Сфера наукових зацікавлень
Історія Східно-Центральної Європи після Першої світової війни, Історія Закарпаття, історія України між двома світовими війнами, історія національних меншин, історична пам'ять
Публікації

Scopus and Web of Science (WOS):

Імре Сакал: Спроба створення русинської автономії в Угорщині у 1918-1919 рр. RUSIN INTERNATIONAL JOURNAL OF HISTORY, 2020/61. pp. 111-131.

Головні публікації останніх 5 років:

  1. Fedinec Csilla – Szakál Imre – Csernicskó István: A magyarországi ruszinok és ukránok Budapest, Magyar Nemzeti Levéltár, 2020. 274 p.
  2. Szakál Imre: Hajótöröttek. A kárpátaljai magyar tisztviselők helyzete 1918 után. In: Papp Klára – Bárány Attila Pál – Kerepeszki Róbert – Pallai László (szerk.): Kultúra, művelődés, agrárium. Tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára. Debrecen, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 2020. pp. 309–320.
  3. Szakál Imre: Jászi Oszkár és a ruszinok: a ruszin önrendelkezés esélyei 1918–1919-ben. In: Fedinec Csilla – Csernicskó István (szerk.): „Ruszin voltam, vagyok, leszek…”. Népismereti olvasókönyv Budapest, Gondolat Kiadó–Charta XXI Egyesület, 2019. pp. 92-116.
  4. Szakál Imre: „Rend, fegyelem, összetartás, s nem lesz panasz többé a Kárpátok bércei között”: Iratok Ruszka Krajna történetéhez (1918–1919). Beregszász–Ungvár, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2018. 248 p.
  5. Szakál Imre: Telepesek és telepes falvak a csehszlovák Kárpátalján. Budapest, Kalligram Könyvkiadó–MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet, 2017. 180 p.