Kutatási területek
Kárpátalja története a hruscsovi időszakban, Kárpátalja történelmi egyházainak helyzete a szovjet időszakban, Kárpátalja gazdaságtörténete a szovjet érában.
Publikációk

Az elmúlt 5 év fontosabb publikációi:

  1. Váradi Natália: Kárpátalja gazdasági helyzete a Hruscsov-korszakban (1953–1964). In: Papp Klára – Bárány Attila Pál – Kerepeszki Róbert–  Pallai László (szerk.): Kultúra, művelődés, agrárium. Tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára. Debrecen, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 2020. pp. 363-392.
  2. Váradi Natália: Etnikai tisztogatások, egyházüldözés Kárpátalján, 1944–1946. In: Betekintő, 2019. 13. évf. 4. sz. 102–116. https://betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-szamok/2019_4_varadi_0.pdf
  3. Váradi Natália: A szovjet hatalom kiépítésének kezdeti lépései Kárpátalján 1944–1946. In: Betekintő, 2019. 13. évf. 1. sz. 43–57.
  4. Natália Váradi: The 1956 Hungarian revolution and its aftermath from the point of view of Transcarpathian archival. In: Natália Váradi (ed.):  The 1956 hungarian revolution and its aftermath from the point of view of the transcarpathian archival documents. Stuttgart, ORT Publishing and The Center for Scientific Research “Solution”, 2019. pp. 61-73.
  5. Natália Váradi: 1956 – kárpátaljai lapszemle. szerk. Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva. Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára kiadásában. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltári Évkönyv. Sorozatszám 21. Nyíregyházam 2019. 61-72. p.