Сфера наукових зацікавлень
географія релігій, культурний туризм, релігійний туризм, туризм Закарпаття
Публікації

Головні публікації останніх років:

  1. Berghauer S., Sass E., Tarpai J., Tóth A. [Бергхауер О., Шаш Е., Торпоі Й., Товт А.]: A helyi termékekben rejlő turisztikai erőforrások Kárpátalján [Локальні та крафтові продукти Закарпаття, як можливі туристичні ресурси]. Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, v. évfolyam 3. szám, Orfű-Pécs, 2020. ISSN 2498-6984 (online), ISSN 2677-0431 (nyomtatott), DOI:10.15170/TVT.2020.05.03.04, pp. 57-73,
  2. Fodor Gyula, Berghauer, Sándor, Tóth Attila [Фодор Дюдо, Бергхауер Олександр, Товт Атілла]: Kárpátalja vallási szerkezete 1915-ben a görögkatolikus egyházmegyei sematizmus alapján. [Релігійна структура Закарпаття у 1915 році на основі греко-католицького шематизму]. In: „Falu – város – periféria: határon innen és túl. Süli-Zakar István professzor emlékére” (szerk. Pénzes János). Didakt Kft., Debrecen, 2018 ISBN 978-615-5212-60-4, pp. 80-88.
  3. Tóth Attila [ТовтАтілла]: A jelenlegi Nagyszőlősi járás kötelékébe tartozó települések vallási szerkezete 1910-1915 között a népszámlálási adatok és az egyházmegyei sematizmusok tükrében. InScientia Denique IX. évfolyam. Lira Kiadó, Ungvár, 2019. ISSN 2617-4057, pp. 121-133.
  4. Товт Атілла: Порівняння культурно-туристичного потенціалу Виноградівського та Воловецького районів Закарпатської області. Іn: LIMES. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve, III. évfolyam. RIK-U Kiadó, Beregszász-Ungvár, 2016, ISSN 2411-4081, pp. 288-297
  5. Фодор Д.Д., Бергхауер О.О., Товт А.А., Олаг Н.К.: Дослідження найважливіших атракцій спадщинного туризму Закарпатської області. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку». Луцьк, 15–16 травня 2019. С.46-49.
  6. Товт Атілла, Фодор Дюло, Бергхауер Олександр: Туристичний потенціал м. Мукачеве на основі порівняння закладів розміщення за статистичними данимитаданими системи Booking.com. Іn: І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми регіональних досліджень», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки м. Луцьк, 2017, ISBN: 978-966-940-127-4, С. 105-109.
  7. Фодор Д. Д., Товт А. А.: Санаторно-курортний потенціал Центрально-східного туристичного субрегіону Закарпаття. In: Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України. Матеріали ІІІ. Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львівський державний університет фізичної культури, Львів, 2018, ISBN 978-617-7336-30-2, УДК 379.85:796.5(477), С.50-52
  8. Tóth Attila [Товт Атілла]: Kárpátalja magyarlakta településeinek vallási megoszlása 1915-ben az egyházmegyei sematizmus alapján [Релігійний склад населення угорськомовних поселень Закарпаття у 1915 році на основі єпархійного шематизму]. In, Marosi István (szerk): A hit szolgái. Az Ortutay Elemér III., IV. és V. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia tanulmányainak gyűjteménye. Beregszász, 2019, ISBN 978-617-7692-29-3, pp.22-35.