Сфера наукових зацікавлень

педагогіка,історія педагогіки, словацька мова та література, методика викладання української мови

Публікації

Публікації Scopus або Web of Science (WoS) за 2018–2023 рр.

  1. Anosova, A., Drachuk, O., Semenog, O., Vaidych, T., Leshchenko, N., & Ruskulis, L. (2021). Current trends in training in continuing education: theoretical principles. Laplage in Journal, 7(3C), p.506-511. DOI: https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173C1653p.506-511

Публікації за 2018–2023 рр., які включені до переліку фахових наукових видань України:

  1. Вайдич Т. В. Етика ділового спілкування у формуванні моральної культури добувачів вищої освіти /Вайдич Т. В.//«Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)»: журнал. 2023. № 9(27) 2023. СС. 102-112, https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-9(27)-102-111
  2. Голубенко Т.О., Вайдич Т.В., Ковальчук О.В. Психолого-педагогічні аспекти підготовки студентів (на прикладі дослідницької діяльності)// «Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)»: журнал. 2023. № 9(27) 2023. СС. 121-130, https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-9(27)-121-130
  3. Вайдич Т. Використання народознавчих ідей у навчально-виховній роботі загальноосвітніх шкіл Закарпаття. / Вайдич Т.// Проблеми дитинства у контексті сучасної педагогіки: збірник наукових праць на пошану Василя Сухомлинського за ред. М. Чепіль, М. Ярущак. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – С. 85-90. ISBN 978-966-384-394-0
  4. Вайдич Т. Історико-етнографічні дослідження Івана Панькевича крізь призму педагогічної регіоналістики /Вайдич Т.// Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр./за ред. проф. Тетяни Степанової. № 3 (62), вересень 2018. – Т.2. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. – С. 47-51

Монографії, книги за 2018–2023 рр.

 

Головні публікації за 2018–2023 рр.

  1. Вайдич Т. Етноцентричний підхід до навчання української мови у спадщині Івана Панькевича. //Ucrainica IX. Soucasna Ukrajinistika. Problemy jazyka, literatury a kultury: Sbornik prispevku. – Univerziteta Palackeho v Olomouci. – Olomouc 2020– С.299–302.
  2. Міжкультурна компетентність як складова формування особистості: теоретичний аспект/ Лучкевич В. В., Вайдич Т. В.//International periodic scientific journal SWJournal, Issue №6, Part 4, December 2020 (INDEXCOPERNICUS). Болгарія. ISSN 2663-5712 www.sworldjournal.com/index.php/swj/article/view/swj06-04-032