Kutatási területek
педагогіка
Publikációk

Головні публікації останніх років:

  1. Павлович Ю. П. Рання іншомовна освіта в системі безперервної іншомовної освіти в країнах Вишеградської четвірки / Ю. П. Павлович // Нова педагогічна думка. – Рівне, 2014 – № 3. – С. 80 – 82.
  2. Павлович Ю. П. Теоретико-методологічні засади формування змісту ранньої іншомовної освіти в Польщі наприкінці ХХ ст. / Ю.П. Павлович // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія: збірник наукових праць Кримського гуманітарного університету. – Ялта, 2014. – т. 44, ч. 2. – С. 211 – 216.
  3. Павлович Ю. П. Реформаторські зміни в ранній іншомовній освіті Чеської Республіки (кінець ХХ – початок ХХІ століття) / Ю. П. Павлович // Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський, 2016. – т. 20 (1–2016). – С. 377 – 382.
  4. Павлович Ю. П. Основні підходи до формування змісту навчання іноземних мов у початкових школах Словацької Республіки / Ю. П. Павлович // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: збірник наукових праць. – Рівне: РДГУ, 2015. – Вип. 11(54). – С.31 – 34.
  5. Павлович Ю. П. Використання досвіду реформування змісту ранньої іншомовної освіти в країнах Вишеградської четвірки в іншомовній освіті України // М. І. Тадеєва, Ю. П. Павлович / Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: збірник наукових праць. – Рівне: РДГУ, 2017. – Вип. 16 (59). – С. 276 – 279.