Kutatási területek
творчої діяльності молодших школярів, технології навчання, трудове навчання
Publikációk

Методичні розробки:

 1. Тягур В. М. У світі витинанки. Навчальний посібник для викладачів та студентів вищих навчальних закладів з спеціальностей «Початкове навчання» та «Трудове навчання» / В.М. Тягур. – Мукачево: МДУ, 2017. – 72 с.; іл..
 2. Тягур В. М. Методика навчання обробці деревини в початкових класах. Методичні рекомендації для викладачів та студентів вищих навчальних закладів І-ІІ, ІІІ-ІV. / В.М. Тягур. – Мукачево: МДУ, 2018. – 48 с.; іл..
 3. Тягур В. М. Кераміка. Ліплення. Навчальний посібник. / В.М. Тягур. – Мукачево: МДУ, 2018. – 72 с.; іл..
 4. Збірник тестових завдань з окремих методик початкової освіти для самостійної підготовки до державного іспиту з окремих методик початкової освіти / укладачі: М.І. Василинка, С.Г. Гавришко, М.І. Кузьма-Качур,М.В. Лавренова, Н.В. Лалак, О.М. Ліба, І.О. Майборода, В.М. Тягур, О.М. Хома, Г.В. Щербан / за заг. ред. доктора педагогічних наук., професора Г.В. Товканець. − Мукачево, 2018.−126 с.
 5. Тестові завдання з окремих методик початкової освіти. / укладачі: Богдан А.А, Брикова Е.В., Білик О.В., Гмітер Г.О., Данченко О.Б., Ігнатоля А.А., Король Н.В., Куцик О.Г., Марко М.М., Муха В.В., Павлик М.А., Тягур А.В., Тягур В.М. – Мукачево: МДУ, 2019. – 108 с.

Статті:

 1. Тягур В.М. Робота з викидними матеріалами як спосіб стимулювання творчої діяльності молодших школярів / В.М.Тягур // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»: зб. наук. пр. / Ред. кол.: Товканець Г.В. (гол. ред.) та ін. – Мукачево: Вид-во МДУ, – 2016. Випуск 2 (4). – 251 с.
 2. Tyahur Vasyl (László). Eszköztervezési (dizájn) készség kialakítása papírplasztika (formaalkotás papírból) általasáltalános iskola tanulói számára / Vasyl (László) Tyahur // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»: зб. наук. пр. / Ред. кол.: Товканець Г.В. (гол. ред.) та ін. – Мукачево: Вид-во МДУ, – 2017. Випуск 1 (5). – 218 с.
 3. Тягур В.М. Елементи STEM-освіти на уроках трудового навчання в початкових класах як засіб підвищення якості навчання / В.М.Тягур // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»: зб. наук. пр. / Ред. кол.: Товканець Г.В. (гол. ред.) та ін. – Мукачево: Вид-во МДУ, – 2018. Випуск 2 (8). – 158 с.
 4. Тягур В.М. До проблеми професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів / В.М. Тягур, В.В. Басараб, Н.В. Король, О.Г. Куцик // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»: зб. наук. пр. / Ред. кол.: Пазюра Н.В. (гол. ред.) та ін. – Мукачево: Вид-во МДУ, – 2020. Випуск 1 (11). – С.104-107.
 5. Тягур В.М., Лешко Х.Ю. Педагогічна творчість як предмет наукового дискурсу / В.М. Тягур, Х.Ю. Лешко // Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2021. Наука майбутнього. Випуск 1(7). – С. 142-145.
 6. Тягур В.М., Петьовка А.В.    Використання сучасних інноваційних технологій на уроках трудового навчання в початковій школі / В.М. Тягур, А.В. Петьовка // Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2021. Наука майбутнього. Випуск 1(7). – С. 145-150.