Публікації

SCOPUS та Web of Science Core Collection:

Pedagogy Students’ Professional Competence Formation.// Науково-практичний журнал „ Наука і освіта ”  Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, №10, 2017/CLXIII, ст.188-193.

Монографії:

Силадій І.М. Управлінські компетенції у професійній діяльності викладача. // Колективна монографія, НПУ імені М.П.Драгоманова,  – К.: Аграр Медіо Груп, 2015 – 384с.

Методичні видання:

Силадій І.М. Методичні рекомендації до вивчення дисциплін магістрантами педагогічних спеціальностей.// ЗУІ імені Ференца Ракоці ІІ, затверджено ВР протокол №4 від 07.04.2017 – 32 с.  м. Берегово

Силадій І.М. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інформаційні технології і системи управління ” для магістрів. // ЗУІ імені Ференца Ракоці ІІ, затверджено ВР протокол №1 від 28.08.2017 – 30 с. м. Берегово

Силадій І.М. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Педагогічний менеджмент ” магістрантами. // ЗУІ імені Ференца Ракоці ІІ, 38 с. м. Берегово

Силадій І.М. Методичні матеріали майбутнім випускникам педагогічних спеціальностей. // ЗУІ імені Ференца Ракоці ІІ, 72 с. м. Берегово

Статті:

Силадій І.М. Аксіологічні основи демократизації освіти. // Збірник наукових праць. Педагогіка формування творчої особистості у вищий і загальноосвітніх школах: КПІ Запоріжжя: КПУ, 2019. Вип.62. с.152 Т.1.

Силадій І.М. Відповідальність педагога і свобода вибору змісту і технологій освіти. // «Наукові записки Бердянського педагогічного університету. Серія «Педагогічні науки». Вип.1, 2019, с.83-91.

Силадій І.М. Демократизація як свобода вибору моделі освітнього процесу. // «Освітній дискурс». Вип. 13(5), 2019, с.45-56.

Силадій І.М. Педагогічний дискурс – основні технології і спрямування. // Науковий вісник Мукачівського державного університету, серія «Педагогіка та психологія», вип.1(9), 2019, с. 158-161.

Силадій І.М. Основні моделі демократичного управління освітою у провідних країнах світу.// Міжнародна науково-практична конференція «Виклики 21 століття у сфері середньої та вищої освіти східної та центральної Європи в процесі реформування освіти». Берегово, 28-29 березня 2019 року. Збірник наукових робіт ст.401.

Силадій І.М. Ресурси і стимули педагогічного дискурсу в сучасному українському суспільстві.// Освітній дискурс: збірник наукових праць.Вип.4(3-4),2 с.54-62. Гірська школа українських Карпат. Наукове-фахове видання. ДВНЗ  «Прикарпатський національний університет ім. В Стефаника». №19, 2018, Івно-Франківськ, с. 13-17.

Силадій І.М. Необхідність впровадження у педагогічних університетах курсу «Основи демократії» // Гуманізація навчально-виховного процесу Донбаського державного педагогічного університету. №4(90), 2018, с. 141-158.

Силадій І.М. Основні фактори формування демократичних цінностей студентської молоді. // Наукові записки «Педагогіка», серія педагогічні науки в НПУ імені М.П. Драгоманова, Вип. 140, 2018, с.194-204.

Силадій І.М. Демократична освіта для демократичного суспільства в умовах євроінтеграції. // Міжнародна науково-практична конференція „Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах евроінтеграції  – Мукачево :МДУ, 2017 – 224с. Науковий вісник  „Педагогіка та психологія”.

Силадій І.М. Освіта  в умовах трансформації. // XXVIII Міжнародна наукова інтернет-конференція „Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації” ДВЗ „Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди. 2017р.

Силадій І.М. Demokratic education to prepare future pedagoguec in pedagogical universities. // НПУ імені М.П. Драгоманова, Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць/Гол. Ред.. В.М. Вашкевич. – К: „Видавництво Гілея”, 2017. – Вип.117(2) – 206 с.

Силадій І.М. Нові тенденції в розвитку вітчизняної освіти. // Вища освіта України. – 2017. – №1. – С. 59-64

Силадій І.М. Професійні компетенції педагога – менеджера в управлінні освітнім процесом. // Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми та перспективи професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграції ”. м. Кропивницький НАУ 16 -17.03.2017 року.

Силадій І.М. Головні виклики європейського вектору розвитку української освіти.// НПУ імені М.П.Драгоманова, Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць/Гол. Ред.. В.М.Вашкевич. – К: „Видавництво Гілея”, 2016. – Вип.115(12) – 500 с.

Силадій І.М. „Демократична освіта” майбутніх педагогів. // Актуальні проблеми навчання і виховання в умовах інтеграційних процесів в освітньому та науковому просторі: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. Мукачево/Ред.кол. В.І.Кобаль та – Мукачево :МДУ, 2016 – 224с.

Силадій І.М. Розвиток освіти в контексті основних викликів глобалізації. // Педагогіка: К. Вища Освіта України, №4 2016 року, ст.34-38.