Сфера наукових зацікавлень
теорія і методологія бухгалтерського обліку в системі збалансованих показників; обліково-аналітичне забезпечення новітніх концепцій управління підприємством; контролінг підприємств
Публікації

Список публікацій:

(Scopus, Web of Science )

  1. Lagovska O., Loskorikh G., Stoika N., Semion V., Karasova N. Method of structuring business model and mathematical model of dss of it companies. Financial and credit activity: problems of theory and practice, [S.l.], v. 2, n. 33, p. 306-313, DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i33.206959 (Web of Science)

Основні публікації:

  1. Брохун Н.С., Новіченко Л.С. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: теоретичне осмислення економічного змісту. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2017. Вип. 2 (50). С. 299-304
  2. Брохун Н.С., Валькова Н.В. Проблеми обліку діяльності у сфері електронної комерції. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2017. № 6, т.3 (252). С. 80-84.
  3. Брохун Н.С., Бухгалтерський облік в стратегічно-орієнтованій системі управління підприємством. Облік, аналіз, аудит, звітність та оподаткування в умовах глобалізації економіки: монографія / за ред. к.е.н., проф. Й.Я. Даньківа. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. С.179-192.
  4. Механізм розкриття фінансових та нефінансових показників в інтегрованій звітності: перспективи розвитку. Науково виробничий журнал Держава та регіони. Серія економіка та підприємництво 2019 р. № 4 (109). С. 184-188.
  5. Стойка Н.С., Поплавська В.В. Облікове відображення господарських операцій з придбання бренд-активів підприємства. Економіка, управління та адміністрування. 2020 р. № 4 (94). С. 74 –78.
  6. Легенчук С.Ф., Очередько В.Р., Орлов І.В., Стойка Н.С. Нематеріальні активи в системі управління логістичними компаніями: облікові перспективи. Економіка, управління та адміністрування. 2020. № 4(94). С.62-68.
  7. Макарович В.К., Григоревська О.О., Стойка Н.С. Особливості обліково-інформаційного забезпечення управління ризиками в умовах впливу COVID-19. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2020. N 3 (47). С. 40-46.
  8. Новіченко Л. С., Стойка Н. С., Щирська О. В. Особливості бухгалтерського обліку та оподаткування роялті: ключові аспекти. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий журнал 2020 р. Том 2 Випуск (16). С. 77-83

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

Член Громадської спілки “Палата аудиторів і бухгалтерів України”

Підвищення кваліфікації: Науково-професійне стажування за фахом на кафедрі інформаційні системи в управлінні та обліку  Державного університету «Житомирська політехніка» (2021 р.).

Досвід роботи за спеціальністю: Сертифокаваний аудитор України, досвід роботи за фахом понад 2 роки.