szilágyi Zsuzsanna, Oláh Natália, Tóth Nikoletta Marianna, Gönczy Sándor: Keresletelemzés a Magyarországról a Kárpátaljai Beregvidékre érkező turisták körében [Лонтаі-Сіладі Ж., Олаг Н., Товт Н. М., Генці Ш.: Дослідження попиту серед туристів з Угорщини, які приїжджають до закарпатської Берегівщини] // Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok Nemzetközi Földrajzi Konferencia, Beregszász (Kárpátalja, Ukrajna), 2020. március 26–27. pp. 495-505