Сфера наукових зацікавлень

творчої діяльності молодших школярів, технології навчання, трудове навчання

Публікації

WOS

(Роль фундаменталізації освіти у підвищенні професійної підготовки майбутніх фахівців засобами мультимедійних технологій) (Web of Science, опубліковано: 2022.09.30; індексовано: 2022.10.30) ISSN 1738-7906  http://paper.ijcsns.org/07_book/202209/20220915.pdf

(Практики готовності майбутніх фахівців до професійного самовизначення в інформаційному суспільстві) стаття (Web of Science, опубліковано: 10.11.2022; індексовано: 2023.03.15) ISSN 2322-6307  Volumen 11, No 59, Año 2022 Completo (amazoniainvestiga.info)

Palshkov, K., Kochubei, O., Tsokur, O., Tiahur, V., Tiahur, L., Filimonova, T., & Kuzminskyi A. (2022). The Role of Fundamentalization of Education in Improving the Future Specialists Professional Training with Usage of Multimedia Technologies. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 22(9), 95-102. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.9.15

 

Методичні розробки:

  1. Тягур В. М. У світі витинанки. Навчальний посібник для викладачів та студентів вищих навчальних закладів з спеціальностей «Початкове навчання» та «Трудове навчання» / В.М. Тягур. – Мукачево: МДУ, 2017. – 72 с.; іл..
  2. Тягур В. М. Методика навчання обробці деревини в початкових класах. Методичні рекомендації для викладачів та студентів вищих навчальних закладів І-ІІ, ІІІ-ІV. / В.М. Тягур. – Мукачево: МДУ, 2018. – 48 с.; іл..
  3. Тягур В. М. Кераміка. Ліплення. Навчальний посібник. / В.М. Тягур. – Мукачево: МДУ, 2018. – 72 с.; іл..
  4. Збірник тестових завдань з окремих методик початкової освіти для самостійної підготовки до державного іспиту з окремих методик початкової освіти / укладачі: М.І. Василинка, С.Г. Гавришко, М.І. Кузьма-Качур,М.В. Лавренова, Н.В. Лалак, О.М. Ліба, І.О. Майборода, В.М. Тягур, О.М. Хома, Г.В. Щербан / за заг. ред. доктора педагогічних наук., професора Г.В. Товканець. − Мукачево, 2018.−126 с.
  5. Тестові завдання з окремих методик початкової освіти. / укладачі: Богдан А.А, Брикова Е.В., Білик О.В., Гмітер Г.О., Данченко О.Б., Ігнатоля А.А., Король Н.В., Куцик О.Г., Марко М.М., Муха В.В., Павлик М.А., Тягур А.В., Тягур В.М. – Мукачево: МДУ, 2019. – 108 с.

 

Публікації у фахових виданнях:

Тягур В.М. Необхідність навчання STEАM-технології майбутніх вчителів початкової школи. Актуальні питання у сучасній науці (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія Економіка», Серія «Державне управління», Серія «Техніка», Серія «Історія та археологія»): журнал. Київ. Випуск № 5(11) 2023. С.487-501. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-5(11)-487-501 (фахове видання категорія Б) ISSN 2786-6300 Print

Тягур В.М. Дизайн-мислення – методологія інноваційного креативного розвитку майбутніх вчителів початкової школи. Актуальні питання у сучасній науці (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія Економіка», Серія «Державне управління», Серія «Техніка», Серія «Історія та археологія»): журнал. Київ. Випуск № 8(14) 2023. С. 919-932. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-8(14)-919-932 (фахове видання категорія Б) ISSN 2786-6300 Print

Тягур В.М. Розвиток креативності: підготовка майбутніх вчителів початкових класів до занять з технологічної та мистецької освітніх галузей. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»): журнал. 2022. №10(15) 2022. С. 307-320. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-10(15) (фахове видання категорія Б) ISSN 2786-4952 Online

Тягур В.М. Надання пріоритетності технологічній освіті на сучасному етапі освітнього прогресу. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія. Київ. № 2(21), 2022. С. 82-89 DOI: https://doi.org/10.18372/2411-264X.21.17093 (фахове видання категорія Б) ISSN 2411-264X Print

Knysh, I., Dubinka, M., Kochubei, O., Poliakov, I., & Tiahur, V. (2022). Practices for readiness of future specialists for professional self-determination in the information society. Amazonia Investiga, 11(59), 108-118. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2022.59.11.10

Тягур В.М. Впровадження елементів дизайн-освіти у навчання майбутніх учителів початкових класів як засіб підвищення компетентностей у технологіях / В. М. Тягур //Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2022. – Vol. X (102), Іssue 263. – P. 61–65 DOI: https://doi.org/10.31174/SEND-PP2022-263X102-16 (іноземне фахове видання, Будапешт, на українській мові) Друкована версія ISSN 2308-5258, Електронна версія ISSN 2308-1996

Тягур В.М. Робота з викидними матеріалами як спосіб стимулювання творчої діяльності молодших школярів / В.М.Тягур // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»: зб. наук. пр. / Ред. кол.: Товканець Г.В. (гол. ред.) та ін. – Мукачево: Вид-во МДУ, – 2016. Випуск 2 (4). – 251 с.

Tyahur Vasyl (László). Eszköztervezési (dizájn) készség kialakítása papírplasztika (formaalkotás papírból) általasáltalános iskola tanulói számára / Vasyl (László) Tyahur // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»: зб. наук. пр. / Ред. кол.: Товканець Г.В. (гол. ред.) та ін. – Мукачево: Вид-во МДУ, – 2017. Випуск 1 (5). – 218 с.

Тягур В.М. Елементи STEM-освіти на уроках трудового навчання в початкових класах як засіб підвищення якості навчання / В.М.Тягур // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»: зб. наук. пр. / Ред. кол.: Товканець Г.В. (гол. ред.) та ін. – Мукачево: Вид-во МДУ, – 2018. Випуск 2 (8). – 158 с.

Тягур В.М. До проблеми професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів / В.М. Тягур, В.В. Басараб, Н.В. Король, О.Г. Куцик // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»: зб. наук. пр. / Ред. кол.: Пазюра Н.В. (гол. ред.) та ін. – Мукачево: Вид-во МДУ, – 2020. Випуск 1 (11). – С.104-107.

Тягур В.М., Лешко Х.Ю. Педагогічна творчість як предмет наукового дискурсу / В.М. Тягур, Х.Ю. Лешко // Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2021. Наука майбутнього. Випуск 1(7). – С. 142-145.

Тягур В.М., Петьовка А.В.    Використання сучасних інноваційних технологій на уроках трудового навчання в початковій школі / В.М. Тягур, А.В. Петьовка // Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2021. Наука майбутнього. Випуск 1(7). – С. 145-150.