Павлович Юдіта Павлівна

доцент;
кандидат педагогічних наук
Відділення української філології

Сфера наукових зацікавлень

педагогіка

Публікації

 Публікації Scopus або Web of Science (WoS) за 2018–2023 рр.

 1. Andrea Pevse, Natalka Libak, Yudita Pavlovych, Olena Stativka, Liudmyla Potenko The influence of interactive technologies on the formation of foreign language communicative competence of students of philology majors. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2022, vol. 12, issue 2, special issue XXXI, 30-35

Публікації за 2018–2023 рр., які включені до переліку фахових наукових видань України:

 1. Павлович Ю. П., Певсе А. А. Удосконалення змісту навчальних програм з іноземних мов для початкової школи в країнах Вишеградської четвірки // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка — Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 53. Том 2. — С. 250-259
 2.  Павлович Ю. П., Певсе А. А. Інтерпретація фольклорного образу русалки в словесній та художній творчості Т.Г.Шевченка // Закарпатські філологічні студії. —  Ужгород, 2021.- Вип.20.-Т.2.-С.109-117

Монографії, книги за 2018–2023 рр.

 1. Беца С. Д., Павлишина М. Г., Павлович Ю. П., Певсе А. А. Українська мова: підручник для 6 класу з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом). Чернiвцi: Букрек, 2023. 239 с.: іл.
 2. Беца С. Д., Павлович Ю. П., Певсе А. А. Українська мова: підручник для 5 класу з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом). Чернiвцi: Букрек, 2022. 248 с.: іл.
 3. Тадеєва М.І.,  Годунко Л.В., Павлович Ю.П. Реформування шкільної іншомовної  освіти в країнах Вишеградської четвірки в руслі Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. 2022. 296 с

Головні публікації за 2018–2023 рр.

 1. Павлович Ю. П. Зміст і структура підручника з української мови для 5 класу з навчанням угорською мовою. ІІІ міжнародна конференція «Досвід викладання української мови в недільних та іноземних школах». Ніредьгаза-Будапешт, 9-11 вересня 2022 р.
 2. Тадеєва М.І., Тадеєв П.О., Павлович Ю.П. Розвиток інноваційних технологій в освіті обдарованих: світовий досвід і сучасні виклики. ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Обдаровані діти – скарб нації» Київ, 18-23 серпня 2022 р С.896-906
 3. Тадеєва Марія, Павлович Юдіта. Досвід використання Європейського мовного портфоліо в іншомовній освіті Чеської Республіки. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики» 11 травня 2022 р. Рівне. НУВГП 2022. С.173-177
 4. Павлович Ю. П. Інтерактивні методи дистанційного навчання української мови та літератури в умовах карантину/ Ю. П. Павлович// Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 07 вересня 2021 р. — Бухарест, 2021 — С. 133-137
 5. Тадеєва Марія, Мартинюк Галина, Павлович Юдіта. Удосконалення змісту національних шкільних навчальних програм з іноземних мов. Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики». Рівне, НУВГП. 2021. С. 240-244
 6. Павлович Ю. П. Ефективність застосування інтерактивної дошки на уроках літератури/ Ю. П. Павлович// Наука, освіта, технології, інновації: світові тенденції та регіональний аспект: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 30 серпня 2021 р. — Полтава: ЦФЕНД, 2021 С. 28-29
 7. Tadeyeva М. Rethinking Goals of Foreign Language Teaching in the Global Society of the 21st Century/ Tadeyeva М., Pavlovich Yu.// Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики: матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції, 14 травня 2020 р. – Рівне: НУВГП, 2020. – С. 124-127
 8. Павлович Ю. П. Особливості функціонування ранньої іншомовної освіти у початковій школі країн Вишеградської четвірки/ Ю. П. Павлович//Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики: матеріали ІІ міжвузівської науково-практичної конференції, 15 травня 2019 р. — Рівне, 2019 — С. 136-140
 9. Павлович Ю. П. Формування змісту ранньої іншомовної освіти в Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст./ Ю. П. Павлович// Виклики ХХІ століття у сфері середньої та вищої світи Східної та Центральної Європи  в процесі реформування освіти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 28-29 березня 2019 р. – Берегове, 2019 – С. 343-35