Kutatási területek

Szlovák nyelv és irodalom, Ukrán nyelv és irodalom, pedagógia, pedagógia történet

Publikációk

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi a 2018–2023 évi időszakból

  1. Anosova, A., Drachuk, O., Semenog, O., Vaidych, T., Leshchenko, N., & Ruskulis, L. (2021). Current trends in training in continuing education: theoretical principles. Laplage in Journal, 7(3C), p.506-511. DOI: https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173C1653p.506-511

Ukrajnai tudományos folyóiratokban megjelent cikkek a 2018–2023 évi időszakból

  1. Вайдич Т. В. Етика ділового спілкування у формуванні моральної культури добувачів вищої освіти /Вайдич Т. В.//«Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)»: журнал. 2023. № 9(27) 2023. СС. 102-112, https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-9(27)-102-111
  2. Голубенко Т.О., Вайдич Т.В., Ковальчук О.В. Психолого-педагогічні аспекти підготовки студентів (на прикладі дослідницької діяльності)// «Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)»: журнал. 2023. № 9(27) 2023. СС. 121-130, https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-9(27)-121-130
  3. Вайдич Т. Використання народознавчих ідей у навчально-виховній роботі загальноосвітніх шкіл Закарпаття. / Вайдич Т.// Проблеми дитинства у контексті сучасної педагогіки: збірник наукових праць на пошану Василя Сухомлинського за ред. М. Чепіль, М. Ярущак. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – С. 85-90. ISBN 978-966-384-394-0
  4. Вайдич Т. Історико-етнографічні дослідження Івана Панькевича крізь призму педагогічної регіоналістики /Вайдич Т.// Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр./за ред. проф. Тетяни Степанової. № 3 (62), вересень 2018. – Т.2. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. – С. 47-51

 

Könyvek és monográfiák a 2018–2023 évi időszakból

 

Az elmúlt öt év további fontosabb publikációi

  1. Вайдич Т. Етноцентричний підхід до навчання української мови у спадщині Івана Панькевича. //Ucrainica IX. Soucasna Ukrajinistika. Problemy jazyka, literatury a kultury: Sbornik prispevku. – Univerziteta Palackeho v Olomouci. – Olomouc 2020– С.299–302.
  2. Міжкультурна компетентність як складова формування особистості: теоретичний аспект/ Лучкевич В. В., Вайдич Т. В.//International periodic scientific journal SWJournal, Issue №6, Part 4, December 2020 (INDEXCOPERNICUS). Болгарія. ISSN 2663-5712 www.sworldjournal.com/index.php/swj/article/view/swj06-04-032