Сфера наукових зацікавлень
Історія Східно-Центральної Європи після Першої світової війни, Історія Закарпаття, історія України між двома світовими війнами, історія національних меншин, історична пам'ять
Публікації

Публікації, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science (WoS):

  1. Фединець Чілла – Сакал Імре: Одне з державних утворень карпатських русинів – Гуцульська Республіка. In: Rusin. 2021. №64. pp. 115-134. (WoS, Scopus). DOI: 10.17223/18572685/64/6
  2. Сакал Імре: Спроба створення русинської автономії в Угорщині у 1918-1919 рр. In: Rusin. 2020. №61. pp. 111-131. (WoS, Scopus). DOI: 10.17223/18572685/61/7

 Монографії, книги:

  1. Fedinec Csilla – Font Márta – Szakál Imre – Varga Beáta: Ukrajna története: régiók, identitás, államiság. Budapest, Magyarország. Társadalomtudományi Kutatóközpont, Gondolat Kiadó, 444 p. (2021)
  2. Szakál Imre: Az első Csehszlovák Köztársaság időszaka (1918-1938). In: Kárpátalja története. Örökség és kihívások: monográfia. Szerkesztőbizottság: Brenzovics László (szerk.-biz. elnöke), Csatáry György (főszerk.), Dobos Sándor, Orbán Melinda (felelős szerk.), Braun László, Szakál Imre, Szamborovszkyné Nagy Ibolya (szerk.-biz. tagjai). II. RF KMF – „RIK-U” Kft., Beregszász–Ungvár, 2021. 399-448. o. (ISBN 978-617-8046-21-7) (Link: https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2021/11/karpatalja_tort_kotet_2021-11-11.pdf)
  3. Fedinec Csilla – Szakál Imre – Csernicskó István: A magyarországi ruszinok és ukránok. Budapest, Magyarország : Magyar Nemzeti Levéltár, 274 p. (2020)
  4. Szakál Imre (2018): “Rend, fegyelem, összetartás, s nem lesz panasz többé a Kárpátok bércei között”: Iratok Ruszka Krajna történetéhez (1918 – 1919). Beregszász, Ukrajna , Ungvár, Ukrajna : II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 248 p. (2018)

Головні публікації:

  1. Szakál Imre: Ungarn in der Ukraine: historische Dimensionen und aktuelle Herausforderungen. EUROPAISCHES JOURNAL FUR MINDERHEITENFRAGEN 15 : 1-2 pp. 74-93. , 20 p. (2022)
  2. Szakál Imre: The Question of Collaboration and the Politics of Memory in Ukraine. In: Bitunjac, Martina – H. Schoeps, Julius (eds.): Complicated Complicity. European Collaboration with Nazi Germany during World War II. Berlin–Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2021. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110671186-019
  3. Szakál Imre: Hajótöröttek. A kárpátaljai magyar tisztviselők helyzete 1918 után. In: Papp Klára – Bárány Attila Pál – Kerepeszki Róbert – Pallai László (szerk.): Kultúra, művelődés, agrárium. Tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára. Debrecen, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 2020. pp. 309–320.
  4. Szakál Imre: Jászi Oszkár és a ruszinok: a ruszin önrendelkezés esélyei 1918–1919-ben. In: Fedinec Csilla – Csernicskó István (szerk.): „Ruszin voltam, vagyok, leszek…”. Népismereti olvasókönyv Budapest, Gondolat Kiadó–Charta XXI Egyesület, 2019. pp. 92-116.