Publikációk

Монографії

 1. Силадій І.М. Глобалізація системи освіти: механізми демократичної модернізації / – Ужгород : РІК-У, 2020. – 376 с.
 2. Силадій І.М. Управлінські компетенції у професійній діяльності викладача. Колективна монографія, НПУ імені М.П.Драгоманова, – К.: Аграр Медіо Груп, 2015. – 384с.

Web of Science

Training of Future Teachers for the Patriotic Upbringing of Senior Preschool Children. – 2021, Vol. 13 №1(2021): Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. http://www.lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2674

Кандидат педагогічних наук (Захист: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. Диплом кандидата педагогічних наук ДК № 009049 від 26 жовтня 2012 р.),

Наукова спеціальність: 13.00.04 теорія і методика професійної освіти.

Підвищення кваліфікації: НПУ ім. М.П. Драгоманова, від 7 грудня 2018 р.

12 СС 02125295

Основні наукові праці:

Монографії

 1. Силадій І.М. Глобалізація системи освіти: механізми демократичної модернізації / – Ужгород : РІК-У, 2020. – 376 с.
 2. Силадій І.М. Управлінські компетенції у професійній діяльності викладача. Колективна монографія, НПУ імені М.П.Драгоманова, – К.: Аграр Медіо Груп, 2015. – 384с.

Web of Science

Training of Future Teachers for the Patriotic Upbringing of Senior Preschool Children. – 2021, Vol. 13 №1(2021): Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. http://www.lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2674

 

Статті

 1. Силадій І. Розвиток освіти в контексті основних викликів глобалізації. Педагогіка.К. : Вища Освіта України, № 4, 2016 року, С.34-38.
 2. Демократизація як відповідь освіти на виклики глобалізованого світу//ВОУ. – № 1- 2016. – С. 54-59.
 3. Силадій І. Основні фактори формування демократичних цінностей студентської молоді//ВОУ. – №3. – 2017. – С. 76-83.
 4. Силадій І. Нові тенденції у розвитку вітчизняної освіти//ВОУ. – №1. – 2017. – С. 59-61.
 5. Силадій І. Основні напрями наукової актичності педагога-новатора / Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис/ Інститут вищої освіти АПН України. – К. : «Педагогічна преса», 2017. №2. С.39-45.
 6. Силадій І. М. Головні виклики європейського вектору розвитку української освіти НПУ імені М.П.Драгоманова, Гілея: Науковий вісник. Збірник наукових праць/Гол. Ред.. В.М.Вашкевич. – К: «Видавництво Гілея», 2016. – Вип.115(12) – 500 с.
 7. Силадій І. М. Педагогічна творчість як основа демократизації освіти. Вісник Чернігівський колегіум. Вип. 2(158). 2018, С. 303-307.
 8. Силадій І. М. Необхідність впровадження у педагогічних університетах курсу «Основи демократії». Гуманізація навчально-виховного процесу. Збірник праць: Донбаського державного педагогічного університету. №4(90), 2018, С. 141-158.
 9. Силадій І. М. Демократизація як свобода вибору моделі освітнього процесу. «Освітній дискурс». Вип. 13(5), 2019, С.45-56.
 10. Силадій І. М. Відповідальність педагога і свобода вибору змісту і технологій освіти. «Наукові записки Бердянського педагогічного університету. Серія «Педагогічні науки». Вип.1, 2019, С.83-91.
 11. Силадій І. М. Основні фактори формування демократичних цінностей студентської молоді. Наукові записки «Педагогіка», серія педагогічні науки в НПУ імені М.П. Драгоманова, Вип. 140, 2018, С.194-204.
 12. Силадій І. М. Аксіологічні основи демократизації освіти. Збірник наукових праць. Педагогіка формування творчої особистості у вищий і загальноосвітніх школах: КПІ Запоріжжя: КПУ, 2019. Вип.62. Т.1 С.152-154.
 13. Силадій, І. М. Соціальний запит на педагога-новатора / І. М. Силадій // Освітній дискурс : збірник наукових праць = Educational discourse : Collection of scientific papers / Голов. ред. О. П. Кивлюк. – Київ : ТОВ «Науково-інформаційне агентство «Наука-технології-інформація», 2020. – Вип. 26 (9). – С. 81-90. – DOI 10.33930/ed.2019.5007.26(9)-8.
 14. І. М. Syladiy (2021). AXIOLOGICAL AND ACMEOLOGICAL ASPECTS IN DEMOCRATIZATION OF EDUCATION. Frankfurt. TK Meganom LLC. Paradigm of knowledge. 1(45). doi: 10.26886/2520- 7474.1(45)2021.12