Kutatási területek
педагогіка,історія педагогіки, словацька мова та література, методика викладання української мови
Publikációk

Головні публікації останніх років:

  1. Вайдич Т. Внесок Івана Панькевича у розвиток мовної освіти Закарпаття міжвоєнного періоду / Т. Вайдич// Молодий вчений. – 2017. – №4.3(44.3). – С. 25-28.
  2. Вайдич Т. Особливості розвитку системи освіти на закарпатських землях міжвоєнного періоду / Т. Вайдич// Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2017. – №11(154). – С. 145-150.
  3. Вайдич Т. Історико-етнографічні дослідження Івана Панькевича крізь призму педагогічної регіоналістики / Т. Вайдич // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб.наук.пр./за ред. проф. Тетяни Степанової. №3 (62), вересень 2018.-Т.2. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018. – 47-51 с.
  4. Вайдич Т. Нестандартні підходи до вивчен-ня практичного курсу української мови у Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ/ Т. Вайдич // Україністика в Угорщині та поза її межами. Матеріали міжнародного наукового форуму 11-12 жовтня 2018 р., Ніредьгазький університет// Ужгород: РІК-У, 2019. – С. 199-203.
  5. Вайдич Т. Спадщина Івана Панькевича в сучасній педагогічній історіографії/ Т. Вайдич // Zbiór artykułów naukowych / «Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii» (29.04.2018 – 30.04.2018). – Warszawa: Wydawca: z o.o. «Diamond trading tour», 2018. – С. 49 – 51.