Kutatási területek

Kelet-Közép-Európa története az első világháború után, Kárpátalja története, két világháború közötti ukrán történelem, kisebbségtörténet, emlékezettörténet

Publikációk

Scopus és Web of Science (WoS) besorolású publikációk:

  1. Фединець Чілла – Сакал Імре: Одне з державних утворень карпатських русинів – Гуцульська Республіка. In: Rusin. 2021. №64. pp. 115-134. (WoS, Scopus). DOI: 10.17223/18572685/64/6
  2. Сакал Імре: Спроба створення русинської автономії в Угорщині у 1918-1919 рр. In: Rusin. 2020. №61. pp. 111-131. (WoS, Scopus). DOI: 10.17223/18572685/61/7

Könyvek és monográfiák:

  1. Fedinec Csilla – Font Márta – Szakál Imre – Varga Beáta: Ukrajna története: régiók, identitás, államiság. Budapest, Magyarország. Társadalomtudományi Kutatóközpont, Gondolat Kiadó, 444 p. (2021)
  2. Szakál Imre: Az első Csehszlovák Köztársaság időszaka (1918-1938). In: Kárpátalja története. Örökség és kihívások: monográfia. Szerkesztőbizottság: Brenzovics László (szerk.-biz. elnöke), Csatáry György (főszerk.), Dobos Sándor, Orbán Melinda (felelős szerk.), Braun László, Szakál Imre, Szamborovszkyné Nagy Ibolya (szerk.-biz. tagjai). II. RF KMF – „RIK-U” Kft., Beregszász–Ungvár, 2021. 399-448. o. (ISBN 978-617-8046-21-7) (Link: https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2021/11/karpatalja_tort_kotet_2021-11-11.pdf)
  3. Fedinec Csilla – Szakál Imre – Csernicskó István: A magyarországi ruszinok és ukránok. Budapest, Magyarország : Magyar Nemzeti Levéltár, 274 p. (2020)
  4. Szakál Imre (2018): “Rend, fegyelem, összetartás, s nem lesz panasz többé a Kárpátok bércei között”: Iratok Ruszka Krajna történetéhez (1918 – 1919). Beregszász, Ukrajna , Ungvár, Ukrajna : II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 248 p. (2018)

Fontosabb publikációk:

  1. Szakál Imre: Ungarn in der Ukraine: historische Dimensionen und aktuelle Herausforderungen. EUROPAISCHES JOURNAL FUR MINDERHEITENFRAGEN 15 : 1-2 pp. 74-93. , 20 p. (2022)
  2. Szakál Imre: The Question of Collaboration and the Politics of Memory in Ukraine. In: Bitunjac, Martina – H. Schoeps, Julius (eds.): Complicated Complicity. European Collaboration with Nazi Germany during World War II. Berlin–Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2021. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110671186-019
  3. Szakál Imre: Hajótöröttek. A kárpátaljai magyar tisztviselők helyzete 1918 után. In: Papp Klára – Bárány Attila Pál – Kerepeszki Róbert – Pallai László (szerk.): Kultúra, művelődés, agrárium. Tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára. Debrecen, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 2020. pp. 309–320.
  4. Szakál Imre: Jászi Oszkár és a ruszinok: a ruszin önrendelkezés esélyei 1918–1919-ben. In: Fedinec Csilla – Csernicskó István (szerk.): „Ruszin voltam, vagyok, leszek…”. Népismereti olvasókönyv Budapest, Gondolat Kiadó–Charta XXI Egyesület, 2019. pp. 92-116.