Publikációk

Web of Science:

 1. Химинець В.В., Островська М.Я.,Островський О.О. Competence and innovative, humanistic education – the basis of sustainable development of the modern world/ Компетентнісна та інноваційно-гуманістична освіта – основа сталого розвитку сучасного світу. Web of Conferences journal The 3rd Eastern European Conference of Management and Economics (EECME 2021) – Sustainable Development in Modern Knowledge Society Ljubljana, Slovenia,  2021
 2. SHS Web of Conferences 111, 01019 (2021) EECME 2021 https://doi.org/10.1051/shsconf/202111101019

 

Статті:

 1. Островська М. Я. (Маргітич М.Я.) „Ефективність використання методу проєктів на уроках іноземної мови.” IV Міжнародної наукової конференції «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions», 28 грудня 2018 р.,м. Штутгарт, Німеччина, С.65-73.
 2. Островська М. Я. «Використання аудіо та відеоматеріалів на уроках іноземної мови» Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» №48 м. Переяслав-Хмельницький, 22 січня 2019 р. С.114-117.
 3. Островська М. Я. «Створення та використання навчальних мультимедіа презентацій на уроках англійської мови» IX Міжнародної наукової конференції «Science and Society», 1 лютого 2019 р., м. Гамільтон, Канада, С. 361-372.
 4. Островська М. Я. (Маргітич М.Я.) «Використання новітніх інформаційних технологій навчання у вивченні іноземної мови.»VII Міжнародної наукової конференції «Perspectives of Science and Education», 15-лютого 2019 р. м. Нью Йорк, США, С.405-411.
 5. Островська М. Я. (Маргітич М.Я.) «Запровадження комп’ютерної техніки» Міжнародна науково-практична конференція «Виклики ХХІ століття у сфері середньої та вищої освіти східної та центральної Європи в процесі реформування освіти», 28-29 березня 2019 р., м. Берегове – С.241-247.
 6. Островська М. Я. «Cтворення та використання навчальних мультимедіа презентацій на уроках англійської мови» I міжнародної науково-практичної конференції «Discovery Science», 5 квітня 2019 р. м. Карлові Вари, Чехія. – С.251-261.
 7. Островська М. Я. (Маргітич М.Я.) «Формування інформаційних-технологічних компетентностей у майбутніх вчителів технологій» IV Міжнародній науково-практичній конференції: Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти, 17-18 жовтня 2019 року, м. Херсон – С.214-215.
 8. Островська М. Я. (Маргітич М.Я.) «Використання мультимедійних програм при навчанні англійської мови у початковій школі». Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Випуск 3 «Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника» 24-25 жовтня 2019 року, м. Суми – С.145-147.
 9. Островська М. Я. (Маргітич М.Я.) «Порівняння традиційного навчання з комп’ютерним навчанням» Тридцять другій всеукраїнській практично-пізнавальній конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього», 28 жовтня по 5 листопада 2019 р., м. Дніпро – С.22-24.
 10. Островська М. Я. (Маргітич М.Я.) «Використання аудіо та відеоматеріалів на уроках іноземної мови» II Міжнародній науково-практичній конференції «PERSPECTIVES OF WORLD SCIENCE AND EDUCATION» 30-31 жовтня 2019 року Осака, Японія – С.31-35.
 11. Островська М. Я. (Маргітич М.Я.) «Інтернет як педагогічне середовище. Хмарні технології» XXVІІI Міжнародній науковій конференції студентів і молодих учених “Наука і вища освіта”, 13 листопада 2019 р., м. Запоріжжя – С.224-225.
 12. Островська М. Я. «Технологія групової діяльності» I Міжнародній науково-практичній конференції «EURASIAN SCIENTIFIC CONGRESS» 27-28 січня 2020 р. Барселона, Іспанія – С.418-422.
 13. Островська М. Я. «Можливості використання мультимедійних програм у навчанні англійської мови в початковій школі» Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні проблеми психології розвитку особистості» 14-15 травня 2020 р., м. Київ – С. 132-134.
 14. Островська М. Я. Особливості професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у контексті НУШ. / М. Я. Островська // XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Неперервна освіта: актуальні дискурси» 15 – 16 жовтня 2020, м. Ужгород – С. 282-288.
 15. Островська М.Я. Науково-методичні засади формування критичного мислення в учнів початкової школи в контексті європейського виміру в освіті / The System of Management and Peculiarities of Continuous Professional Development of Pedagogues in Conditions of a Multicultural Environment and European Integration. Monograph. Editors:Yaroslav Syvokhop, Tadeusz Pokusa. Opole: The Akademy of Management and Administration in Opole, 2020. // (розділ: Marianna Ostrovska Scientifigc and Metodological Principles of Forming Critical Thinking of Elementaru School Students in the Context of the Turohtan Edukation Area T// Тhe System of Management and Peculiarities of Continuous Professional Development of Pedagogues in Conditions of a Multicultural Environment and European Integration.- Editors:Yaroslav Syvokhop, Tadeusz Pokusa. Opole: The Akademy of Management and Administration in Opole, 2020. – pp. 242.: С. 212-221.
 16. Островська М.Я. Інноваційні технології педагогіки партнерства в початковій школі. 5-ої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні проблеми підвищення стандартів життя у глобалізованому світі»,\\ Монографія 11 – 12 листопада 2020 р. м. Катовіце (Польська Республіка) – pp. 1239. С. 330 – 340.
 17. Островська М. Я. Науково-методичні засади формування критичного мислення в майбутніх учителів початкової школи.// VІI Міжнародної науково-практичної конференції «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка», 10 грудня 2020 року м. Суми – С.83-87.
 18. Островська М. Я., Островський О.О. Особливості створення інноваційного середовища у школі, яка здійснює діяльність у полікультурному середовищі, на основі тріади «учитель-учень-батьки» ХIV Міжнародної інтернет —конференції «INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY» 25—26 січня 2021р., м. Бостон, США – С.95 -105.
 19. Островська М. Я. Інноваційно-гуманістична основа підготовки майбутніх учителів до роботи в початковій школі. ХХХІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії». 31 січня 2021р. м. Переяслав – С. 75-77.
 20. Островська М. Я. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до роботи в інноваційно-гуманістичній парадигмі. II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути» 4-5 лютого 2021 року, м. Дніпро Україна, 2021. – Т.2. – 479 с. – С.179-183.
 21. Островська М. Я. Інноваційно-гуманістичне спрямування підготовки майбутніх учителів початкової школи у ЗВО. ХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Лабіринти реальності» // Науковий журнал «Virtus» 10 лютого 2021р. Україна-Канада – С.104-110.
 22. Островська М. Я. Особливості підготовки майбутніх учителів у контексті реформи початкової школи. LXІ Міжнародна інтернет — конференція «Сучасні виклики науки ХХІ століття» 15 лютого 2021 р. м. Харків – С.157-165.
 23. Островська М. Я., Маргітич К.Є. Компетентнісна спрямованість підготовки майбутніх учителів у контексті реформи початкової школи. XV Міжнародна інтернет — конференція «SCIENCE AND TECHNOLOGY» 22-23 лютого 2021р. Німеччина, Берлін – С.155-163.
 24. Островська М. Я. Науково-методичний супровід інноваційної освіти для сталого розвитку. XVІ Міжнародна інтернет — конференція «SOCIETY AND SCIENCE » 9-10 березня 2021р., Велика Британія, Лідс – С.40-49.
 25. Островська М. Я., Химинець В.В. формування компетентностей майбутніх вчителів початкової школи у контексті НУШ. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Навчання через гру в освітньому просторі україни: досвід, виклики, ідеї та рішення», 18-19 березня 2021 р., м. Запоріжжя – С.60-72.
 26. Островська М. Я., Островський О.О. Створення інноваційного середовища у початковій школі, яка здійснює освітній процес у міжкультурному середовищі. Науковий вісник ніжинського державного університету. Серія: «Психолого-педагогічних наук» Збірник наукових праць №1 25 березня 2021р. м. Ніжин – С. 84-94.
 27. Химинець В.В., Островська М. Я. Еколого-економічна та іноваційно-гуманістична освіта – основа сталого розвитку ІІ Міжнародна наукова конференція «Роль науки та освіти в забезпеченні сталого розвитку» (колективна монографія) 5-6 квітня 2021р., Катовіце, Польща – рр. 980. С.626-638.
 28. Островська М. Я., Химинець В.В., Островський О.О. Компетентнісна та іноваційно-гуманістична освіта – основа сталого розвитку сучасного світу, і міжнародна науково-практична конференція “сталий розвиток, циркулярне управління та екологічна інженерія” ISCMEE 2021 Присвячена 50-річчю Південного наукового центру НАН України і МОН України, 16 квітня 2021 року м. Одеса – С.58-62.
 29. Островська М. Я. Особливості підготовки творчої особистості вчителя початкової школи в контексті вимог НУШ. «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія» V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти», 22-23 квітня 2021 року, м. Вінниця – С. 81-86.
 30. Островська М. Я., Островський О.О. Історичне краєзнавство у формуванні міжкультурної компетентності майбутніх учителів. IХ Регіонального науково-методичного інтернет-семінару «Краєзнавство в інтердисциплінарному контексті розвитку сучасної освіти і науки», 22 квітня 2021 року, м. Ужгород – С. 78-85.
 31. Островська М. Я. Особливості інноваційно-гуманістичної підготовки майбутніх учителів початкової школи у контексті ЄВО. VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів», 13-14 травня 2021 р. м. Мукачево – С.177-179.
 32. Островська М. Я., Островський О.О. Формування міжкультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи в контексті ЄВО. Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (онлайн) «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти», 14 травня 2021 року, м. Житомир – С. 163-167.
 33. Островська М. Я. Особливості підготовки майбутніх учителів у контексті реформи початкової школи.  Науковий вісник ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». Збірник наукових праць  №1(48) 27 травня 2021р. м. Ужгород – С. 315-320.
 34. Островська М. Я. Фахова підготовка майбутніх учителів до інноваційно-гуманістичної діяльності в початковій школі. 3rd eastern european conference of management and economics eecme 2021 Sustainable Development in Modern Knowledge Society Peer-reviewed Conference Proceedings / SI-Ljubljana, May 28, 2021 – C.126-131.