Kutatási területek

turizmus, Kárpátalja turizmusa

Publikációk

Az elmúlt 5 év fontosabb publikációi:

 1. Szabó G., Závodi B., Sass E.: A helyi termékek szerepe és lehetőségei a turizmusban. In: Aubert A. (szerk): Interregionális kutatási eredmények a turizmusban: örökségvédelem, intézményrendszer, helyi termékek (Hun-Au-Slo-Ukr), PTE TTK FFI Turizmus Tanszék, Kontraszt Plusz Kft., Pécs, 2021, pp. 91-110.
 2. , Szabó, B., Závodi, E., Sass: The Role and Potential of Local Products in Tourism, In: Aubert A. (szerk): Interregionális kutatási eredmények a turizmusban: örökségvédelem, intézményrendszer, helyi termékek (Hun-Au-Slo-Ukr), PTE TTK FFI Turizmus Tanszék, Kontraszt Plusz Kft., Pécs, 2021, pp. 111-130.
 3. Berghauer S., Sass E., Tarpai J., Tóth A.: A helyi termékekben rejlő turisztikai erőforrások Kárpátalján. Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, V. évfolyam 3. szám, Orfű-Pécs, CampInvest Kft., 2020, 57-73., DOI:10.15170/TVT.2020.05.03.04
 4. , Sass: The Impact of Eastern Ukrainian Armed Conflict on Tourism in Ukraine. GeoJournal of Tourism and Geosites, Year XIII, vol. 30, № 2 supplement, Orade, 2020, рp. 880-888. https://doi.org/10.30892/gtg.302spl14-518. SCOPUS
 5. Бергхауер О., Шаш Е., Торпоі Й., Товт А.: Різноманітніст продуктів традиційного локального та крафтового виробництва Закарпаття та їх важливість у сфері туризму. Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності: міжнародна науково-практична конференція, 26-27 листопада. [матеріали конференції]. – Львів: ЛДУФК, 2020, pp. 201-204.
 6. Sass E., Berghauer S.:Helyzetkép az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Program turizmusra gyakorolt hatásairól/ A General Survey on the Impact of Egán Ede Transcarpathian Economic Development Program on Tourism. In: Berghauer S., Dávid L. D., Dnyisztrjanszkij M., Fodor Gy., Gergely L., Gönczy S., Izsák T., Mocá A., Molnár D. I., Molnár J., Nagy T., Oláh N., Papp G., Sass E., Scsuka H., Tóth A., Vince T., Virván O. (szerk.): Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok, tanulmánykötet, 2. kötet, Ungvár, „RIK-U” Kft., 2020, pp. 575-584.
 7. Sass E., Berghauer S. (szerk.): Kárpátalja magyarlakta területeinek turisztikai helyzetfelmérése [Туристичне дослідження територій Закарпаття з угорським населенням]. Kutatási beszámoló. Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács, Beregszász, Gáborprint, 2019, p. 66.
 8. Berghauer S., Sass E. (szerk.):A kárpátaljai magyarság turizmusfejlesztési stratégiája [Стратегія розвитку туризму угорської спільноти Закарпаття]. Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács, Beregszász, Gáborprint, 2019, p. 76.
 9. Sass E.: A felvidéki és kárpátaljai falusi turizmus összehasonlító jellemzése / A Comparative Study of the Characteristics of Rural Tourism in Transcarpathia and in the Metszetek, Társadalomtudományi folyóirat / Cross-sections social science journal. Tematikus tanulmányok – Kárpátalja társadalma. Vol. 7 No. 1., Debrecen, 2018, pp. 63-90.
 10. Іжак Т. Й., Шаш Е. Л.: Фестивалі Закарпаття. VІІІ міжнародна науково-практичної конференція „Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання”, м. Черкаси, 2017, 315-319. УДК 338.48(063).ББК 65.433. М 34.
 11. Bártfai E. Gy., Sass E.: Kárpátalja gyógyturizmusának gyökerei az 1930-as évek végén. In: András I., Rajcsányi-Molnár M. (szerk.): East-west cohesion: strategical study volumes. Nemzetközi Tudományos Konferencia, Szabadka, Čikoš Group, 2017, 291-301.
 12. Sass: A Study on Rural Tourism as a Rural Development Breaking Point in the Hungarian Minority Inhabited Areas in Slovakia and Ukraine. In: Dr. Szalók Cs. (szerk): Változások és kihívások a turizmusban. Tanulmánykötet. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, 2017, pp. 167-181.
 13. Sass E., Bártfai E. Gy., Angler K.: A kárpátaljai borturizmus helyzete és fejlesztésének lehetősége; BORÁSZATI FÜZETEK XXVII, 2017: (1). 30-34.
 14. Кормочі З., Шаш Е. Вино і бограч, або присутність мов у лінгвістичному ландшафті Закарпатських гастрофестивалів. Мовознавчий вісник: зб. наук. пр. / Гол. ред. Л. В. Шитик. Черкаси: видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2022. Вип.  С. 47–59. DOI: 10.31651/2226-4388-2022-33-69-84.
 15. Karmacsi Z. – Sass E. 2023: A fesztiválturizmus nyelvi tájképe Kárpátalján. Acta Academiae Beregsasiensis, Philologica, 2023, II. évfolyam, 1. szám: 139–160. https://doi.org/10.58423/2786-6726/2023-1-139-160
 16. Sass, E., Berghauer, S., Tóth, A. és Linc, A. 2023: A Covid-19 hatása a magyar idegenforgalmi vállalkozók turisztikai tevékenységére Kárpátalján, Tér és Társadalom, 37(3), o. 176–201. doi: 10.17649/TET.37.3.3464.

Általános információk

Szakmai egyesületekben való részvétel:

 • 2021- , tag, Magyar Tudományos Akadémia köztestületének külső tagja
 • 2020- , tag, Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács tagja
 • 2019- , alapító tag, Magyar Földrajzi Társaság Kárpátaljai Területi Osztály
 • 2016- , tag, szakbizottság vezető, Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács, falusi turizmus szakbizottság
 • 2014-2016, tag, Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács
 • 2009- ,alapító tag, Mezőkaszonyi Falusi Vendégfogadók és Hagyományőrzők Egyesület, alelnök

Szakmai továbbképzés:

 • Pécsi Tudományegyetem, Földtudományi Doktori Iskola, PhD
 • 2005 – Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, turizmus szakértő (borturizmus szakirány)
 • 2003 – Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, angol nyelv, világirodalom és földrajz szakos tanár, valamint a honismereti turisztikai munka szervezője
 • A digitális pedagógia alkalmazása a mindennapi gyakorlatban. 20 órás pedagógus továbbképzés. Beregszász, 2017. június 9-10.
 • Dráhománov Egyetem oktatói továbbképzés 2018. október 22. – november 09.

 

Webináriumok:

 1. Clarivate, online, 2020.09.8-11., 2021.02.11., 2021.03.9-12., 2021.04.5-9., webinárium, 14 óra/14 годин
 2. Компанія “Наукові публікації – Publ.Science”, online, 2021.03.29-2021.04.02., №АА1641/02.04.2021, webinárium, 10 óra/10 годин
 3. BrightTalk, online, жовтня 2020, листопада 2020, webinárium, 6 óra/6 годин
 4. Ukraine Scientific Publications, Certificate №АА 2716/19.11.2021, webinárium, 30 óra/30 годин = 1 ECTS
 5. Kurt A. Stahura, Professor of Niagara University: Tourism and Hospitality, The course was organised by Niagara University and the Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education, Niagara-Berehove, 2023 February-April, Duration: 15 hours. ECTS: 0,5 (half) credit CERTIFICATE No: TUR-93