Шаш Еники Людвиківна

доцент;
доктор філософії з галузі науки про землю
Кафедра географії та туризму

Сфера наукових зацікавлень

туризм, туризм Закарпаття

Публікації

Публікації в Scopus або Web of Science:

 1. Enikő Sass: The Impact of Eastern Ukrainian Armed Conflicton Tourism in Ukraine. GeoJournal of Tourism and Geosites, Year XIII, vol. 30, № 2 supplement, Orade, 2020, рp. 880-888. ISSN 2065-1198, E-ISSN 2065-0817, https://doi.org/10.30892/gtg.302spl14-518. (SCOPUS)

Головні публікації останніх років:

 1. Szabó Géza, Závodi Bence, Sass Enikő: A helyi termékek szerepe és lehetőségei a turizmusban. In: Aubert A. (szerk): Interregionális kutatási eredmények a turizmusban: örökségvédelem, intézményrendszer, helyi termékek (Hun-Au-Slo-Ukr), PTE TTK FFI Turizmus Tanszék, Kontraszt Plusz Kft., Pécs, 2021, pp. 91-110. ISBN: 978-963-429-632-4
 2. Géza Szabó, Bence Závodi, Enikő Sass: The Role and Potential of Local Products in Tourism, In: Aubert A. (szerk): Interregionális kutatási eredmények a turizmusban: örökségvédelem, intézményrendszer, helyi termékek (Hun-Au-Slo-Ukr), PTE TTK FFI Turizmus Tanszék, Kontraszt Plusz Kft., Pécs, 2021, pp. 111-130. ISBN: 978-963-429-632-4
 3. Berghauer Sándor, Sass Enikő, Tarpai József, Tóth Attila: A helyi termékekben rejlő turisztikai erőforrások Kárpátalján. Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, V. évfolyam 3. szám, Orfű-Pécs, CampInvest Kft., 2020, pp. 57-73. ISSN 2498-6984 (online), ISSN 2677-0431 (nyomtatott), DOI:10.15170/TVT.2020.05.03.04
 4. Ендре Дєрдь Бартфоі, Еники Шаш: Минуле, сьогодення та майбутнє оздоровчого туризму на Закарпатті [A gyógyturizmus múltja, jelene és jövője Kárpátalján]. In: Orosz I., Keresztény I., Bacsó R., Iváncsó E. (szerk.): LIMES. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. Beregszász–Ungvár, 2016, С. 269-280. УДК 001.89. ББК 72.4. L74. ISSN 2411-4081
 5. Sass Enikő, Bártfai Endre György, Angler Kinga: A kárpátaljai borturizmus helyzete és fejlesztésének lehetősége; BORÁSZATI FÜZETEK XXVII, 2017, (1). 30-34.
 6. Sass Enikő: A felvidéki és kárpátaljai falusi turizmus összehasonlító jellemzése/ A Comparative Study of the Characteristics of Rural Tourism in Transcarpathia and in the Metszetek, Társadalomtudományi folyóirat / Cross-sections social science journal. Tematikus tanulmányok – Kárpátalja társadalma.Vol.7 No.1., Debrecen,2018, С. 63-90.
 7. Бергхауер О., Шаш Е., Торпоі Й., Товт А.: Різноманітніст продуктів традиційного локального та крафтового виробництва Закарпаття та їх важливість у сфері туризму. Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності: міжнародна науково-практична конференція, 26-27 листопада [матеріали конференції]. – Львів: ЛДУФК, 2020, С. 201-204.
 8. Sass Enikő, Berghauer Sándor: Helyzetkép az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Program turizmusra gyakorolt hatásairól/A General Survey on the Impact of Egán Ede Transcarpathian Economic Development Program on Tourism. In: Berghauer S., Dávid L. D., Dnyisztrjanszkij M., Fodor Gy., Gergely L., Gönczy S., Izsák T., Mocá A., Molnár D. I., Molnár J., Nagy T., Oláh N., Papp G., Sass E., Scsuka H., Tóth A., Vince T., Virván O. (szerk.): Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok, tanulmánykötet, 2. kötet, Ungvár, „RIK-U” Kft., 2020, pp. 575-584.
 9. Іжак Т. Й., Шаш Е. Л.: Фестивалі Закарпаття. // VІІІ. міжнародна науково-практичної конференція „Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання”,м. Черкаси, 2017, С. 315- УДК 338.48(063).ББК 65.433. М 34. ISBN 978-966-920-101-0
 10. Bártfai Endre György, Sass Enikő: Kárpátalja gyógyturizmusának gyökerei az 1930-as évek végén. In: András I., Rajcsányi-Molnár M. (szerk.): East-west cohesion: strategical study volumes. Nemzetközi Tudományos Konferencia, Szabadka, Čikoš Group, 2017, 291-301.ISBN:978-86-82621-28-7
 11. Sass Enikő, Berghauer Sándor (szerk.): Kárpátalja magyarlakta területeinek turisztikai helyzetfelmérése [Туристичне дослідження територій Закарпаття з угорським населенням]. Kutatási beszámoló. Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács, Beregszász, Gáborprint, 2019, 66 p.
 12. Berghauer Sándor, Sass Enikő (szerk.): A kárpátaljai magyarság turizmusfejlesztési stratégiája [Стратегія розвитку туризму угорської спільноти Закарпаття]. Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács, Beregszász, Gáborprint, 2019, 76 p.
 13. Enikő Sass: A Study on Rural Tourism as a Rural Development Breaking Point in the Hungarian Minority Inhabited Areas in Slovakia and Ukraine. In: Dr. Szalók Cs. (szerk): Változások és kihívások a turizmusban. Tanulmánykötet. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, 2017, pp. 167-181. ISBN 978-615-5607-36-3
 14. Sass Enikő: Kárpátalja fesztiváljainak elemzése internetes megjelenésük alapján. In Jászberényi M., Zátori A., Ásványi K. (szerk): Fesztiválturizmus. Akadémia Kiadó Zrt., Budapest, 2016, pp. 368-382. ISBN: 9789630597159
 15. Кормочі З., Шаш Е. Вино і бограч, або присутність мов у лінгвістичному ландшафті Закарпатських гастрофестивалів. Мовознавчий вісник: зб. наук. пр. / Гол. ред. Л. В. Шитик. Черкаси: видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2022. Вип.  С. 47–59. DOI: 10.31651/2226-4388-2022-33-69-84.
 16. Karmacsi Z. – Sass E. 2023: A fesztiválturizmus nyelvi tájképe Kárpátalján. Acta Academiae Beregsasiensis, Philologica, 2023, II. évfolyam, 1. szám: 139–160. https://doi.org/10.58423/2786-6726/2023-1-139-160
 17. Sass, E., Berghauer, S., Tóth, A. és Linc, A. 2023: A Covid-19 hatása a magyar idegenforgalmi vállalkozók turisztikai tevékenységére Kárpátalján, Tér és Társadalom, 37(3), o. 176–201. doi: 10.17649/TET.37.3.3464.

Загальна інформація

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

 • 2021- ,член Закарпатського Відділення Угорської Академії Наук
 • 2020- ,член  Угорська академічна рада Закарпаття
 • 2019- , член-засновник, Закарпатське відділення Угорського географічного товариства
 • 2016- , Закарпатська угорська туристична рада, керівник профкомісії з сільського зеленого туризму
 • 2014-2016, член, Закарпатська угорська туристична рада
 • 2009- ,член-засновник, Спілка власників садиб сільського туризму із збереженням народних традицій с. Косонь, заступник керівника

Підвищення кваліфікації:

 • 2020 – Печський Університет Угорщина), Природничий факультет, Докторська Школа Науки про Землю.
 • 2005 – Печський університет (Угорщина). Спеціальність: Спеціаліст по туризму. (borturizmus szakirány).
 • 2003 – Закарпатський угорський педагогічний інститут. Спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова і географія. Кваліфікація: Вчитель англійської мови, всесвітньої літератури та географії, організатор туристичної роботи.
 • A digitális pedagógia alkalmazása a mindennapi gyakorlatban. 20 órás pedagógus továbbképzés. Beregszász, 2017. június 9-10.
 • Dráhománov Egyetem oktatói továbbképzés 2018. október 22. – november 09.

 

Вебінари:

 1. Clarivate, online, 2020.09.8-11., 2021.02.11., 2021.03.9-12., 2021.04.5-9., webinárium, 14 óra/14 годин
 2. Компанія “Наукові публікації – Publ.Science”, online, 2021.03.29-2021.04.02., №АА1641/02.04.2021, webinárium, 10 óra/10 годин
 3. BrightTalk, online, жовтня 2020, листопада 2020, webinárium, 6 óra/6 годин
 4. Ukraine Scientific Publications, Certificate №АА 2716/19.11.2021, webinárium, 30 óra/30 годин = 1 ECTS
 5. Kurt A. Stahura, Professor of Niagara University: Tourism and Hospitality, The course was organised by Niagara University and the Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education, Niagara-Berehove, 2023 February-April, Duration: 15 hours. ECTS: 0,5 (half) credit CERTIFICATE No: TUR-93