Сфера наукових зацікавлень
Історична географія релігій Закарпаття, Зв'язок між релігією та туризмом на Закарпатті на тлі розвитку туристичних продуктів, Дослідження релігійного туризму Закарпаття.
Публікації

Головні публікації останніх років:

  1. Berghauer S., Sass E., Tarpai J., Tóth A. [Бергхауер О., Шаш Е., Торпоі Й., Товт А.]: A helyi termékekben rejlő turisztikai erőforrások Kárpátalján [Локальні та крафтові продукти Закарпаття, як можливі туристичні ресурси]. Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, v. évfolyam 3. szám, Orfű-Pécs, 2020. ISSN 2498-6984 (online), ISSN 2677-0431 (nyomtatott), DOI:10.15170/TVT.2020.05.03.04, pp. 57-73,
  2. Fodor Gyula, Berghauer, Sándor, Tóth Attila [Фодор Дюдо, Бергхауер Олександр, Товт Атілла]: Kárpátalja vallási szerkezete 1915-ben a görögkatolikus egyházmegyei sematizmus alapján. [Релігійна структура Закарпаття у 1915 році на основі греко-католицького шематизму]. In: „Falu – város – periféria: határon innen és túl. Süli-Zakar István professzor emlékére” (szerk. Pénzes János). Didakt Kft., Debrecen, 2018 ISBN 978-615-5212-60-4, pp. 80-88.
  3. Tóth Attila [ТовтАтілла]: A jelenlegi Nagyszőlősi járás kötelékébe tartozó települések vallási szerkezete 1910-1915 között a népszámlálási adatok és az egyházmegyei sematizmusok tükrében. InScientia Denique IX. évfolyam. Lira Kiadó, Ungvár, 2019. ISSN 2617-4057, pp. 121-133.
  4. Товт Атілла: Порівняння культурно-туристичного потенціалу Виноградівського та Воловецького районів Закарпатської області. Іn: LIMES. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve, III. évfolyam. RIK-U Kiadó, Beregszász-Ungvár, 2016, ISSN 2411-4081, pp. 288-297
  5. Фодор Д.Д., Бергхауер О.О., Товт А.А., Олаг Н.К.: Дослідження найважливіших атракцій спадщинного туризму Закарпатської області. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку». Луцьк, 15–16 травня 2019. С.46-49.
  6. Товт Атілла, Фодор Дюло, Бергхауер Олександр: Туристичний потенціал м. Мукачеве на основі порівняння закладів розміщення за статистичними данимитаданими системи Booking.com. Іn: І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми регіональних досліджень», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки м. Луцьк, 2017, ISBN: 978-966-940-127-4, С. 105-109.
  7. Фодор Д. Д., Товт А. А.: Санаторно-курортний потенціал Центрально-східного туристичного субрегіону Закарпаття. In: Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України. Матеріали ІІІ. Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львівський державний університет фізичної культури, Львів, 2018, ISBN 978-617-7336-30-2, УДК 379.85:796.5(477), С.50-52
  8. Tóth Attila [Товт Атілла]: Kárpátalja magyarlakta településeinek vallási megoszlása 1915-ben az egyházmegyei sematizmus alapján [Релігійний склад населення угорськомовних поселень Закарпаття у 1915 році на основі єпархійного шематизму]. In, Marosi István (szerk): A hit szolgái. Az Ortutay Elemér III., IV. és V. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia tanulmányainak gyűjteménye. Beregszász, 2019, ISBN 978-617-7692-29-3, pp.22-35.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

Проект №: EFOP-3.4.3-16-2016-00019. Впровадження освітніх інновацій в Університеті Edutus (Угорщина)  – Будапешт 2019

Підвищення кваліфікації: 

Диплом молодшого спеціаліста Виноградівський державний коледж Мукачівського державного університету спеціальність «Фінанси і кредит» (червень 2012 р.). Диплом бакалавра Національний університет «Львівська політехніка» напрям «Міжнародна економіка» (червень 2015 р.). Диплом бакалавра Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ спеціальність «6.040104 географія» (червень 2016 р.). Диплом магістра Мукачівський державний університет спеціальність «Туризм», освітня програма «Туризмознавство» (лютий 2018 р.). Зараз являюсь аспірантом Докторської школи Наук про Землю Природничого факультету Печського університету (п. Печ, Угорщина).