Сфера наукових зацікавлень

Історія Закарпаття в хрущовський період, ситуація історичних церков Закарпаття в радянський період, економічна історія Закарпаття в радянські часи.

Публікації

Публікації, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science (WoS):

 1. Natália Váradi: Documents from the Sectoral State Archive of the Security Service of Ukraine on the Activities of the Personnel of the International Committee of the Red Cross during the 1956 Hungarian Revolution In: Bulgarian Historical Review. Isuue 1-2-2022. Web of Science – 3rd quartile, Scopus – 4th quartile. http://bhr.ihist.bas.bg/actual.html
 2. Korinenko Pavlo – Padalka Serhii – Varodi Natalia: Land Relations in the Context of Social and Economic Transformations of the Ukrainian Countryside During the Years of Independence: Scientific Assessments and Forecasts. In: Український історичний журнал. 2021. №1. 84-97. (WoS) DOI: https://doi.org/10.15407/uhj2021.01.084

 

Публікації, які включені до переліку фахових наукових видань України:

 1. Natalia Varodi: The Hungarian Revolution of 1956 in the KGB Documents: The Case of Two Archives. Новітня доба. Випуск 10. Гол. ред.: Романюк М. В. Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича Національної академії наук України. Категорія «Б»).Лвів. 2022. Doi 10.33402/nd.2022-10-170-184 pp. 170–184. https://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/publications/materials/novitnia-doba/47-009-novitnya-doba-vypusk-10/ https://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/publications/materials/novitnia-doba/47-009-novitnya-doba-vypusk-10/?id=659
 2. Natalia Varodi: Industrial and Commercial Characteristics of Transcarpathia in the Khrushchev Era (1953–1964). pp. 8–14. Вчені записки таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки. Том 33 (72) № 1 2022. Видавничий дім. «Гельветика» 2022. (категорія «Б».). DOI https://doi.org/10.32838/2663-5984/2022/1.2
 3. Natalia Varodi: Berehove and its surroundings during the Khrushchev era (1953-1964). In: Новітня доба. гол. ред. Михайло Романюк; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2021. Вип. 9. pp. 63–94. (категорія «Б».). DOI випуску: 10.33402/nd.2021-9. https://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/publications/materials/novitnia-doba/41-novitnya-doba-vyp-9/
 4. Вароді Наталія: Православ’я та суспільство в УРСР на початку радянсько-німецької війни: історіографія питання. Воєнно-історичний вісник. Том 41 № 3. (категорія «Б»). pp. 33–48. (2021) DOI: 10.33099/2707-1383-2021-41-3-33-48 http://viv.nuou.org.ua/article/view/250896
 5. Natalia Varodi: Everyday Life and Cross-Border Relations in Transcarpathia during the Khrushchev Era. Попов Вячеслав Жанович (гол. ред.): Вчені записки Таврійського Національного Університету імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки. Том 32 (71) No. 2. 2021. «Гельветика» 2021. DOI https://doi.org/10.32838/2663-5984/2021/2.1 http://www.hist.vernadskyjournals.in.ua/32-71-2. Категорія «Б» з історичних наук, спеціальність 032. Історія та археологія. Відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1). Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща). pp. 1 – 10.
 6. Natalia Varodi: The Plant Cultivation Situation of Transcarpathia in the Khrushchev Era (1953–1964). «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» (Категорія «Б»). Випуск 43. Том 1.Видавничий дім «Гельветика». 2021. pp. 4–11. doi https://doi.org/10.24919/2308-4863/43-1-1.
 7. Вароді Наталія: Радянські війська й Угорська революція у навчальних виданнях для вишів України. In: Михайловський Віталій Миколайович (гол. ред.): Київські історичні студії. 2021. випуску №1 (12). Категорія «Б» Київ, 2021. ISSN 2524-0749 (Print) ISSN 2524-0757 (Online) DOI:10.28925/2524-0757.2021.1 pp. 37–43. З 2017 р. журнал є фаховим виданнямз історичних наук. https://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/view/19

 

Монографії, книги:

 1. Váradi Natália: Az 1956. évi magyar forradalom Ukrajna Állambiztonsági Szolgálata Ungvári Levéltárában őrzött KGB-dokumentumok tükrében. Budapest Főváros Levéltára. Budapest. 2022. ISBN: 978-615-5635-20-5. Önálló. Forrásválogatás.
 2. Erzsébet Molnár D. – Natália Váradi – Karolina Darcsi – Ildikó Orosz – István Csernicskó: Struggle for Survival. The Transcarpathian Hungarians (1944 – 2022). Méry Ratio Publishing. Budapest. 2022. pp. 47–98. ISBN 978-80-907355-9-0
 3. Váradi Natália: A Sztálin utáni évtized – 1953–1964 (A három „triumvirátus” és a hruscsovi kilenc év). Politikai látszatenyhülés. A gazdaságfejlesztés – káderkérdés. 1956 helyi vonatkozásai. In: Kárpátalja története. Örökség és kihívások: monográfia. Szerkesztőbizottság: Brenzovics László (szerk.-biz. elnöke), Csatáry György (főszerk.), Dobos Sándor, Orbán Melinda (felelős szerk.), Braun László, Szakál Imre, Szamborovszkyné Nagy Ibolya (szerk.-biz. tagjai). II. RF KMF – „RIK-U” Kft., Beregszász–Ungvár, 2021. 543–565. o. (ISBN 978-617-8046-21-7) (Link: https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2021/11/karpatalja_tort_kotet_2021-11-11.pdf)

 

Головні публікації: 

 1. Váradi Natália: A kárpátaljai magyarság helyzete, a szovjet megszállás hatásai 1945 után. In.: Nyári Gábor (felelős kiadó), Házi Balázs, Nagymihály Zoltán (szerkesztők): Rendszerváltó Szemle. Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Levéltár folyóirata. Archivum. Retorki.hu/folyoirat. Bp. ISSN 2732-379X (Nyomtatott), ISSN 2939-5496 (Online) 2022/2. pp. 23 –39.
 2. Váradi Natália: Kárpátalja gazdasági helyzete a Hruscsov-korszakban (1953–1964). In: Papp Klára – Bárány Attila Pál – Kerepeszki Róbert–  Pallai László (szerk.): Kultúra, művelődés, agrárium. Tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára. Debrecen, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 2020. pp. 363-392.
 3. Váradi Natália: Etnikai tisztogatások, egyházüldözés Kárpátalján, 1944–1946. In: Betekintő, 2019. 13. évf. 4. sz. 102–116. https://betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-szamok/2019_4_varadi_0.pdf
 4. Váradi Natália: A szovjet hatalom kiépítésének kezdeti lépései Kárpátalján 1944–1946. In: Betekintő, 2019. 13. évf. 1. sz. 43–57.
 5. Natália Váradi: The 1956 Hungarian revolution and its aftermath from the point of view of Transcarpathian archival. In: Natália Váradi (ed.):  The 1956 hungarian revolution and its aftermath from the point of view of the transcarpathian archival documents. Stuttgart, ORT Publishing and The Center for Scientific Research “Solution”, 2019. pp. 61-73.