Kutatási területek
A számvitel elmélete és módszertana a kiegyensúlyozott stratégiai mutatószám-rendszerében; a vállalatirányítás legújabb koncepcióinak könyvelése és elemzése; a vállalkozások ellenőrzése.
Publikációk

Publikációs lista:

(Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi)

  1. Lagovska O., Loskorikh G., Stoika N., Semion V., Karasova N. Method of structuring business model and mathematical model of dss of it companies. Financial and credit activity: problems of theory and practice, [S.l.], v. 2, n. 33, p. 306-313, DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i33.206959 (Web of Science)

Az elmúlt 5 év fontosabb publikációi:

  1. Брохун Н.С., Новіченко Л.С. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: теоретичне осмислення економічного змісту. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2017. Вип. 2 (50). С. 299-304
  2. Брохун Н.С., Валькова Н.В. Проблеми обліку діяльності у сфері електронної комерції. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2017. № 6, т.3 (252). С. 80-84.
  3. Брохун Н.С., Бухгалтерський облік в стратегічно-орієнтованій системі управління підприємством. Облік, аналіз, аудит, звітність та оподаткування в умовах глобалізації економіки: монографія / за ред. к.е.н., проф. Й.Я. Даньківа. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. С.179-192.
  4. Механізм розкриття фінансових та нефінансових показників в інтегрованій звітності: перспективи розвитку. Науково виробничий журнал Держава та регіони. Серія економіка та підприємництво 2019 р. № 4 (109). С. 184-188.
  5. Стойка Н.С., Поплавська В.В. Облікове відображення господарських операцій з придбання бренд-активів підприємства. Економіка, управління та адміністрування. 2020 р. № 4 (94). С. 74 –78.
  6. Легенчук С.Ф., Очередько В.Р., Орлов І.В., Стойка Н.С. Нематеріальні активи в системі управління логістичними компаніями: облікові перспективи. Економіка, управління та адміністрування. 2020. № 4(94). С.62-68.
  7. Макарович В.К., Григоревська О.О., Стойка Н.С. Особливості обліково-інформаційного забезпечення управління ризиками в умовах впливу COVID-19. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2020. N 3 (47). С. 40-46.
  8. Новіченко Л. С., Стойка Н. С., Щирська О. В. Особливості бухгалтерського обліку та оподаткування роялті: ключові аспекти. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий журнал 2020 р. Том 2 Випуск (16). С. 77-83

Szakmai egyesületekben való részvétel szakterületenként:

Az “Ukrajna Könyvvizsgálói és Könyvelői Kamarája” nyilvánosság tagja.

Szakmai továbbképzés: Tudományos és szakmai gyakorlat a Zsitomiri Politechnikum Állami Egyetem Információs Rendszerek A Menedzsment és Számvitel Területén Tanszékén (2021).

Tapasztalat a szakterületen: Ukrajna okleveles könyvvizsgálója. Szakmai tapasztalat: 2 év.