Сфера наукових зацікавлень
педагогіка, методика викладання української та угорської мов, вступ до мовознавства
Публікації

Головні публікації останніх років:

  1. Певсе Андрея. Специфіка та проблематика вивчення української мови угорськомовним населенням на Закарпатті. “Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”: Papers of the 3rd International Scientific Conference. November 23, 2018, Stuttgart, Germany. ─ С. 73─78 .
  2. Slaboshevska T., Pevse А.The technology for organizing multimedia future’s teachers training. KELM (knowledge, education, law, management). Fundacja “Oświata i Nauka Bez Granic PRO FUTURO”. 2017. № 4 (20). Р. 333‑347
  3. Певсе А.А.Структура підготовки майбутніх учителів-філологів до використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійно-педагогічної діяльності Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; упор. Л. Л. Макаренко. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Випуск СXХХVІІ (137). –  (Серія педагогічні науки)
  4. Певсе А.А.Психолого-педагогічні умови створення і використання комп’ютерних програм навчального призначення з філології для формування інформаційної культури Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Випуск 31 : збірник наукових праць / за науковою ред. академіка В. І. Бондаря. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019.
  5. Макаренко Л.Л., Певсе А.А. Соціокультурний аспект формування інформаційної культури сучасного педагога Тенденції сучасної підготовки майбутніх учитлів початкової школи: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Умань : Візаві,2019. – С.89-92.