Kutatási területek
педагогіка, методика викладання української та угорської мов, вступ до мовознавства
Publikációk

Az elmúlt évek további fontosabb publikációi:

 1. Певсе Андрея. Специфіка та проблематика вивчення української мови угорськомовним населенням на Закарпатті. “Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”: Papers of the 3rd International Scientific Conference. November 23, 2018, Stuttgart, Germany. ─ С. 73─78 .
 2. Slaboshevska T., Pevse А.The technology for organizing multimedia future’s teachers training. KELM (knowledge, education, law, management). Fundacja “Oświata i Nauka Bez Granic PRO FUTURO”. 2017. № 4 (20). Р. 333‑347
 3. Певсе А.А.Структура підготовки майбутніх учителів-філологів до використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійно-педагогічної діяльності Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; упор. Л. Л. Макаренко. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Випуск СXХХVІІ (137). –  (Серія педагогічні науки)
 4. Певсе А.А.Психолого-педагогічні умови створення і використання комп’ютерних програм навчального призначення з філології для формування інформаційної культури Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Випуск 31 : збірник наукових праць / за науковою ред. академіка В. І. Бондаря. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019.
 5. Макаренко Л.Л., Певсе А.А. Соціокультурний аспект формування інформаційної культури сучасного педагога Тенденції сучасної підготовки майбутніх учитлів початкової школи: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Умань : Візаві,2019. – С.89-92.
 6. Певсе Андрея. Інформаційна культура особистості вчителя у соціокультурному вимірі. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Випуск 31 : збірник наукових праць / за науковою ред. академіка В. І. Бондаря. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019.
 7. URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/3086 Фахове видання України, Категорія Б.
 8. Певсе А. А., Макаренко Л. Л. Електронні освітні ресурси та хмаро орієнтовані засоби навчання у професійній діяльності філологів. Наукові записки: зб. наук. статей / упор. Л. Л. Макаренко. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. Вип. СХХХХVIII (148). С. 92-101. Фахове видання України, Категорія Б.
 9. Павлович Ю., Певсе А. Інтерпретація фольклорного образу русалки в словесній та художній творчості Т.Г.Шевченка // Закарпатські філологічні студіі. – Ужгород, 2021.- Вип.20.-Т.2.-С.109-117. Фахове видання України, Категорія Б.
 10. Павлович Ю., Певсе А. Удосконалення змісту навчальних програм з іноземних мов для початкової школи в країнах Вишеградської четвірки //Актуальні питання гуманітарних наук. –Дрогобич, 2022.-Вип.53. Т.2. –С.250-258. Фахове видання України, Категорія Б.
 11. Макаренко Л. Л., Певсе А. А. Дидактичний потенціал цифрових технологій у системі професійної підготовці фахівців філологічного профілю// Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 2022. Вип. 88.–C. 140–147. Фахове видання України, Категорія Б.