Kutatási területek

Kárpátalja történeti vallásföldrajza, A vallás és a turizmus kapcsolódási pontjai Kárpátalján, Kárpátalja vallási turizmusának vizsgálata

Általános információk

Szakmai egyesületekben való részvétel:

A Magyar Földrajzi Társaság Kárpátaljai területi osztályának tagja

Részvétel tudományos témákban és fejlesztésekben:

EFOP-3.4.3-16-2016-00019 Oktatási innovációk megvalósítása az Edutus Egyetemen

Szakmai továbbképzés:

Ifjú szakember (mol.spec.) diploma megszerzése a Munkácsi Állami Egyetem Nagyszőlősi Állami Koledzsében (2012. június), Bachelor (BSc) diploma megszerzése a “Lvivszka Politechnika” Nemzeti Egyetem Nemzetközi gazdaságtan szakán (2015. június), Bachelor (BSc) diploma megszerzése a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földrajz szakán (2016. június), Mester (MSc) diploma megszerzése a Munkácsi Állami Egyetem  Turizmusismeret szakán (2018 február). Jelenleg PhD-hallgató a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának Földtudományok Doktori Iskolájában.