Sztojka Natália

docens;
közgazdaságtudományok kandidátusa, egyetemi docens
Számvitel és Auditálás Tanszék

Kutatási területek

számviteli elmélet és módszertan a balanced scorecard rendszerében (kiegyensúlyozott stratégiai mutatószám-rendszer); korszerű vállalatirányítási koncepciók számviteli és elemzési szolgáltatása; vállalkozások controlling jellegű tevékenységének vizsgálata.

Publikációk

Publikációk (az utóbbi 5 évben):

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációk:

  1. Lagovska O., Loskorikh G., Stoika N., Semion V., Karasova N. Method of structuring business model and mathematical model of dss of IT companies. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2020. Том 2, No 33. Р. 306-313(Web of Science)

Ukrajnai tudományos szakfolyóiratokban megjelent publikciók («B» kategória):

  1. Механізм розкриття фінансових та нефінансових показників в інтегрованій звітності: перспективи розвитку / С.Ф. Легенчук, І.Р. Поліщук, Н.С. Брохун / Науково виробничий журнал Держава та регіони. Серія економіка та підприємництво 2019 р. – № 4 (109). С. 184-188. DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2019-4-32
  2. Стойка Н.С., Поплавська В.В. Облікове відображення господарських операцій з придбання бренд-активів підприємства / Н.С. Стойка, В.В. Поплавська/ Науковий журнал «Економіка, управління та адміністрування» 2020 р. № 4 (94) Державного університету «Житомирська політехніка» С. 74 –78 DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2020-4(94)-74-78
  3. Легенчук С.Ф., Очередько В.Р., Орлов І.В., Стойка Н.С. Нематеріальні активи в системі управління логістичними компаніями: облікові перспективи/ С.Ф. Легенчук, В.Р. Очередько, І.В. Орлов, Н.С Стойка / Науковий журнал «Економіка, управління та адміністрування» 2020 р. № 4 (94) Державного університету «Житомирська політехніка» С. 62 – 68. DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2020-4(94)-62-68
  4. Новіченко Л. С., Стойка Н. С., Щирська О. В. Особливості бухгалтерського обліку та оподаткування роялті: ключові аспекти / Л.С. Новіченко, Н.С. Стойка, О.В. Щирська /Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий журнал 2020 р. Том 2 Випуск (16). С. 77-83  https://doi: 10.15330/apred.2.16.77-83 http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/10157/1/4569-Article%20Text-10083-1-10-20201228.pdf
  5. Макарович, В. К., Григоревська, О. О., Стойка, Н. С. Особливості обліково-інформаційного забезпечення управління ризиками в умовах впливу COVID-19. Проблемитеорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. (2021). (3(47), C. 40–46. https://doi.org/10.26642/pbo-2020-3(47)-40-46
  6. Новіченко Л.С., Стойка Н.С.            Удосконалення документування як елементу методу бухгалтерського обліку в умовах цифровізації економіки/ Л.С. Новіченко, Н.С.Стойка / Вісник Хмельницького національного університету Серія: «Економічні науки» 2022, Том 2. № 6. С. 214 – 218 https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-312-6(2)-36
  7. Березівська М.Г.. Стойка Н.С. Інтернет речей в бухгалтерському обліку: бібліометричний аналіз / М.Г. Березівська, Н.С. Стойка / Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. (2023) Вип. 1(54) С. 3-10 https://doi.org/10.26642/pbo-2023-1(54)-3-10

Könyvek és monográfiák:

  1. Облік, аналіз, аудит, звітність та оподаткування в умовах глобалізації економіки: монографія / за ред. к.е.н., проф. Й.Я. Даньківа. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. 300 с.

Egyéb publikációk, tézisek:

  1. Брохун Н.С. Обліково-аналітична інформація в системі збалансованих показників / Н.С. Брохун// Актуальні проблеми розвитку обліку аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації: матеріали ІІІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 17-18 травня 2018 р.) – Львів, 2018. – С. 46 – 48.
  2. Брохун Н.С. Аналіз ефективності впровадження системи контролінг /Н.С. Брохун //  Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: збірник  матеріалів міжнародної наукової  економічної конференції  (м. Берегове, 17-18 травня 2019 р.) – Берегове, 2019. – С.52-54
  3. Стойка Н.С., Рошинець В.В., Іліш В.І.  Витрати на збут та маркетингові витрати: їх особливості та відображення в обліку. Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Ужгород, 16 квітня 2020 р.). Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2020. 267 с.  c.94-96.Стойка Н.С. Стратегічно-орієнтована система управління підприємством та її обліково-аналітичне забезпечення // Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. – 498с. с.237 – 240
  4. Стойка Н., Маркуш Н. Облік запасів відповідно до НП(С)БО України та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку // Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. – 498с. с. 242 – 245.

Általános információk

Általános információ az oktatóról:

Végzettség:
2007, Kárpátaljai Állami Egyetem, számvitel és auditálás szak.
2016, Ukrajna Könyvvizsgálói Kamara, hiteles könyvvizsgáló.

Tudományos fokozat: gazdaságtudományok kandidátusa.
2011, Zsitomir Állami Műszaki Egyetem,
Szakirány: 08.00.09 számvitel, elemzés és auditálás (gazdasági tevékenység típusa szerint).
Az értekezés témája: «A számvitel, mint a controlling rendszer információs támogatásának eszköze».

Tudományos cím:
2014, Állami Felsőoktatási Intézmény «Ungvári Nemzeti Egyetem», Számvitel és Auditálás Tanszék docense.

Részvétel tudományos kutatási témákban, kutatócsoportokban, projektekben (az elmúlt 5 évben):

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Számvitel és Auditálás Tanszék a „Pénzügyi, számviteli és adózási rendszer működése a gazdaság innovatív fejlődését befolyásoló globális tényezők körülményei között” tudományos téma kutatója (Állami regisztráció szám: 0121U113720). URL: https://nddkr.ukrintei.ua/

Szakmai szövetségekben való részvétel:

Az „Ukrajnai Számviteli  és Könyvvizsgálói Kamara” Szövetség kárpátaljai képviseletének vezetője.

Szakmai és egyéb továbbképzések (az utóbbi 5 évben):

  1. Továbbképzés a “Zhytomyr Polytechnic” Állami Egyetemen (Zsitomir, Ukrajna), 2021. Július .
  2. «ERASMUS +» program keretében való továbbképzés a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen (Gödöllő, Magyarország), 2022. Március.
  3.  «ERASMUS +» program keretében való továbbképzés a Debreceni Egyetemen (Debrecen, Magyarország),  2022. Április.

Egyéb eredmények (az utóbbi 5 évben)

  • Részt vett egy eseményen a “Pénzügyi jelentés átalakításának kiemelkedő pontjai az IFRS formátumban” címmel. Tanúsítvány szám: 1250, kiadta az IFRS Ügynökség 2021.10.29-én.
  • Részt vett egy eseményen a “Tipikus hibák az IFRS jelentésekben” címmel. Tanúsítvány szám: 1208, kiadta az IFRS Ügynökség 2021.10.29-én.
  • Részt vett egy rövidtávú eseményen az “IFRS 15 ‘Bevétel a szerződéses ügyfelekkel’ részletes elemzése és gyakorlati alkalmazása” címmel. Tanúsítvány szám: 887, kiadta az IFRS Ügynökség 2021.10.08-án.
  • Részt vett egy folyamatos szakmai képzésen a “Számvitel és audit – aktuális kompetenciák az auditorok számára” címmel. Tanúsítvány szám: 68/O, kiadta a “PABU” Állami Számviteli és Audit Bizottság 2023.01.20-án.

Szakmai tapasztalat:

Szakterületen szerzett szakmai tapasztalat – több mint 5 év.