Сфера наукових зацікавлень

Сфера наукових інтересів- педагогіка та інноваційні технології навчання початкової освіти та дошкільної освіти

Публікації

Монографії:

Островський О.О., Маргітич К.Є., Островська М. Я. Інноваційність міжкультурної освіти у фаховій підготовці майбутніх учителів української мови і літератури\\ Навчально – методичний посібник \\ Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II та ТОВ «РІК-У» \ Берегово – Ужгород, 2022 – С. 268

Островська М. Я. ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТНЬОЇ ЛАНКИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РЕЦЕПЦІЇ СЬОГОДЕННЯ. // Монографія \\ Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II та ТОВ «РІК-У» \ Берегово – Ужгород, 2022 – С. 398

Островська М. Я. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ \\ Навчально – методичний посібник \\ Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II та ТОВ «РІК-У» \ Берегово – Ужгород, 2021 – С. 264

Островська М. Я. ІННОВАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ \\ Монографія \\ Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II та ТОВ «РІК-У» \ Берегово – Ужгород, 2021 – С. 288

Web of Science:

Margitych K., Varodi N., Ostrovska M., Pavlovich J. (2022) “Features of teaching methods at the Ferenz Rakoczy II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education” Journal of Linguistic and Intercultural Education , 2022. (ISSN 2065 – 6599)

Ostrovska M., Ostrovski O., Margitych K. (2022) “The Essence of Intercultural Educational Environment” Journal of Higher Education Theory and Practice, volume 22(15), 2022 (ISSN# 2158-3595).

Химинець В.В., Островська М.Я.,Островський О.О. Competence and innovative, humanistic education – the basis of sustainable development of the modern world/ Компетентнісна та інноваційно-гуманістична освіта – основа сталого розвитку сучасного світу. Web of Conferences journal The 3rd Eastern European Conference of Management and Economics (EECME 2021) – Sustainable Development in Modern Knowledge Society Ljubljana, Slovenia,  2021

SHS Web of Conferences 111, 01019 (2021) EECME 2021 https://doi.org/10.1051/shsconf/202111101019

 

Публікації у фахових виданнях:

Островська М. Я. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина») Випуск № 7(12) (категорія Б). 20 червня 2022 року, м. Київ – С. 316-326

Островська М. Я. ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «Наука і техніка сьогодні» (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки») Випуск № 6(6) 2022 (категорія Б). 29 червня 2022 року, Київ – С. 234-245

Островська М. Я. СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГРУПОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,  ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ТРАДИЦІЙНИМ ФОРМАМ НАВЧАННЯ  «Наукові інновації та передові технології» (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»): журнал. 2022. № 7(9) 10 липня 2022 року, Київ (категорія Б). С. 75-85

Островська М. Я. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ «Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина») Випуск № 8(13) (категорія Б). 18 липня 2022 року, м. Київ – С. 185-193

Островська М. Я. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНОМУ ПРОСТОРІ ОСВІТИ «Наука і техніка сьогодні» (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки») Випуск № 7(7) 2022 (категорія Б). 25 липня 2022 року, Київ – С. 187-196

Островська М. Я. МЕТОД ПРОЄКТІВ – ЯК ОДИН ІЗ ЕФЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКИЙ ВИКОРИСТОВУЮТЬ У НУШ «Наукові інновації та передові технології» (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»): журнал. 2022 (категорія Б). № 8(10) 7 серпня 2022 року, Київ –  С. 100-112

Островська М. Я. MODERN INNOVATIVE TECHNOLOGIES AS A PROCESS OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION FOR STUDENTS OF HIGH SCHOOLS «Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина») Випуск № 9(14) (категорія Б). 19 серпня 2022 року, м. Київ – С. 22-30

Островська М. Я.        ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ЯК ВИКЛИКИ ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗВО «Наука і техніка сьогодні» (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки») Випуск № 10(10) 2022 (категорія Б). 26 серпня 2022 року, Київ – С. 276-289

Островська М. Я. ІННОВАЦІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА – ЇХ СТРУКТУРА ТА СУТНОСТЬ  «Наукові інновації та передові технології» (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»): журнал. 2022 (категорія Б). № 9(11) 8 вересня 2022 року, Київ –  С. 179-187

Островська М. Я. ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЄКТ ЯК ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗВО «Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина») Випуск № 10(15) (категорія Б). 17 вересня 2022 року, м. Київ – С. 236-244

Островська М. Я. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  – ЗАСІБ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ «Наука і техніка сьогодні» (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки») Випуск № 11(11) 2022 (категорія Б). 25 вересня 2022 року, Київ – С. 223-234

Островська М. Я. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ «Наукові інновації та передові технології» (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»): журнал. 2022 (категорія Б). № 10(12) 9 жовтня 2022 року, Київ –  С. 407-417

Островська М. Я. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗВО «Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина») Випуск № 11(16) (категорія Б). 18 жовтня 2022 року, м. Київ – С. 121- 130

Островська М. Я. DEVELOPMENT OF THE SPEECH ENVIRONMENT IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN THROUGH THE INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN MODERN SCHOOLS Науковий часопис НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 88: збірник наукових праць / за наук. ред. О. В. Биковської, Л. Л. Макаренко. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, (категорія Б) 2022. – С. 157-161.

Інші публікації:

Островська М. Я. (Маргітич М.Я.) „Ефективність використання методу проєктів на уроках іноземної мови.” IV Міжнародної наукової конференції «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions», 28 грудня 2018 р.,м. Штутгарт, Німеччина, С.65-73.

Островська М. Я. «Використання аудіо та відеоматеріалів на уроках іноземної мови» Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» №48 м. Переяслав-Хмельницький, 22 січня 2019 р. С.114-117.

Островська М. Я. «Створення та використання навчальних мультимедіа презентацій на уроках англійської мови» IX Міжнародної наукової конференції «Science and Society», 1 лютого 2019 р., м. Гамільтон, Канада, С. 361-372.

Островська М. Я. (Маргітич М.Я.) «Використання новітніх інформаційних технологій навчання у вивченні іноземної мови.»VII Міжнародної наукової конференції «Perspectives of Science and Education», 15-лютого 2019 р. м. Нью Йорк, США, С.405-411.

Островська М. Я. (Маргітич М.Я.) «Запровадження комп’ютерної техніки» Міжнародна науково-практична конференція «Виклики ХХІ століття у сфері середньої та вищої освіти східної та центральної Європи в процесі реформування освіти», 28-29 березня 2019 р., м. Берегове – С.241-247.

Островська М. Я. «Cтворення та використання навчальних мультимедіа презентацій на уроках англійської мови» I міжнародної науково-практичної конференції «Discovery Science», 5 квітня 2019 р. м. Карлові Вари, Чехія. – С.251-261.

Островська М. Я. (Маргітич М.Я.) «Формування інформаційних-технологічних компетентностей у майбутніх вчителів технологій» IV Міжнародній науково-практичній конференції: Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти, 17-18 жовтня 2019 року, м. Херсон – С.214-215.

Островська М. Я. (Маргітич М.Я.) «Використання мультимедійних програм при навчанні англійської мови у початковій школі». Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Випуск 3 «Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника» 24-25 жовтня 2019 року, м. Суми – С.145-147.

Островська М. Я. (Маргітич М.Я.) «Порівняння традиційного навчання з комп’ютерним навчанням» Тридцять другій всеукраїнській практично-пізнавальній конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього», 28 жовтня по 5 листопада 2019 р., м. Дніпро – С.22-24.

Островська М. Я. (Маргітич М.Я.) «Використання аудіо та відеоматеріалів на уроках іноземної мови» II Міжнародній науково-практичній конференції «PERSPECTIVES OF WORLD SCIENCE AND EDUCATION» 30-31 жовтня 2019 року Осака, Японія – С.31-35.

Островська М. Я. (Маргітич М.Я.) «Інтернет як педагогічне середовище. Хмарні технології» XXVІІI Міжнародній науковій конференції студентів і молодих учених “Наука і вища освіта”, 13 листопада 2019 р., м. Запоріжжя – С.224-225.

Островська М. Я. «Технологія групової діяльності» I Міжнародній науково-практичній конференції «EURASIAN SCIENTIFIC CONGRESS» 27-28 січня 2020 р. Барселона, Іспанія – С.418-422.

Островська М. Я. «Можливості використання мультимедійних програм у навчанні англійської мови в початковій школі» Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні проблеми психології розвитку особистості» 14-15 травня 2020 р., м. Київ – С. 132-134.

Островська М. Я. Особливості професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у контексті НУШ. / М. Я. Островська // XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Неперервна освіта: актуальні дискурси» 15 – 16 жовтня 2020, м. Ужгород – С. 282-288.

Островська М.Я. Науково-методичні засади формування критичного мислення в учнів початкової школи в контексті європейського виміру в освіті / The System of Management and Peculiarities of Continuous Professional Development of Pedagogues in Conditions of a Multicultural Environment and European Integration. Monograph. Editors:Yaroslav Syvokhop, Tadeusz Pokusa. Opole: The Akademy of Management and Administration in Opole, 2020. // (розділ: Marianna Ostrovska Scientifigc and Metodological Principles of Forming Critical Thinking of Elementaru School Students in the Context of the Turohtan Edukation Area T// Тhe System of Management and Peculiarities of Continuous Professional Development of Pedagogues in Conditions of a Multicultural Environment and European Integration.- Editors:Yaroslav Syvokhop, Tadeusz Pokusa. Opole: The Akademy of Management and Administration in Opole, 2020. – pp. 242.: С. 212-221.

Островська М.Я. Інноваційні технології педагогіки партнерства в початковій школі. 5-ої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні проблеми підвищення стандартів життя у глобалізованому світі»,\\ Монографія 11 – 12 листопада 2020 р. м. Катовіце (Польська Республіка) – pp. 1239. С. 330 – 340.

Островська М. Я. Науково-методичні засади формування критичного мислення в майбутніх учителів початкової школи.// VІI Міжнародної науково-практичної конференції «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка», 10 грудня 2020 року м. Суми – С.83-87.

Островська М. Я., Островський О.О. Особливості створення інноваційного середовища у школі, яка здійснює діяльність у полікультурному середовищі, на основі тріади «учитель-учень-батьки» ХIV Міжнародної інтернет —конференції «INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY» 25—26 січня 2021р., м. Бостон, США – С.95 -105.

Островська М. Я. Інноваційно-гуманістична основа підготовки майбутніх учителів до роботи в початковій школі. ХХХІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії». 31 січня 2021р. м. Переяслав – С. 75-77.

Островська М. Я. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до роботи в інноваційно-гуманістичній парадигмі. II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути» 4-5 лютого 2021 року, м. Дніпро Україна, 2021. – Т.2. – 479 с. – С.179-183.

Островська М. Я. Інноваційно-гуманістичне спрямування підготовки майбутніх учителів початкової школи у ЗВО. ХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Лабіринти реальності» // Науковий журнал «Virtus» 10 лютого 2021р. Україна-Канада – С.104-110.

Островська М. Я. Особливості підготовки майбутніх учителів у контексті реформи початкової школи. LXІ Міжнародна інтернет — конференція «Сучасні виклики науки ХХІ століття» 15 лютого 2021 р. м. Харків – С.157-165.

Островська М. Я., Маргітич К.Є. Компетентнісна спрямованість підготовки майбутніх учителів у контексті реформи початкової школи. XV Міжнародна інтернет — конференція «SCIENCE AND TECHNOLOGY» 22-23 лютого 2021р. Німеччина, Берлін – С.155-163.

Островська М. Я. Науково-методичний супровід інноваційної освіти для сталого розвитку. XVІ Міжнародна інтернет — конференція «SOCIETY AND SCIENCE » 9-10 березня 2021р., Велика Британія, Лідс – С.40-49.

Островська М. Я., Химинець В.В. формування компетентностей майбутніх вчителів початкової школи у контексті НУШ. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Навчання через гру в освітньому просторі україни: досвід, виклики, ідеї та рішення», 18-19 березня 2021 р., м. Запоріжжя – С.60-72.

Островська М. Я., Островський О.О. Створення інноваційного середовища у початковій школі, яка здійснює освітній процес у міжкультурному середовищі. Науковий вісник ніжинського державного університету. Серія: «Психолого-педагогічних наук» Збірник наукових праць №1 25 березня 2021р. м. Ніжин – С. 84-94.

Химинець В.В., Островська М. Я. Еколого-економічна та іноваційно-гуманістична освіта – основа сталого розвитку ІІ Міжнародна наукова конференція «Роль науки та освіти в забезпеченні сталого розвитку» (колективна монографія) 5-6 квітня 2021р., Катовіце, Польща – рр. 980. С.626-638.

Островська М. Я., Химинець В.В., Островський О.О. Компетентнісна та іноваційно-гуманістична освіта – основа сталого розвитку сучасного світу, і міжнародна науково-практична конференція “сталий розвиток, циркулярне управління та екологічна інженерія” ISCMEE 2021 Присвячена 50-річчю Південного наукового центру НАН України і МОН України, 16 квітня 2021 року м. Одеса – С.58-62.

Островська М. Я. Особливості підготовки творчої особистості вчителя початкової школи в контексті вимог НУШ. «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія» V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти», 22-23 квітня 2021 року, м. Вінниця – С. 81-86.

Островська М. Я., Островський О.О. Історичне краєзнавство у формуванні міжкультурної компетентності майбутніх учителів. IХ Регіонального науково-методичного інтернет-семінару «Краєзнавство в інтердисциплінарному контексті розвитку сучасної освіти і науки», 22 квітня 2021 року, м. Ужгород – С. 78-85.

Островська М. Я. Особливості інноваційно-гуманістичної підготовки майбутніх учителів початкової школи у контексті ЄВО. VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів», 13-14 травня 2021 р. м. Мукачево – С.177-179.

Островська М. Я., Островський О.О. Формування міжкультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи в контексті ЄВО. Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (онлайн) «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти», 14 травня 2021 року, м. Житомир – С. 163-167.

Островська М. Я. Особливості підготовки майбутніх учителів у контексті реформи початкової школи.  Науковий вісник ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». Збірник наукових праць  №1(48) 27 травня 2021р. м. Ужгород – С. 315-320.

Островська М. Я. Фахова підготовка майбутніх учителів до інноваційно-гуманістичної діяльності в початковій школі. 3rd eastern european conference of management and economics eecme 2021 Sustainable Development in Modern Knowledge Society Peer-reviewed Conference Proceedings / SI-Ljubljana, May 28, 2021 – C.126-131.