Kutatási területek

Turizmus. Kárpátalja turizmusa

Publikációk

Publikációk / Публікації

 1. Машіка Г.В., Якоб (Олаг) Н.К.: Перспективи розвитку господарсько-туристичного потенціалу карпатського регіону [A Kárpátrégió gazdasági és turisztikai potenciáljának fejlesztésének kilátásai] // Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції, 17-18 травня 2018 р., Мукачево / Ред.кол. : Т.Д.Щербан (гол.ред.) та ін. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2018. – 536 с. ISBN 978-617-7495-20-
 2. Машіка Г.В., Олаг Н.К. Специфіка розвитку винного туризму в Закарпатській області [A kárpátaljai borturizmus fejlesztésének sajátosságai]//Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Міжнародний та національний досвід суспільно-географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції”. Мукачево: РВВ МДУ, 2018. – 253 с. – C.51-54. (https://tourlib.net/statti_ukr/mashika.htm )
 1. Д. Д. Фодор, О. О. Бергхауер, А.А. Товт, Н.К. Олаг ДОСЛІДЖЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ АТРАКЦІЙ СПАДЩИННОГО ТУРИЗМУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ. [A KÁRPÁTALA LEGFONTOSABB ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI VONZERŐINEKVIZSGÁLATA]// Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан. Проблеми та перспективи розвитку: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції ( м. Луцьк 15-16 травня 2019 р.). – Луцьк: Терен, 2019. – 104 с. – С.46-49.
 2. Lontai-Szilágyi Zsuzsanna- Oláh Natália – Tóth Nikoletta Marianna – Gönczy Sándor. Keresletelemzés a Magyarországról a Kárpátaljai Beregvidékre érkező turisták körében // Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok Nemzetközi Földrajzi Konferencia, Beregszász (Kárpátalja, Ukrajna), 2020. március 26–27. 495-505 oldal
 3. Gönczy, S. Fodor, Gy. Oláh, N.   Nagy, T.   Ésik Zs.   Szepesi, J. (2020): Geoheritage values of the Northeastern Carpathians, Transcarpathia, Ukraine. Geoconservation Research. Volume 3 / Issue 2 / pages(25-42) e-ISSN: 2588-7343. DOI: 10.30486/gcr.2020.1904340.1026 (http://real.mtak.hu/123812/1/GCR_Volume3_Issue2_Pages32-48.pdf )
 4. Іпатій А.В., Олаг Н.К. Визначення портрету споживача туристичних послуг (на прикладі ГТК «Мигово») [A turisztikai szolgáltatások fogyasztói arcképének meghatározása (a “Migovo” szálloda és turisztikai komplexum példáján)]// Наука і молодь у ХХІ сторіччі : збірник тез доповідей VІІ Міжнародної молодіжної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 60-річчю Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (м. Полтава, 30 грудня 2021 року). – Полтава : ПУЕТ, 2021. – 409 с. – С.23-26 ISBN 978-966-184
 5. Oláh Natália, Dr. Vasvári Mária: Borturizmus helyzete Beregvidéken (Kárpátalja). [Стан винного туризму на території Берегвідейк (Закарпаття)]// IX. Magyar Turizmusföldrajzi Szimpózium 2023. Szerkesztette: Donka Attila– Michalkó Gábor – Rátz Tamara. Kodolányi János Egyetem HUN-REN CSFK Földrajztudományi Intézet Magyar Földrajzi Társaság Székesfehérvár–Budapest, 2023. / Н.Олаг, М.Вошварі:. Угорський симпозіум з географії туризму, ред. А.Донка – Г.Мігалко – Т.Рац. Університет Яноша Кодолані, Інститут географії HUN-REN CSFK, Угорське географічне товариство Секешфегервар–Будапешт, 2023.

Методичні видання / Módszertani útmutató

 1. Г. Щука, Н. Олаг: Менеджмент у туризмі. Методичні вказівки до виконання практичних (семінарських) занять. Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Берегове, 2022. / Scsuka Halina, Oláh Natália: Menedzsment a turizmusban. Módszertani útmutató gyakorlati (szemináriumi) foglalkozásokhoz II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Beregszász, 2022.
 2. Г.Папп, Л.Гергей, Н.Олаг, С. Молнар Д: Методика навчання географії. Методичні вказівки до практичних занять та виконання контрольної роботи. Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Берегове, 2022. / Papp Géza, Gergely Lívia, Oláh Natália, Dr. Molnár D. István: Földrajztanítás módszertana. Módszertani útmutató gyakorlati feladatok teljesítéséhez és a modulzáró dolgozatok megírásához. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Beregszász, 2022.
 3. О.Бергхауер, Г. Папп, А.Товт, Н.Олаг: Історія туризму. Методичні вказівки до практичних занять та виконання контрольної роботи. Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Берегове, 2022. /  Berghauer Sándor, Papp Géza, Tóth Attila, Oláh Natália: Turizmustörténet. Módszertani útmutató a gyakorlati feladatok teljesítéséhez és a modulzáró dolgozatok megírásához.
 4. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Beregszász, 2022.
 5. А.Товт, Н.Олаг, А.Лінц: Економіка ціноутворення в галузі туризму. Методичні вказівки до практичних занять та виконання контрольної роботи. Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Берегове, 2023. / Tóth Attila, Oláh Natália, Linc Annamária: Árképzés a turizmusban. Módszertani útmutató a gyakorlati feladatok teljesítéséhez és a modulzáró dolgozatok megírásához. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Beregszász, 2023.

Általános információk

Szakmai-közéleti tevékenységek:

Magyar Földrajzi Társaság Kárpátaljai Területi Osztály, alapító tag

Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács tagja

Szakmai továbbképzés:

Bachelor (BSc) diploma megszerzése a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Ukrán nyelv és irodalom szakán (2015), Specialist (SSc) diploma megszerzése a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Ukrán nyelv és irodalom szakán (2016), Mester (MSc) diploma megszerzése a Munkácsi Állami Egyetem  Turizmusismeret szakán (2019). Jelenleg PhD-hallgató a Debreceni Egyetem Földtudományok Doktori Iskolájában.

Részvétel az ERASMUS+ nemzetközi mobilitási programban (2023)